El projecte

La Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del DTES, mitjançant la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat i l’Ajuntament de Girona, treballen conjuntament en el projecte europeu SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs (School Chance), que té com a objectiu principal incorporar la mobilitat autònoma dels escolars a les polítiques regionals dels territoris que hi participen, i definir un programa de mobilitat escolar sostenible, segura i accessible per a tots els membres de la comunitat i per a cada etapa educativa.

Per aquest motiu, el passat 12 de juny, va tenir lloc al DTES la presentació de bones pràctiques a l’àmbit del projecte europeu per a la transferència de coneixement per tal de donar a conèixer aquestes accions seleccionades d’Utrecht, als Països Baixos, i de Reggio Emilia, a Itàlia, i que podrien ser implementades a viles i ciutats de Catalunya.

La jornada es va adreçar al conjunt d’actors implicats en la promoció d’una mobilitat més activa i sostenible en l’àmbit escolar. En particular, a representants de les àrees d’educació, mobilitat i medi ambient de l’Administració de la Generalitat i de les administracions locals, així com al tercer sector i representants de la comunitat educativa de Catalunya: equips directius, professorat, alumnat i famílies dels diferents centres docents. Totes les presentacions es poden consultar a:

http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/school-chance/transfer-workshop/.


La xarxa de coordinadors de mobilitat a les escoles: mànager de mobilitat de Reggio Emilia.

L’Administració municipal inverteix des de fa temps recursos i energia per impulsar polítiques a favor d’una mobilitat casa-escola segura, sostenible i autònoma, mitjançant un enfocament interdisciplinari que abordi alhora temes de seguretat viària, sostenibilitat ambiental, salut i desenvolupament dels nens, coordinant el disseny de l’espai públic amb l’educació i la gestió de la demanda de mobilitat.

En aquesta direcció, el "Manifest per a una mobilitat segura, sostenible i autònoma en els camins de la llar a l'escola" és fonamental un acord estratègic per implicar diferents entitats, organismes i associacions en una planificació compartida i en el desenvolupament conjuntament línies d'acció, projectes i compromisos comuns.

L’element fonamental d’aquesta activitat és la figura del Scholastic Mobility Manager, un professor format i motivat que treballa en aquests instituts en temes d’intermediació entre escola, municipi i famílies. Entre les seves atribucions, la més important és difondre la cultura de la mobilitat (segura, sostenible i autònoma) i garantir que anar a l’escola a peu o en bicicleta amb els amics no és una experiència episòdica sinó que es converteix en una pràctica consolidada d’acompanyament i autoorganització dels pares.

Reggio Emilia, a més de les intervencions infraestructurals, proposa, a famílies i professors, una informació i sensibilització sobre temes de mobilitat i aparcament, així com projectes i intervencions a mig termini. Amb aquesta proposta es pretén crear una xarxa de relacions permanent amb totes les escoles de la ciutat, a una zona on les escoles estan distribuïdes desigualment al territori municipal i cada escola és una realitat per sí mateixa, atesa la ubicació geogràfica, així com la composició de l’alumnat.  A més, el projecte es veu com una forma efectiva d’arribar a una població àmplia i heterogènia.


Mobilitat casa-escola


Bones pràctiques de mobilitat sostenible a l’IC Galilei a Reggio Emilia.

Es mostren algunes de les iniciatives lidarades per l’Scholastic Mobility Manager per promoure el transport sostenible. Com exemple, els dies 17 i 19 d’octubre de 2018, el programa “Tutti in bici”, dues classes d’infants de 10-11 anys van fer recorreguts en bicicleta per arribar des del centre de la ciutat al seu institut, que està a 9,5 km. Fent un recorregut amb una aturada a la biblioteca. Està previst que a l’octubre del 2019 es faci una activitat similar per a alumnes d’edats entre 12 i 13 anys.

En algunes de les jornades formatives també es preveuen rutes a peu per demostrar que aquesta aproximació és inclusiva per a tothom.


Galilei a Reggio Emilia zona


Galilei a Reggio Emilia imatge


Tancament temporal de carrers propers a les escoles que involucren les famílies de l’escola a Reggio Emilia.

Aquesta mesura es va posar en pràctica per primer cop a Bolzano en 1989, i consisteix a bloquejar temporalment el trànsit per causa de l’activitat escolar, als voltants de l’escola. En concret és una proposta que es vol implantar a l’escola d’educació primària Carducci amb 223 alumnes i 31 mestres. La franja temporal seria de 7.50 a 8.05.

 • Setembre (abans que comenci el curs escolar): reunió de l’Scholastic Mobility Manager(MMS) i tècnics del municipi per començar la iniciativa, amb una campanya de comunicació per explicar els motius i els mètodes
 • Primeres tres setmanes d’escola: la iniciativa serà implementada per la Policia Municipal. L’MMS té el temps per fer-ho implicant voluntaris antics i nous.
 • Octubre: reunions de classe on s’explica la iniciativa i es recullen nous participants.
 • Primavera: adhesió a les iniciatives promogudes pel municipi sobre mobilitat activa.

Tot i que els beneficis són molts, també pensen en els possibles contratemps com ara:

 • S'ha d'explicar àmpliament i a fons la iniciativa.
 • Pesada part burocràtica que de vegades s’ha de dur a terme per voluntaris.
 • No és factible per a totes les escoles i infraestructures.
 • La transgressió puntal pot provocar situacions greus de perill.


