#M2021

Període

Gener 2017 – Desembre 2022

Direcció del projecte/coordinació de l’activitat:

Ajuntament de Girona

Participants

Ajuntament de Reggio Emilia (Itàlia), Investigació de la Mobilitat Austríaca (FGM-Amor) (Àustria), Ajuntament d’Utrecht (Holanda), Ajuntament de Gdansk (Polònia), Agència Metropolitana de Brasov per al Desenvolupament Sostenible (Romania), Ajuntament de Gävle (Suècia) i Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat.


Draft Torre 899944727-image1.png

Descripció

Els socis del projecte desenvoluparan una estratègia integral i multidisciplinar per incloure la mobilitat escolar com un element essencial de les seves polítiques de mobilitat i així augmentar la sostenibilitat en les eleccions i hàbits de mobilitat dels estudiants de casa a l’escola.

A través de la cooperació entre els socis i els membres dels grups d’interès School Chance es trobaran noves metodologies per fer eficaç la mobilitat escolar.

El 2015, Catalunya tenia 1.195.397 estudiants menors de 18 anys, (15,92% habitants). Aquestes dades, relacionades amb el fet que els recorreguts de casa a l'escola tenen un paper important en el sistema de mobilitat dels nostres municipis (congestions, emissions de gasos amb efecte hivernacle, desenvolupament social ...), fan que alguns municipis implementin polítiques locals per fomentar una mobilitat escolar més sostenible.

En general aquests projectes són "camins segurs a l'escola" que tenen com a objectiu promoure els modes sostenibles i segurs de transport cap a i des de l'escola, adreçats a pares, professors i estudiants.

La llei de mobilitat de Catalunya requereix que els municipis de més de 50.000 habitants i els que són capitals de comarca han d'aprovar un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). Per tant, hi ha municipis que no disposen d'una política relacionada amb la mobilitat sostenible, en particular per a la mobilitat a l’escola.

Per tot plegat, el Govern de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, en virtut de les seves competències en matèria de mobilitat i sostenibilitat, en col·laboració amb l'Ajuntament de Girona, treballaran per definir un enfocament ampli i sistemàtic per a la mobilitat escolar, a través del projecte europeu School Chance.

Draft Torre 899944727-image2.png

Objectius

Incorporar la mobilitat autònoma dels escolars a les polítiques regionals dels territoris que hi participen, i definir un programa de mobilitat escolar sostenible, segura i accessible per a tots els membres de la comunitat i per a cada etapa educativa.

Desenvolupar noves metodologies per fer eficaç la mobilitat escolar. Es tractarà tant el punt de vista energètic com la seguretat a les àrees al voltant de les escoles, la contaminació i la congestió de trànsit, per tal d’aconseguir l’objectiu de creixement sostenible de l'estratègia "Europa 2020", que pretén reduir emissions i millorar l’eficàcia energètica.

En particular, l’School Chance vol:

 • Definir una política per apropar la mobilitat escolar al llarg de totes les edats escolars confeccionades segons els diferents cursos.
 • Millorar la participació dels diferents grups d'interès en les polítiques de mobilitat relacionades amb els viatges escolars.
 • Fer acomplir a les escoles un paper principal per estimular i involucrar els estudiants i companys en l'adopció de bones pràctiques de mobilitat sostenible.
 • Investigar el potencial de les noves tecnologies i eines de comunicació amb els estudiants.
 • Crear un grup de treball permanent i interdisciplinar de mobilitat a l’escola.
 • Establir un millor vincle entre les mesures toves (comunicació i educació) i les mesures dures (millores d'infraestructura al voltant de les escoles).

Durant el projecte els socis intercanviaran i incorporaran bones pràctiques en l’àmbit local, promouran la introducció de la mobilitat de casa al centre educatiu en els seus plans urbans de mobilitat sostenible i altres instruments de planificació regional, es durà a terme un diàleg amb tots els grups d’interès que afavorirà l’augment del suport de les estratègies de mobilitat i polítiques, i s’elaborarà un pla d’acció regional per millorar les polítiques locals i regionals de mobilitat escolar.

Així doncs, a escala de Catalunya s’elaborarà un pla d’acció regional (PAR) que, a partir de les lliçons apreses en l’observació de les bones pràctiques i les visites d’estudi realitzades, estableixi una estratègia d’actuació en l’àmbit de tot Catalunya que permeti la implantació d’actuacions de foment de la mobilitat escolar sostenible, i que podran ser finançades pel fons FEDER.

