Simon Widmer, Ellen MacArthur Foundation. Dissenyant per a una nova economia del plàstic

Analitza l’evolució de la despesa en plàstics i reflecteix que, fins avui, el 95% del valor plàstic d’empaquetament de material es perd després del primer ús.

Estem abocament en els oceans milions de tones de plàstic.

NPEC. New Plastic Economy Initiative.

 • Disseny és crític. Solucions només per assolir un objectiu final no són suficients.
 • L’economia circular és més que només reciclar. Models de reus, reinventar sistemes d’empaquetament i de lliurament.
 • Els polítics i els dissenyadors poden tenir un paper important en l'acceleració de la transició cap a un sistema circular.

  La Fundació prepara una guia que té com a objectius:

 • Inspirar i crear capacitats entre els dissenyadors, innovadors i els creadors de tendències.
 • Proporcionar mètodes pràctics per als individus i les organitzacions.

  La Guia serà gratuïta i accessible des de la pàgina web de la Fundació, serà modular i adaptable a diferents nivells de coneixement de partida i estarà enfocada a casos pràctics més que donar bases teòriques. www.newplasticseconomy.org


Percentatge de pèrdua


Alfred Vara, ARC. Prevenció de residus d’envasos. Noves eines per unes noves fites

Objectius del PRECAT20

Reduir per a l’any 2016, respecte dels nivells de 2007, les bosses comercials de nanses d’un sol ús de plàstic no compostable:

 • En un 90% en l’àmbit del comerç de gran distribució.
 • En un 50% en l’àmbit del comerç urbà.

  Reduir un 90% en pes el consum de bosses comercials amb nanses d’un sol ús no compostables respecte de l’any base 2007.

Establir, abans de finalitzar 2018, objectius de reducció de la generació de bosses comercials sense nanses d’un sol ús de plàstic no compostable.

Abans de finalitzar 2018 s’establiran objectius de reutilització d’envasos emprats al canal HORECA, globals o per tipologies d’envàs o de producte.

Abans de finalitzar 2018 s’establiran objectius de reutilització per envasos emprats en canals de consum diferents del canal HORECA.

Establir, abans de finalitzar 2018, objectius de reducció de la generació de safates d’un sol ús en la distribució comercial.

  Les dades sobre l’evolució en el consum de bosses donen bones perspectives


Torre 2017a-14a-Jornada-de-Prevencio-de-Res-14Jornada Imatge2.png

     

 • Pacte per la bossa 2020:
  • Sector comerç i fabricants de bosses, ja presents en el pacte anterior.
  • Afegeix ANAIP (Asociación Española de Industriales de Plásticos) i ASOBIOCOM (Asociación Española de Plásticos Biodegradables y Compostables).
  • S’actualitzen els objectius de prevenció que recull el PRECAT20.
 • Nova normativa catalana sobre bosses
  • Prohibició de lliurament gratuït de bosses de plàstic.
  • Afecta a totes les bosses de caixa o de lliurament a domicili, amb independència del gramatge, amb inclusió de les bosses oxodegradables i l’exclusió de les compostables que compleixen Norma EN 13432.
  • Pendent d’aprovació.
  • Nova normativa estatal sobre bosses
 • En procés de redacció la norma que ha de transposar a l’ordenament jurídic estatal la Directiva (UE) 2015/720.

  'Prevenci'ó d’envasos industrials

 • Notificació a l’Agència de Residus de Catalunya per, aproximadament, unes 110 empreses envasadores sobre la implantació d’un sistema de dipòsit devolució i retorn (SDDR) d’envasos reutilitzables a l’àmbit industrial, que proporciona nova vida als envasos (bidons de 200 l, contenidors de 1000 l, etc.) abans d’esdevenir residus d’envasos.
 • Aquelles empreses envasadores que comercialitzen productes envasats en l’àmbit industrial que tenen vigent un Pla empresarial de prevenció de residus d’envasos (PEP) amb vigència trianual i realitzen anualment un informe de seguiment. Es tracta d’unes 700 empreses a Catalunya que tenen vigent el seu Pla de prevenció d’envasos, cadascun dels quals preveu les corresponents mesures de prevenció i el seu percentatge de reducció en relació al Kr/Kp (pes envàs/pes producte).

  'Projecte d’envasos fast-food'

Projecte d’ecodisseny dels envasos i embalatges utilitzats al sector del menjar ràpid a Catalunya, per tal de trobar noves solucions d’envasament que compleixin criteris d’ecodisseny i, a la vegada, siguin competitives econòmicament i tècnicament.

reWine  dissenya i implementa un projecte pilot per demostrar la viabilitat d’un sistema sostenible de reutilització d'ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya.


Jorge Serrano Pacheco. ECOEMBES. La prevenció de residus d’envasos envases en el Pla estratègic 2016-2020

D’entre les diferents accions en remarquem:

 

 • Pla empresarial de prevenció 2015-2017 al qual es van adherir 2.129 empreses amb els resultats següents.


Torre 2017a-14a-Jornada-de-Prevencio-de-Res-14Jornada imatge3.png


Torre 2017a-14a-Jornada-de-Prevencio-de-Res-14Jornada Imatge4.png

 

 • Diagnòstic d’envasat que consisteix en una anàlisi durant 2 dies feta per una persona experta en empaquetament i amb quaderns tècnics de suport.
 • Laboratori d’economia circular amb els objectius de millorar de la reciclabilitat dels envasos, incorporar material reciclat en nous envasos i treballar el denominador de la taxa de reciclat.


Silvia García. Ecovidrio. Els plans de prevenció de les empreses envasadores de vidre.