Distribució


Utrecht. Zones escolars/segell de seguretat al carrer

És una iniciativa per a nens de 4 a 11 anys (30.800 alumnes a la ciutat d’Utrech), amb 115 escoles de primària on la distància de casa a l’escola és inferior a 2 km, i la majoria dels nens van o bé en bicicleta o caminant, i de manera autònoma dels del 9 anys. Això ha fet veure alguns problemes en aquest context, com per exemple que nens que fan ciclisme o caminen per anar a l’escola troben obstacles, i també que no saben com comportar-se per fer la ruta més segura, ja que hi ha rètols de senyalització diferents al voltant de les escoles.

I per part dels conductors, de vegades no totes les escoles és veuen fàcilment des de la calçada.

L’Etiqueta de seguretat viària d’Utrecht (UVL) és una marca de qualitat per a les escoles de primària, amb uns criteris que s’han d’assolir. A canvi l’escola obté suport i una zona escolar.

Objectius en cinc àmbits:

 • Educació teòrica en trànsit. L’escola utilitza un mètode d’educació en trànsit actualitzat en tots els cursos i dedica temps estructural a l'educació en trànsit. Tots els alumnes participen a l’examen teòric nacional de trànsit.
 • Educació pràctica de trànsit. Almenys un cop a l’any, entrenen almenys quatre graus, el seu comportament en el trànsit i les normes de trànsit al pati de l’escola o al carrer, durant el seu temps escolar.
 • Implicació dels pares. L’escola informa sovint als pares sobre la seguretat viària i l'educació en trànsit. Hi ha acords sobre portar els nens a l’escola de forma segura i recollir-los. Hi ha, almenys, un pare voluntari de trànsit, actiu a l’escola.
 • Escola de seguretat. L’escola fa un esforç en una accessibilitat segura de l’escola a ciclistes i vianants. L’escola ha cartografiat camins segurs per a tots els viatges que es facin en horari escolar.
 • La política de les escoles. Cada any, l’escola fa un calendari d’activitats per al trànsit com ara en educació i seguretat viària. L’escola compta amb un equip de trànsit on es troben representats professors i pares.

En el 2007 es va establir com a objectiu polític que cap al 2012 el 80% de les escoles tinguessin aquest reconeixement. En acabar aquesta etapa, la mesura va ser considerada reeixida, ja que el nombre d'escoles participants va augmentar molt, així com les zones escolars que es van fer visibles. No es va aconseguir la participació del 80%, però el 67% assolit es considerà prou bo.

La campanya va deixar clar a les escoles i als pares en què inverteix la ciutat: la seguretat viària dels escolars.  També que les escoles i els pares han de responsabilitzar-se de la seguretat viària. L’ús del cotxe va disminuir a 2 de cada 3 escoles participants, mentre que va augmentar en aquelles que no estaven adherides al programa. També va augmentar la satisfacció sobre la seguretat viària entre els pares (56% a 76%), nens i professors. Per tant es va prendre la decisió de continuar amb l’etiqueta fins al 2017.

En acabar el 2017 es va tornar a avaluar el procés amb els resultats següents:

 • 44 escoles tenen una etiqueta vàlida
 • 18 escoles tenien l’etiqueta però no van continuar. Tot i que no continuar en les etiquetes, no significa que hagi disminuït la seguretat en la mobilitat.
 • 19 escoles han començat, però s’han donat de baixa per diferents problemes, nou personal, etc.
 • Les 38 escoles restant no tenien interès en l’etiqueta per culpa d’altres prioritats en el programa escolar com ara idioma i matemàtiques.

Es plantegen, per tant, les consideracions següents:

 • Què oferir a les escoles que no participen?
 • Oferir a totes les escoles els mateixos projectes sense requisits?
 • Com mantenir interessats els centres escolars quan passats els tres anys necessaris tornin a demostrar que encara compleixen els criteris?
 • Com podem donar suport a les escoles i als nens quan passen de primària a secundària?


Senyalització


Entrenament i examen de bicicleta en situació de trànsit real a Utrecht

A Holanda hi ha 22,8 milions de bicicletes i 17,3 milions d’habitants. Per tant, l’educació en trànsit comença a primer grau (4 anys) a Holanda. Per tant hi ha dos programes que estan per harmonitzar aquesta realitat que comporta compartir espais per part de bicicletes i vianants.

 • Programa en 12 barris amb 45 voluntaris que eren els professors/entrenadors de pedalejar bicicletes (Bikemasters), per ensenyar a immigrants, amb lliçons teòriques, circuits de bicicletes guiats i exàmens pràctics.
 • Programes educacionals a les escoles. A 30 escoles cada mig any, amb lliçons de trànsit interactives i bicicletes virtuals, focalitzat en pedalejades en grup.

Hi ha dos esdeveniments importants cada any:

 • Els Bikemasters són uns aplecs que faciliten la comunicació amb escoles i ofereixen programes educatius per preparar els estudiants.
 • Trànsit segur Països Baixos: exàmens nacionals teòrics i amb exàmens pràctics (encaminament, mapes i subministrament d'informació).

Els resultats dels exàmens de trànsit han estat:

 • 2015-2016. Dies d'examen: 14. Escoles: 79. Estudiants: 2758. Taxa d’aprovats: 94,28%.
 • 2016-2017. Dies d'examen: 14. Escoles: 83. Estudiants: 3055. Taxa de passada: 97,32%.
 • 2017-2018. Dies d'examen: 14. Escoles: 89. Estudiants: 3065. Taxa de passada: 97,23%.


Circuït infantil


Autors

Redactat per: Marga Torre

Per saber-ne més: Albert Palomo


Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/10/19
Acceptat a 04/10/19
Presentat el 04/10/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Orientació a l'usuari

Intermodalitat

Nous vehicles i modes per passatgers

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Educació per a la sostenibilitat

Metodologies d'avaluació dels programes d'educació per a la sostenibilitat

Eixos transversals

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la mobilitat

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Localització

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0

Compartiu aquest document