La Jornada

Josep Maria Tost, director de l’ARC, va donar la benvinguda als assistents i els va encoratjar a oferir la seva visió i expertesa per tal d’avançar decididament en la promoció i millora dels centres de reutilització de tot el territori. L’ARC va ser l'encarregada d'explicar als membres del (CEC) en què consisteix el projecte, quines són les fases que el conformen i quines tasques i funcions hauran de desenvolupar com a part interesada (stakeholders) en matèria de reutilització.

Addicionalment, es va dur a terme una primera acció de treball, que va consistir a emplenar un exhaustiu qüestionari que forma part de la primera fase del projecte: un diagnòstic de la situació actual d’aquests centres de reutilització per tal d’identificar tot el potencial de millora que tenen aquestes empreses i institucions. Aquest qüestionari està obert a la participació de la ciutadania i dels centres de reutilització.

 

ARC_SUBSTRACT_imatge_2


SUBSTRACT

El projecte europeu interreg SUBTRACT, finançat principalment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), posa el focus en els centres de reutilització i en la seva condició de pimes, i té com a objectiu millorar el funcionament d’aquestes empreses i identificar les condicions necessàries per tal que siguin econòmicament, socialment i ambientalment sostenibles.

Normalment, els centres de reutilització estan gestionats per PIMES, i sovint per empreses socials, les quals reben i preparen béns per a la seva reutilització amb la finalitat d’allargar la vida útil dels productes. Això dona lloc a beneficis socials i mediambientals i promou l’economia circular. Els centres de reutilització són un poderós vehicle per afavorir un creixement qualitatiu que ajuda a desenvolupar el capital humà i a enfortir la cohesió social i, per tal d’acomplir aquests objectius, necessiten comptar amb un model de negoci econòmicament sostenible.

El projecte SUBTRACT es concentra en les fases de posada en marxa i desenvolupament dels centres de reutilització perquè siguin efectius i duradors. Això es tradueix en la necessitat de comptar amb un flux constant d’entrada i sortida de productes perfectament preparats per a la seva reutilització, a través d’una estructura de gestió professional, una estratègia financera adequada i una imatge atractiva per als usuaris.

Mitjançant la recerca de coneixement i l’intercanvi d’experiències, el projecte elaborarà:

  • Pautes per desenvolupar tot el potencial dels centres de reutilització i per a fer-los competitius.
  • Orientacions dirigides a les autoritats del FEDER i a altres responsables polítics sobre la manera d'avaluar i dirigir els centres de reutilització dels territoris implicats.
  • Models i principis de negoci que ajudaran els actors implicats en la cadena de reutilització (governs regionals i locals, gestors de residus, ONG, entitats socials, etc.) per crear xarxes de col·laboració fortes i eficaces.
  • Mesures per promoure la prevenció de residus i les activitats de reutilització i preparació per a la reutilització i afavorir les aportacions dels ciutadans.
  • Estratègies de conscienciació i models de campanyes eficients per tal d’estimular l’oferta i la demanda de béns reutilitzables i fer-los atractius i desitjables.

L’Agència és un dels set socis que participen en aquest projecte, que té per objectiu millorar el funcionament de les pimes dedicades a la reutilització i a la preparació per a la reutilització. El Comitè està format per 34 membres de diferents entitats del sector públic, del sector privat i de l’àmbit universitari.

SUBTRACT, que es va posar en funcionament oficialment l’1 d’agost de 2019, té una durada de 42 mesos dividits en dues fases. Una primera, de 30 mesos de durada, en què s’intercanviaran experiències, coneixements i casos d’èxit de centres de reutilització al context social dels diferents membres del projecte, i una segona fase d’un any de duració, en què es durà a terme la implementació dels plans d’acció regionals que sorgeixin de la primera fase.


Logo SUBSTRACT


Autores

Redactat de la noticia: Marga Torre

Per saber-ne més: Elena Bagaria


Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/03/20
Acceptat a 15/03/20
Presentat el 15/03/20

Volum Notícies, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Valorització de materials

Optimització dels processos de tractament de residus

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Localització

Puntuació document

0

Visites 4
Recomanacions 0

Compartiu aquest document