Ports de la Generalitat inverteix 70.000 euros en quatre proves pilot del projecte europeu PSAMIDES

S’han instal·lat torretes de subministrament de serveis innovadores al port de Blanes, i un sistema de monitoratge de dades dels vaixells a la bocana i als pantalans, així com un paviment fotovoltaic al port de la Ràpita.


Draft Torre 476703854-image1.jpeg

El projecte europeu PSAMIDES, que es va posar en marxa a començament de febrer del 2020 i s’allargarà fins al juny de 2022, ha d’impulsar els ports petits i mitjans de la Mediterrània amb la implantació d’eines innovadores, en línia amb el nou Pla de ports de Catalunya, que s’ha aprovat recentment. El projecte, finançat amb 2,8 milions d’euros pel programa europeu Interreg MED, inclou deu socis: Ports de la Generalitat de Catalunya, Ports Illes Balears, Port de Sète, Port de Càndia (Iràklion), Pôle Mer Med, Athena R&I Center, IMT Montenegro, la Universitat de Rijeka, SAS Noveltis i l’EPM.


Draft Torre 476703854-image2.jpeg

L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació territorial nascut el 2004 amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió d’Occitània, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’exerceix la presidència rotatòria des del febrer del 2019. L'Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de ruta per al trienni 2017-2020, que, entre d’altres, comprèn els següents objectius: actuar amb i per a la ciutadania del territori; desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació; contribuir al desenvolupament sostenible del territori, i aprofundir en la identitat euroregional.

Projecte PSAMIDES

PSAMIDES és l’acrònim anglès del nom del projecte, Ports small and medium alliance for sustainable development. Al mateix temps, en la mitologia grega, les psamides són les nimfes de les platges de sorra fina que preserven i protegeixen.

L’objectiu principal del projecte europeu PSAMIDES és optimitzar el funcionament dels ports petits i mitjans a través de la implantació d’eines innovadores que ajudin a gestionar els fluxos turístics, controlar millor els costos, proporcionar més serveis als usuaris i a les usuàries i estimular l’eco-innovació d’aquests ports reduint les externalitats ambientals derivades de l’activitat turística.

PSAMIDES compta amb un pressupost de 2,8 milions d’euros, un 85% dels quals finançats pel programa europeu Interreg MED de FEDER/IPA. El projecte té dues grans línies de treball:


  • Crear una comunitat de creixement blau de ports petits i mitjans, que adopti un enfocament transnacional per aconseguir que aquests ports puguin crear un ecosistema de negocis integrat que doni suport a la innovació i permeti superar la limitació de fons i de personal actual, amb l’objectiu que aquests ports puguin identificar quines són les solucions més efectives en cada cas.
  • Millorar la governança del creixement blau, amb la creació d'una eina i una metodologia de governança multinivell efectiva que permeti capitalitzar les experiències de gestió, que es podrien reproduir en centenars de ports de l’àrea MED.


PSAMIDES posarà en relació dos sectors fonamentals de l’anomenat “creixement blau”. D’una banda, els ports i, de l’altra, el turisme costaner i marítim. Segons les dades extretes d’estudis de l’Euroregió, aquests dos sectors combinats representen el 51% del valor afegit brut, el 69% dels llocs de treball i el 61% dels beneficis del total de l’economia blava de la Unió Europea, que es troba concentrada de manera especial a l’àrea MED.


Els ports petits i mitjans, amb les seves zones nauticoesportives, les grans eslores, l’activitat de creuers i les indústries turístiques relacionades, són un factor clau de competitivitat a l’àrea MED.

Cal tenir en compte que una part important del turisme de l’àrea MED, que es canalitza a través dels ports petits i mitjans, es concentra a les zones costaneres. De fet, la gran quantitat de ports d’aquestes dimensions és una de les especificitats de l’àrea MED. Aquests ports han de jugar un paper fonamental a l’hora d’articular el turisme costaner i marítim, connectant el rerepaís i les comunitats.


Draft Torre 476703854-image3.jpg
Primera reunió de l’equip directiu del projecte PSAMIDES.

Tres proves pilot al port de la Ràpita

Dues proves pilot amb un sistema tecnològic innovador de monitoratge mitjançant anàlisis d´imatge. La primera, dels punts d’amarratge de vaixells que permet conèixer l’ús que es fa dels amarradors portuaris, facilita una millor gestió de l’espai i afavoreix l’activitat dins del port.

A la segona prova també es fa anàlisis de les imatges por poder determinar les tipologies de les embarcacions, les hores d’entrada i de sortida, les velocitats dels vaixells que transiten per la bocana. Tenir aquestes pautes de comportament de les persones usuàries serà d’ajut per implementar mesures com la seguretat o la diversificació de serveis.

Al mes al gener s’ha implantat la tercera prova pilot amb un paviment solar que produirà una potència energètica de 700 kWh al mes. Aquesta energia anirà a la xarxa del port per a l’autoconsum de diferents activitats portuàries.

Prova pilot al port de Blanes

A aquest port s’han instal·lat tres torretes de telegestió intel·ligents per subministrar aigua i electricitat, i així estalviar recurs energètics al moll de creuers turístics que dona servei a aquestes embarcacions i als xàrters. Aquestes torretes permeten als usuaris detectar problemes de funcionament i enviar alarmes en cas de problemes, adaptar-se al consum de cada usuari o usuaris i a les seves formes de pagament: amb targeta, una app o codis de cada client.

Draft Torre 476703854-image4.jpg
Torretes de telegestió intel·ligents al port de Blanes

Pla de ports

Aquest projecte europeu està alineat amb els eixos estratègics del nou Pla de ports de Catalunya, Horitzó 2030 i les línies d’actuació que articula per fer front als reptes plantejats en el sistema portuari català els pròxims anys. El nou Pla aposta per la innovació transversal, els nous instruments de governança i fórmules de col·laboració, la interconnectivitat portuària, la sinergia port-territori, la sostenibilitat ambiental i l’acció climàtica, la sostenibilitat econòmica, la transparència en la gestió i la rendició de comptes. En línia amb aquest projecte, el Pla de ports pretén implementar un model d’innovació organitzat i actiu que permeti ser renovat de forma constant i sistemàtica, afavoreixi el creixement d’empreses capdavanteres, contribueixi a les noves estratègies en mobilitat sostenible i en adaptació i mitigació del canvi climàtic en un context d’emergència climàtica. Així, es vol potenciar la gestió integrada de les activitats portuàries en el conjunt dels ports catalans i la sinergia port-territori com a oportunitat de benefici social i territorial.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/02/21
Presentat el 19/02/21

Volum Notícies, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa portuària

Gestió de ports

Adaptació dels ports al canvi climàtic

Gestió ambiental de zones portuàries

Eixos transversals

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Aspectes jurídics i institucionals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Puntuació document

0

Visites 8
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau