Pla d'Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya

S’articula entorn a 6 accions estratègiques a desenvolupar els dos propers anys per adequar el marc actual i fer proves pilot a determinats municipis i centres educatius, perquè posteriorment es puguin estendre les mesures, paulatinament, al conjunt del territori.

El Govern ha aprovat el Pla d’Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya amb l’objectiu de millorar la formació dels escolars i les condicions dels recorreguts de casa al centre educatiu, i fomentar els desplaçaments segurs, inclusius, sostenibles, actius i autònoms.

Catalunya té més d’un milió d’alumnes amb edats compreses entre els 3 i els 15 anys, que representen el 13,5% del total de la població i que estudien en més de 5.700 centres educatius on treballen més de 100.000 docents. La mobilitat escolar representa aproximadament el 15% de la mobilitat total en l’àmbit urbà. A més, segons una enquesta elaborada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, entre un 25% i un 55% dels alumnes de Catalunya, segons la dimensió del municipi, es desplacen a l’escola en transport privat motoritzat. Així, les accions adreçades a aquest segment de mobilitat poden tenir un impacte positiu en les polítiques de millora de la seguretat viària, la sostenibilitat i la reducció d’emissions, especialment en un context d’emergència climàtica. I també tenen un impacte a mitjà i llarg termini, ja que els comportaments adquirits en la fase escolar poden fixar uns hàbits de mobilitat més sostenible en l’edat adulta.

Aquest pla, anomenat PAMEC, preveu la implementació de sis accions estratègiques que pretenen impulsar la millora de la mobilitat escolar al territori des d'un enfocament integral i multidisciplinari. Les accions s’impulsaran de manera coordinada entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Educació i el Servei Català de Trànsit, juntament amb altres actors i ens locals que han participat en el seguiment del projecte europeu School Chance.

Sis línies d’accions estratègiques

  • El Pla prioritza redactar un manifest sobre mobilitat escolar com a resultat del consens general entre tots els agents implicats. L’acord es traduirà en l’establiment d’uns principis bàsics i unes línies estratègiques d’actuació a favor d’una mobilitat escolar sostenible, activa, inclusiva i segura.
  • Actualitzar el tractament de l’educació viària i la mobilitat sostenible als centres educatius per dotar els infants i adolescents de la confiança i les competències per moure’s de forma segura, autònoma i saludable. 
  • Avaluar la designació d’una figura de referència dins dels centres educatius per integrar la mobilitat sostenible, activa i segura dins del projecte educatiu del centre i actuar d’enllaç entre la comunitat educativa i les administracions.
  • Promoure l’ús de modes de transport sostenibles i hàbits de vida saludables entre els agents de la comunitat educativa mitjançant la celebració de campanyes de foment als municipis i als centres educatius.
  • Fomentar la millora de la seguretat, la visibilitat i la dotació d’equipaments per als modes de mobilitat sostenible als entorns i als itineraris escolars mitjançant la redacció de projectes de camins escolars i el desenvolupament de propostes de finançament de les actuacions.
  • Posar l’accent a crear un distintiu de mobilitat escolar per als centres educatius d’acord amb uns criteris que avaluïn i permetin l’assessorament i el seguiment de les iniciatives sobre mobilitat escolar i infraestructura que es desenvolupin des dels centres educatius i els municipis. El distintiu servirà per integrar la mobilitat escolar sostenible, activa i segura dins dels projectes educatius dels centres i, alhora, fomentar la participació i l’interès de la tota la comunitat educativa.


Proves pilot

Durant la implantació del PAMEC es faran proves pilot en un nombre reduït de centres educatius i municipis, per tal de poder analitzar el desplegament de les accions, mesurar la seva eficàcia i escalar-les posteriorment a la resta de centres educatius i municipis de Catalunya.

La primera ja està engegada i es duu a terme a l’Ajuntament de Girona que és un soci líder del projecte. La iniciativa, que s’anomena "Xarxa de coordinadors de mobilitat escolar local", pretén fomentar la mobilitat escolar segura i sostenible a tota la ciutat. L'acció, que es durà a terme conjuntament amb la Generalitat de Catalunya durant el període 2020-2021, s'aplicarà inicialment en fins a vuit escoles de Girona, tot i que la previsió és que es pugui estendre també en altres ciutats de Catalunya. Les escoles encara s'han de decidir perquè es parlarà primer amb la comunitat educativa.

Una de les principals mesures del projecte és la creació d'una xarxa de fins a vuit persones, cadascuna de les quals treballarà en la mobilitat d'un centre educatiu diferent. L'objectiu és, doncs, que es pugui actuar de manera individualitzada en funció de les necessitats de cada escola, i així les mesures que s'acordin aconsegueixin tenir un efecte més directe per avançar cap a la mobilitat sostenible en tota la ciutat. Aquesta figura de coordinador podrà sorgir de la mateixa comunitat educativa de cada centre.

Pel que fa a la funció d'aquestes figures, que s'anomenaran School Mobility Manager, es definirà en la primera fase del projecte, que tindrà lloc del febrer al juliol del 2020, període durant el qual es concretaran els centres escolars participants entre aquells que ja treballen en camins escolars segurs. En la segona fase, del mes de juliol del 2020 al mes de febrer del 2021, cada escola redactarà un conjunt de recursos educatius amb idees per fomentar la mobilitat escolar sostenible al seu centre. La prova pilot acabarà el juliol del 2021 amb la implementació d'algunes de les millores proposades en la fase anterior i l'elaboració d'un manual per a la implementació del pla pilot a altres escoles del territori.

L’Ajuntament de Girona emmarca el projecte en un objectiu global de govern com és una ciutat on els ciutadans, progressivament, vagin optant per una mobilitat sostenible, i aquesta acció pilot serà un impuls important en aquest sentit, posant, a més, en el centre d'aquestes polítiques les escoles.  Les escoles és un dels àmbits on més podem millorar ja que es fa pedagogia entre l'alumnat i les famílies a favor dels mitjans de transport més saludables i respectuosos amb l'entorn.


School Chance a l’Escola Pla de Girona

School Chance a l’Escola Pla de Girona


Autors

Redactat de la noticia: Marga Torre

Per saber-ne més: Carolina Tomàs i Albert Palomo


Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/03/20
Acceptat a 15/03/20
Presentat el 15/03/20

Volum Notícies, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Orientació a l'usuari

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos instrumentals

Previsió

Medi ambient i sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 17
Recomanacions 0

Compartiu aquest document