DECISIVE

El passat dia 26 d’abril l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va organitzar la Jornada “A Decentralised Approach to Municipal Biowaste Management” oberta a tots les persones interessades, per  donar a conèixer el projecte Horizon 2020 DECISIVE  (A DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE) així com altres projectes de recerca al voltant de la gestió dels residus orgànics municipals que s’estan duent a terme a Catalunya.

La Jornada es va celebrar al Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el context de la quarta Assemblea General del Projecte, en la qual uns 60 participants representants de la Universitat, d’entitats de recerca i del sector de gestió de residus municipals van assistir a la conferència.

En el torn de benvinguda, des de la Universitat es va manifestar l’interès pel projecte, que es considera com a element clau en la configuració d’un campus universitari que contribueixi a donar resposta als reptes de la societat que l’envolta. Des de l’Administració el projecte es va valorar com una eina per aproximar a la ciutadania el valor com a recurs que tenen els residus.

La coordinadora del projecte va presentar els objectius i el plantejament científic i metodològic. El projecte està orientat a desenvolupar estratègies descentralitzades de gestió de la fracció orgànica així com instruments d’ajuda a l’avaluació de la millor gestió per a autoritats locals i entitat gestores considerant l’entorn proper de la ciutadania en un sistema d’economia circular i valorant les oportunitats econòmiques resultants.

Els representants de l’ARC van explicar els aspectes més destacats del sistema actual de recollida selectiva a Catalunya i dels nous objectius que el nou marc d’economia circular estableix, tant en l’àmbit català com europeu, i va destacar el rol de la innovació i d’incentius econòmics i fiscals com el cànon sobre la disposició dels residus municipals per a l’assoliment dels nous reptes en la recollida selectiva i gestió dels residus municipals, especialment de la fracció orgànica.

 

Noticia_DECISIVE_ARC_imatge_1


El projecte en pràctica

El projecte preveu la instal·lació de dos equips pilots de digestió anaeròbia descentralitzada, un dels quals a Catalunya i l’altre a Lió, que serviran per a la producció d’energia, bioproductes de valor afegit i fertilitzants d’ús agrícola per ser utilitzats a prop del punt de generació. El Campus de Bellaterra (UAB) va ser escollit com a emplaçament per a la prova pilot ja que reuneix unes condicions idònies pel que fa a l’espai físic, les fonts de generació de fracció orgànica, possibles receptors dels productes i una població rellevant per estudiar l’impacte d’una gestió descentralitzada en la percepció de la ciutadania dels residus orgànics i els hàbits de separació en origen, així com l’efecte en la prevenció.

En el bloc dedicat a la integració del projecte a les estratègies d’innovació de la UAB, es van presentar les comunitats de recerca estratègica de la UAB i la seva implicació en projectes de sostenibilitat i economia circular a escala regional i internacional. Després es va explicar, des de la UAB, la situació actual de la gestió de residus al Campus, especialment en els 10 restaurants, l’hotel i la vila universitària.

A continuació, el personal tècnic de l’ARC, en la funció de socis del projecte, van presentar les accions efectuades i planificades per a la instal·lació de l’equip pilot, l’adaptació de la recollida selectiva de la fracció orgànica al sistema descentralitzat i les estratègies de comunicació en col·laboració amb les empreses de restauració, amb l’empresa de recollida al Campus i amb l’administració de la Universitat.


Altres projectes presentats

També es van presentar altres projectes d’estratègies innovadores de  gestió de residus orgànics:

  • URBANWINS, que estudia els metabolismes urbans per trobar estratègies innovadores per reduir i reutilitzar residus en les ciutats.
  • ECOWASTE4FOOD, que reuneix  autoritats regionals i locals de 7 països europeus en la lluita contra el malbaratament alimentari.
  • REVOLTA, exemple d’economia circular a petita escala que intenta connectar els consumidors i generadors de residus orgànics amb els agricultors proveïdors d’aliments biològics de proximitat, tancant el cercle.
  • METHAMORPHOSIS, que té com a objectiu aprofitar el biometà generat en el tractament biològic de residus orgànics com a carburant per mitigar les emissions de gasos amb efecte hivernacle; i la metodologia de la petjada de carboni de la gestió de residus municipals a Catalunya i l’impacte dels sistemes de recollida i de tractament.


Taula rodona

La Jornada va acabar amb una taula rodona en què es va tractar el concepte de gestió descentralitzada de residus. Els participants van entrar en un debat animat sobre el paper de sistemes descentralitzats en comparació amb sistemes centralitzats. Coincidien en què els sistemes descentralitzats representen un canvi de paradigma de gestió que pot impactar en l’actitud de la ciutadania respecte dels residus. Els dos sistemes no es perceben com exclusius si no complementaris depenent de cada context local.

Per a més informació, visiteu la web del projecte http://www.decisive2020.eu


Autores

Redactat per: Marga Torre

Per saber-ne més: Gisela Sommer


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/06/18
Acceptat a 01/06/18
Presentat el 01/06/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Recollida i tractament de residus

Optimització dels processos de tractament de residus

Localització

Puntuació document

0

Visites 66
Recomanacions 0

Compartiu aquest document