Activitats dutes a terme al llarg del 2019

 • Els dies 8 i 9 d’octubre, la ciutat de Gävle va acollir la 6a reunió de gestió de projectes i la revisió peer-to-peer del projecte School Chance, amb l’objectiu de validar i ajustar el pla d’acció desenvolupat en el marc del projecte. Durant el peer-to-peer review, cada soci va presentar a la resta de participants el seu pla d’acció regional o local i recolliren suggeriments i comentaris sobre com millorar-lo. El segon dia, els socis van tenir l’oportunitat de debatre sobre temes relacionats amb la gestió de projectes, la comunicació, l’intercanvi d’experiències i la gestió financera.
 • Durant el 21 i el 22 de maig es va visitar la ciutat de Graz, on el departament de planificació del trànsit va introduir al 2010 un model especial de suport financer per animar les escoles primàries i secundàries a implementar diverses mesures de gestió de la mobilitat escolar (SMM). Per tant, es va dissenyar un complet paquet d’accions anomenat Programa d’Acció SMM. La cartera abasta des de campanyes de sensibilització, cursos de marxa / ciclisme segurs, visites in situ i viatges escolars a tallers i lliçons específiques sobre problemes de mobilitat. Es van establir directrius que introdueixen fins a 40 mesures i activitats que podrien ser finançades per la ciutat i es revisen una vegada a l'any. Les directrius actuen com un catàleg des del qual les escoles poden triar les seves activitats de SMM preferides. Durant la visita d’estudi es presentà tant el model de suport financer com el Programa d’Acció SMM, així com accions d’èxit de representants del municipi, proveïdors d’accions i escoles.
 • Del 5 al 7 de març, la ciutat de Brasov, amb la seva Agència Metropolitana de Desenvolupament Sostenible, acollí els socis School Chance per a la formació temàtica, la cinquena reunió de gestió de projectes i el taller de transferència. El 5 de març, la darrera formació temàtica del projecte se centrà en la participació. Es va combinar la teoria i el treball pràctic; la formació es dedicà a la participació d’escoles, professors, estudiants i pares a la definició de projectes, campanyes i accions per millorar un comportament de mobilitat respectuós amb el medi ambient. Aquesta va ser l’ocasió en què la ciutat de Brasov va començar el procés de transferència de les bones pràctiques seleccionades. El 6 de març al matí, Brasov i els agents locals implicats van conèixer les bones pràctiques de Reggio Emilia, "Gestors de la mobilitat escolar", mentre que l'últim dia conegueren millor les bones pràctiques de la ciutat d'Utrecht sobre les Etiquetes de seguretat viària.
 • Al final de l’estada, els socis van poder debatre sobre l’estat del projecte en els processos de gestió, comunicació i intercanvi d’experiències.

Activitats dutes a terme al llarg del 2020

Per la causa de la COVID-19 no s’han pogut dur a terme moltes de les actuacions pilots. Tot i així s’han continuat desenvolupant les reunions de seguiment del projecte. En concret s'han dut a terme les accions següents:

 • Organització de la Conferència Regional.
 • Aprovació, per part del Govern, i presentació del Pla d'Acció Regional (PAR) en roda de premsa (29/01/2020).
 • Publicació del Pla al web de Departament.
 • Reunions de treball entre els agents responsables de la Generalitat de Catalunya per preparar el desplegament àrees de mobilitat i medi ambient del DTES i el Departament d’Ensenyament i Servei Català de Trànsit.
 • Organització amb l’Ajuntament de Girona de la reunió de seguiment del PAR i de l’articulació entre els ajuntaments per parlar del Pla Pilot.
 • Contribució amb l’Ajuntament de Girona de la reunió de seguiment del PAR i de l’articulacio entre ajuntaments per parlar del Pla Pilot.
 • Contribució amb continguts a la web del projecte i a les xarxes socials. Inclou la redacció d’un article sobre el PAR.
 • Elaboració de continguts a la web del Departament.

Activitats dutes a terme al llarg del 2021

L’1 de desembre va tenir lloc la Conferència final de l’School Chance, en la qual els socis del projecte van poder compartir les principals fites aconseguides durant aquests cinc anys en les seves regions, orientades a millorar les polítiques de mobilitat sostenibles a les escoles. L'acte, que va realitzar-se mitjançant la plataforma Zoom, va estar obert a tots els agents implicats en mobilitat escolar de les regions implicades en el projecte.


