Introducció

A la Jornada la coordinadora del BeWater, Anabel Sánchez, va presentar el procés de desenvolupament del projecte a la conca de la Tordera. Aquest és un dels quatre plans del projecte, juntament amb els de Xipre, Eslovènia i Tunísia, amb els quals ha compartit  metodologies i enfocaments utilitzats.  La responsable del cas d’estudi de la Tordera, l’Annelies Broekman, va presentar els resultats finals del projecte, que es concreten en 33 accions detallades al Pla d’adaptació de la conca de la Tordera, que es poden consultar a l’informe.


imatge1_Jornada


Pla d'adaptació de la conca de la Tordera

El Pla d’adaptació de la conca de la Tordera resumeix l’enfocament participatiu emprat en l’elaboració d’un conjunt d’opcions específiques de gestió de l’aigua i, posteriorment, de paquets que agrupessin aquestes opcions. Les opcions i els paquets resultants permeten donar resposta als principals reptes plantejats pels diversos grups d’interès de la conca. Així doncs, la informació que recull el Pla vol ser una eina per contribuir a orientar les persones que formulen i prenen decisions de polítiques a l’hora de seleccionar les opcions o paquets més adients que caldrà desplegar a la conca si se’n volen satisfer les necessitats específiques.

En aquest Pla també es presenten les opcions de gestió amb diferents grau de detall: taula general, paquets de mesures i fitxes individuals detallades.

D’entre aquestes opcions cal destacar les agrupades sota el paquet de foment de la gestió forestal adaptativa, les bones pràctiques i participació ciutadana i l’adaptació i protecció ambiental.


Torre 2017j-El-projecte-BeWater-a-la-Torder-Imatge2Bewater.png


Torre 2017j-El-projecte-BeWater-a-la-Torder-Imatge3Bewater.png


Torre 2017j-El-projecte-BeWater-a-la-Torder-Imatge4.png

Explica el resultat de l’avaluació participativa que es va fer segons criteris codefinits amb els participants en què es va donar més relleu a les 4 propostes següents:

  • Establir un règim de cabals ecològics (OGA29)
  • Establir acords de gestió forestal adaptativa (OGA 33)
  • Crear un centre de participació permanent (OGA 12)
  • Crear un Pla integral per la protecció del delta (OGA16)

  Aquesta presentació va ser una oportunitat per introduir un altre projecte el projecte LIFE Tritó-Montseny que arrenca ara.

Entre el 2008 i 2014 en l’àmbit del Montseny es va fer un projecte per proposar activitats que milloressin l’estat de conservació del Parc en general amb el desenvolupament del Pla de conservació del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Des del 2014 al 2017 s’ha fet un altre projecte vinculat a un aspecte concret d’aquest àmbit territorial que és l’aigua i els rius.

Ambdós projectes han convergit en aquest nou projecte LIFE. És un projecte que pretén utilitzar els coneixements que s’han adquirit en general pel que fa al medi per posar-ho en pràctica.

Moltes de les accions del Pla resultant del BeWater ja s’han incorporat d’alguna manera en les accions a posar en pràctica a través del  LIFE Tritó-Montseny.


Autors

Redactat de la noticia: Marga Torre

Per saber-ne més: Albert Naya Díaz

 

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/05/17
Acceptat a 01/05/17
Presentat el 01/05/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Millora de la qualitat hidromorfològica i biològica del medi

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Modernització dels regadius

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 58
Recomanacions 0

Compartiu aquest document