Ecovidrio és l'entitat sense ànim de lucre encarregada de gestionar el reciclat de tots els residus d’envasos de vidre a Espanya. En la ponència es van presentar diverses estratègies de prevenció de diversos envasadors, i també  els seus plans de futur en aquest tema, emmarcats en el Pla estratègic 2016-2020. Els principals sectors que Ecovidrio aglutina són: Cervesers d’Espanya, Federació Espanyola del Vi, Federació Espanyola de Begudes Espirituoses, Associació Espanyola de Sidres i Aigües.

Les accions que duu a terme estan englobades en les tres estratègies següents:

 • Garanteix que tot el vidre que es recupera en els contenidors sigui reciclat al 100% per fabricar nous envasos de vidre.
 • Elabora, en col·laboració amb els empreses adherides, plans empresarials de prevenció de la generació de residus que permeten desenvolupar productes envasats més sostenibles. Des del 1998 ha desenvolupat més de 6.000 mesures de prevenció i d’ecodisseny que s’encabeixen en les línies següents:
  • Reducció del pes dels envasos generats.
  • Incorporació de material reciclat en els envasos i embalatges emprats.
  • Millora de la qualitat ambientals dels envasos i les seves possibilitat de valorització.
  • Adopció de bones pràctiques en la gestió interna dels residus d’envasos.
 • Inverteix en campanya que informen i contribueixen a consolidar la consciència dels ciutadans i el sector d’hostaleria sobre la importància de reciclar vidre.


Percentatge de millora


Rosa Garcia, Fundació per a la Prevenció de Residus. Projecte Life Rewine.

El projecte Rewine pretén estudiar la viabilitat d'un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d'ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya. El projecte involucra institucions, cellers, empreses distribuïdores i consumidors. El projecte té una durada de 3 anys i conclou amb el 2019; i un pressupost de 930.000 euros.

El context en què es desenvolupa el projecte es basa en el fet que la reutilització, tot i ser una prioritat en la jerarquia europea de residus, està en clar retrocés a Catalunya, ja que els envasos retornables només representen el 19% del total d’envasos del mercat i limita al sector d’hostaleria. Actualment els envasos de vi no es reutilitzen en cap dels seus canals de distribució. La indústria del vi és una de les més afectades pel canvi climàtic, ja que la vinya i la qualitat del vi depèn en gran mesura de les condicions atmosfèriques.

L’objectiu principal del projecte és dissenyar i implementar un projecte pilot per demostrar la viabilitat d’un sistema sostenible de reutilització d’ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya. Els objectius concrets són:

 • Fomentar la reutilització d’ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya.
 • Contribuir a crear consciència i assolir els objectius qualitatius i quantitatius de prevenció de residus, tant en la legislació catalana i europea.
 • Identificar les barreres i les oportunitat de reutilització de vidre d’ampolla, així com avaluar els aspectes ambientals, econòmics i tècnics involucrats.
 • Fomentar la transferència de l’experiència a altres contextos geogràfics i econòmics.
 • Construir una xarxa de reutilització entre els diferents grups d’interès.

  D’entre les activitats concretes cal destacar la preparació d’un prova pilot que inclou acords amb altres cellers, botigues i restaurant per dissenyar la logística, així com la campanya per als consumidors i els incentius per promoure el retorn de les ampolles de vi. També una prova pilot al cellers.

Els resultats que es volen assolir són entre d’altres:

 • estalviar 87,95 m3
 • reutilitzar 100.000 ampolles de vi
 • evitar 45 t de residus d’envasos
 • 40 pràctiques d’economia circular
 • Informar a 550.000 consumidors


Raul Garcia, INÈDIT. Ecodisseny i envasos en el sector del menjar ràpid

Es presenta un projecte impulsat per l’ARC amb l’objectiu de trobar noves solucions d’envasament en el sector del menjar ràpid que compleixin criteris d’ecodisseny i, a la vegada, siguin competitives econòmicament i tècnicament.

Els objectius són:

 • Prevenir el consum i residus associats als envasos de menjar ràpid
 • Assolir envasos factibles, viables i sostenibles.
 • Introduir un mètode tècnic i creatiu per desenvolupar nous envasos.

  Els mètodes per assolir-los:

 • Descriure l’actual sistema d’envàs i la visió sostenible de l’empresa vers l’envàs.
 • Identificar els problemes ambientals i oportunitats de millora per a l’envàs.
 • Investigar i definir les potencials estratègies d’ecodisseny per a l’envàs.
 • Concretar la solució d’envàs més factible, viable i sostenible.

  El repte de l’ecodisseny és arbitrar els requisits de disseny sorgits de la combinació d’oportunitats i punts crítics ambientals. Amb les oportunitats que es deriven dels nous materials, de la millora de les prestacions, l’optimització de la logística, la reducció del nombre de components, la reutilització de l’envàs, la contractació de proveïdors sostenibles per assolir conjuminar el binomi salut i sostenibilitat. Aquest procés ha de salvar punts crítics com ara la quantitat de matèries primeres d’envàs, el consum de materials d’origen fòssil, les consideracions sobre els materials d’acabats com ara tintes i agents blanquejants, la quantitat de materials d’embalatge i la reducció de la fracció de residus que no es reciclen.

Dos exemples són els que es mostren a la figura.

Després de diverses experiències el ponent conclou que els envasos primaris estan molt desmaterialitzats, les estratègies de millora més viables són les que proposen l’ús de materials més sostenibles. Els envasos secundaris ofereixen importants possibilitat per a la prevenció de residus.


Nous formats


Autors

Redactat de la noticia: Marga Torre

Per saber-ne més: Pilar Chiva


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/03/17
Acceptat a 01/03/17
Presentat el 01/03/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Localització

Puntuació document

0

Visites 47
Recomanacions 0

Compartiu aquest document