Draft Torre 899944727-image3.png


Reggio Emilia: Les accions dutes a terme són la introducció de gestos de mobilitat als centres educatius, el Manifest 2.0 per a la mobilitat de casa a escola i l’augment de la visibilitat dels centres educatius, amb alguns exemples concrets de la col·laboració amb els centres educatius per desenvolupar intervencions de calma, visibilitat i senyalització. Els ponents van presentar les accions que s’exploraran l’any addicional del projecte, que se centraran en l’impacte de la pandèmia en la mobilitat sostenible i com va reaccionar la ciutat davant els nous projectes.

Utrecht: Van implementar el tancament dels carrers de les escoles durant l'hora de baixa i recollida, la qual cosa va donar lloc a més espai per caminar i anar en bicicleta a l'escola i un aire més net a l'entorn de les escoles. També van introduir gestors de mobilitat per donar a les escoles més i millor informació sobre els programes d'educació viària i les mesures per augmentar la circulació a peu i en bicicleta fins a l'escola.

Catalunya: L’Albert Palomo va descriure l’itinerari des del punt de partida del projecte fins a les accions implementades, subratllant les activitats realitzades gràcies a la col·laboració internacional. En el cas de la Generalitat les activitats consten de quatre punts clau:

 • Un manifest per una mobilitat escolar sostenible, segura i autònoma.
 • La introducció d’una figura de referència en matèria de mobilitat als centres educatius.
 • El foment de l'ús de modes de transport sostenibles i hàbits de mobilitat saludables.
 • La millora dels entorns i itineraris escolars.

Girona: Es va presentar l’Acció Pilot de “Xarxa de Gestors de Mobilitat Escolar”, en que s’explica el conjunt de quatre activitats implementades a tretze escoles:

 • Joc de la Serp Trànsit.
 • Com caminar per la ciutat correctament?
 • Vídeo de “Com poden els alumnes arribar a les escoles des de casa”
 • Projecte Friendly Shoppers.

L’objectiu era crear una guia per a regions i ciutats interessades a implementar accions per promoure la mobilitat sostenible als seus territoris.

Gävle: Una de les principals activitats va ser la creació de zones escolars amb tres escoles pilot, l'objectiu de les quals era implicar els agents implicats i elaborar un model a repetir. Una altra acció va ser "a peu amb bicicleta en autobús escolar" per augmentar els desplaçaments sostenibles a l'escola. La ponent va subratllar l'augment dels modes de viatge sostenibles des de l'inici del projecte fins a l'actualitat (6%), tot i que la pandèmia de la Covid19 va contribuir a un nou augment de l'ús del cotxe.

Gdansk: El document de treball va ser desenvolupat i acceptat per les autoritats municipals com a instrument de política local per promoure la mobilitat sostenible a Gdansk. Com a resultat, es van implementar algunes intervencions d'infraestructures en 10 escoles pilot per millorar la seguretat i reduir el trànsit de cotxes al seu entorn (per exemple, zona de 30 km/h als carrers a les entrades de les escoles; passos de vianants calmats a les entrades de les escoles; zones KISS & RIDE). ; la millora de l'enllumenat dels carrers). A més, s'han activat algunes campanyes per influir en els hàbits de mobilitat i ensenyar als estudiants a moure's pel trànsit de la ciutat.


Brasov: A l'Ajuntament de Brasov al intentar implementar les accions van descobrir que molts nens no podien anar amb bicicleta correctament per la ciutat, així que van crear microàrees i entorns simulats on els estudiants podien aprendre i practicar la bicicleta en un entorn urbà. Un altre punt important ha estat la creació d'un coordinador de trànsit i la construcció d'infraestructures per afavorir l'augment de modes de mobilitat sostenibles.

Al final de la conferència, Francesca Tamburini (Reggio Emilia) va presentar els principals resultats de la comunicació i Maria Mercè Teixidor (Ciutat de Girona) va tancar l'evolució del projecte School Chance des del primer moment fins al tancament de la segona fase.

El projecte va tenir una pròrroga d'un any pel programa Interreg Europe, per tant hi haurà més activitats d'aprenentatge interregional durant l’any 2022.

Per saber-ne més

Responsable: Albert Palomo

Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/06/22
Acceptat a 15/06/22
Presentat el 15/06/22

Volum Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Dimensió social de la mobilitat

Planificació i projectació

Projectes territorials i ambientals

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Educació per a la sostenibilitat

Metodologies per a la incorporació de la sostenibilitat en la pràctica docent

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Nous vehicles i modes per passatgers

Intermodalitat

Orientació a l'usuari

Puntuació document

0

Visites 4
Recomanacions 0

Compartiu aquest document