ATM: Augmentant l’entorn. Sistema de guiatge indoor.

Amb l’objectiu de millorar el mapa actual de l'ATM i fer un sistema de guiatge indoor (a l'interior), es proposa un mecanisme d'integració i actualització d’aquests dos tipus d'informació, i que, fins a la proposta, és molt difícil de dur-lo a terme.

És un sistema de navegació indoor de baix cost, que només necessita un dispositiu mòbil que disposi d'accés a internet i integri un giroscopi, acceleròmetre i càmera posterior. A més, cal una infraestructura TIC que permet gestionar les diferents capes d'informació, contingut i rutes creades per l'editor i millorar l'experiència de l'usuari amb els diferents sistemes de transport que integra l'ATM mitjançant l'ús de la realitat augmentada.


Draft Torre 415643454-image1.png


Dins d’aquest sentit general les finalitats més particulars d’aquest desenvolupament són:

1. Millorar la interpretació del mapa actual de l'ATM de Barcelona augmentant l'experiència de les persones usuàries mitjançant un aplicació mòbil que permeti transformar la component estàtica de tot mapa en una component dinàmica, en funció del perfil de les persones usuàries i tècniques, de realitat augmentada. Aquesta aproximació ofereix una sèrie de millores, com per exemple informació de l'accessibilitat, per a l'usuari final de l'aplicació.
2. Fer el disseny i desenvolupament d'un entorn digital que posi a disposició de les usuàries de l'ATM un guiatge que permeti una millor experiència quan es realitzi un desplaçament intermodal entre els diferents operadors d'ATM. El guiatge permetrà localitzar determinats elements dins de les instal·lacions, mitjançant tècniques de realitat augmentada i millorarà el recorregut accessible en les instal·lacions on s'apliqui i fora d'elles en intercanviadors virtuals.

A hores d’ara

I un cop iniciada la fase de cal·libració donada la variabilitat de llum i reflexos que es poden donar a l’exterior, esmentada anteriorment, s’ha avançat en el desenvolupament d’un editor web que permet definir el que anomenem zones de context per tal d’afegir contingut amb el que es pot interactuar de tipus augmentat, les tipologies de contingut augmentable a dia d’avui son quatre: imatges 2D, sons, enllaços a URL i informació estàtica.

L’aplicació associada a la plataforma mitjançant tècniques de reconeixement de patrons és capaç d’identificar la zona de context i recuperar el contingut augmentable i amb el que es pot interactuar en el dispositiu de l’usuari que veurà i/o escoltarà el contingut tal i com l’hagi configurat l’administrador del sistema.

A partir d’ara

En la segona fase que el Laboratori d’innovació i Recerca (inLab) està endegant, a part de cal·librar i configurar correctament el sistema, s’estan duent a terme les següents accions:

  • Integració de rutes augmentades definides sobre CAD, aquest mòdul permetrà mostrar algunes de les 257 rutes ja definides.
  • Integració d’un servei de reconeixement de caràcters òptics (OCR) per facilitar la localització de l’usuari a partir de la identificació de marquesines amb independència de la geolocalització. del dispositiu mòbil, i potenciar l’augment de determinat contingut associat a la identificació textual.
  • Iniciar un pilot intern per mesurar-ne la viabilitat de l’explotació del sistema desenvolupat i/o correcció de millores.
  • Obtenció del feedback i les recomanacions de l’usuari: integració d’un sistema de recollida de la usabilitat i utilitat del sistema desenvolupat des del punt de vista de l’usuari final.

En aquesta segona fase també s’han plantejat els següents reptes:

  • Orientació d’aproximació a punts d’especial interès, obtinguts de les rutes d’accessibilitat, com podrien ser accessos a boques de metro, FGC, RENFE i/o nuclis verticals adaptats entre d’altres, l’orientació en aquest primer nivell seria sols a mode d’orientació i distància en línia recta que s’anirà modificant a mesura que l’usuari avanci en el seu recorregut. Aquesta millora sols es planteja a nivell de superfície.
  • Desenvolupament d’un sistema d’assistència a la navegació per a dispositius mòbils de Persones amb Mobilitat Reduïda, es procedirà a dissenyar i desenvolupar una solució de baix cost que pugui adaptar-se a cadira de rodes, que puguin fer ús de les rutes augmentades definides en el projecte, a futur potser s’afegirien d’altres dispositius per donar una millor cobertura de rutes extretes de sistemes de navegació externs com google maps, open street map, etc.


Autors

Redactat per: Marga Torre i Jordi Montero García

Per saber-ne més: Sergi Martínez-Abarca i Jordi Montero García

Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/11/22
Acceptat a 08/11/22
Presentat el 08/11/22

Volum Notícies, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau