La Jornada

El 2 de juny més de 200 persones varen participar en la 11ª Jornada de gestió de residus com a subproductes celebrada al Parc Tecnològic de Barcelona Activa i que constava de diferents espais: l’espai subproductes LAB amb més de 40 mostres de residus/subproductes de 23 empreses de diferents sectors industrials i l’espai de Trobada B2B on els assistents van poder contactar amb els tècnics d’11 empreses que van presentar els seus residus/subproductes.

A més, la Jornada va comptar amb les presentacions següents:

 

Els subproductes a l’economia circular, Pilar Chiva, Directora de l’Àrea de Prevenció i Foment del reciclatge, ARC.

Subproductes: residus que es poden utilitzar directament com a primeres matèries d’altres produccions o com a substitut de productes comercials i que són recuperables sense necessitat de sotmetre’ls a operacions de tractament. Perquè un residu es pugui gestionar com a subproducte cal que compleixi uns requisits tècnics i disposi de la resolució de l’ARC que el declara com a subproducte. Per aconseguir-ho cal presentar la documentació següent:sol·licitud i memòria explicativa del productor i del receptor, contracte entre el productor i el receptor i justificant de l’ingrés de taxa.

L’any 2014 el 6% del residus industrials valoritzats a Catalunya es van gestionar com a subproductes.

Exemples de subproductes a Catalunya:

  • Hidròxid calci procedent de la fabricació de gasos industrials.


Draft Garcia 323672476-11-Jornada-de-gestio-de-residus-ARC noticia 16 imatge 1.jpg
  • Pols metàl·lic procedent del procés desinterització (tractament superficial).

 

Draft Garcia 323672476-11-Jornada-de-gestio-de-residus-ARC noticia 16 imatge 2.jpg

 

  • Glicol procedent dels sistemes de refrigeració d’una indústria farmacèutica que es destina a la fabricació de productes químics tensioactius com ara sabons, detergents i altres productes de neteja.

  En la presentació es va destacar que l’ARC té obertes actualment dues línies d’ajuts a les empreses. Es poden presentar sol·licituds fins el 23 de juliol de 2016. Les línies son les següents:

  1. Subvencions per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització de reciclatge de residus industrials.
  2. Subvencions per a projectes de foment de l’economia circular.

 

Draft Garcia 323672476-11-Jornada-de-gestio-de-residus-ARC noticia 16 imatge 3.jpg

     

Manresa en simbiosi. Connectant industries, creant oportunitats, Yolanda Morcillo, Departament de Prevenció de l’ARC.

La simbiosi industrial és una estratègia empresarial amb l’objectiu de millorar l’eficiència en l’ús dels recursos, aprofitant les sinergies entre les empreses d’un territori. Permet a les empreses comprar i vendre o compartir recursos: utilitzables per tercers com ara subproductes; perduts com és el calor residual; compartibles amb exemples com magatzems, transports, etc. La simbiosi és una eina d’aplicació pràctica del concepte d’economia circular: optimitzar els recursos, reduir els costos i augmentar els beneficis, accelerar la innovació i crear llocs de treball.

Des de el projecte Manresa en simbiosi impulsat per l’ARC, l’Ajuntament de Manresa i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus,pretén ajudar a les empreses de Manresa i del Bages per aprofitar sinèrgies amb d’altres empreses per disminuir els costos i augmentar la competitivitat. Cosa que enfortirà la base industrial de la zona, i obre la porta a futurs projectes d’innovació i recerca aplicada, d’acord amb l’economia circular.

S’empra la plataforma INEX com a eina de gestió de dades que permet identificar sinèrgies entre  la xarxa d’empreses per implantar-les, s’estableixen sessions de treball i es concreten assessoraments a les empreses participants sobre eficiència en l’ús dels seus recursos, i s’impulsen accions paral·leles com ara la presència a fires, formació específica, etc.


Draft Garcia 323672476-11-Jornada-de-gestio-de-residus-ARC noticia 16 imatge 4.jpg


Presentació de la web residurecurs,cat, nova eina per a transformar els residus en recursos, Lorena Jurado. Directora de la Borsa de Subproductes de Catalunya.

La Lorena Jurado va presentar la nova imatge de la web de la Borsa de Subproductes de Catalunya que conté una sèrie de millores i avantatges pels usuraris avançats amb l’idea de potenciar l’intercanv i entre empreses productores i receptores de residus/subproductes.


Autors

Redactat per: Marga Torre

Per saber-ne més: Pilar Chiva


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/11/16
Acceptat a 01/11/16
Presentat el 01/11/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de materials

Localització

Puntuació document

0

Visites 51
Recomanacions 0

Compartiu aquest document