Destaquem

GERoNiMO

Projecte GERoNIMO

El projecte GERoNiMO (Generalised EMF Research using Novell Methods o Investigació Generalitzada sobre Camps Electromagnètics (CEM) mitjançant mètodes innovadors) es va endegar el mes de gener i proposa tancar les bretxes de coneixement sobre els efectes de salut dels CEM i reduir la seva exposició.  Amb motiu de la reunió de l'inici del projecte, celebrat al CREAL el passat 16 i 17 de gener, Elisabeth Cardis, responsable del Programa de radiació al Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), va explicar en què consisteix.

La població europea està cada vegada més exposada als nous agents físics i químics en el medi ambient, en particular els CEM són un dels més estesos i amb previsió d’estendre’s més, amb nous usos que s'estan desenvolupant i comercialitzant de manera activa. Encara que hi ha certa preocupació per igual entre els professionals de la salut pública i el públic sobre els possibles efectes en la salut relacionats amb els CEM, els resultats dels estudis realitzats fins a la data són inconsistents. Per aquest motiu, es vol donar un punt de vista integrat que abasta investigadors de diferents disciplines (biologia, enginyeria i física, epidemiologia i salut pública, protecció radiològica i avaluació de riscos i comunicació). Per a aquest projecte s’han reunit 19 institucions de recerca a 13 països. El projecte té com a principals objectius:

  • Comprendre millor els mecanismes dels possibles efectes de salut subjacents dels CEM.
  • Caracteritzar millor els nivells actuals i futurs de l'exposició als CEM a Europa.
  • Promoure l'estat dels coneixements sobre els camps electromagnètics i la salut.
  • Millorar l'avaluació del risc per a la salut dels CEM.
  • Reforçar el desenvolupament de polítiques i proposar mitjans no tecnològics per reduir l'exposició als CEM.

El projecte se centra en un rang de freqüències que van des d'uns pocs KHz (freqüències intermèdies utilitzades, per exemple, per als dispositius antirobatori) a radiofreqüències i microones (utilitzades en les tecnologies de la comunicació). GERoNiMO investigarà els possibles efectes d'aquestes exposicions sobre els riscos de càncer, malalties neurodegeneratives, el comportament, resultats reproductius i envelliment. El projecte inclou l’elaboració d’estudis epidemiològics i experimentals –com per exemple campanyes de mesura d’exposició – i amb aquestes dades es faran estudis sobre l’estimació de l’impacte sanitari possible d’aquestes exposicions. Tota aquesta informació ajudarà els integrants del projecte a elaborar la informació i les recomanacions a la UE així com a les institucions nacional i autonòmiques.

GERoNiMO és un projecte de cinc anys que coordina la professora Elisabeth Cardis, responsable del Programa de radiació al Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), centre d'investigació de l’aliança ISGlobal, a Barcelona, Espanya. El projecte rebrà finançament de la Unió Europea, a través de l'acord de subvenció de la UE 603.794.

En el mateix acte d’inici de projecte, Michael Jennings, portaveu de Máire Geoghegan-Quinn, Comissari de Ciència, Innovació i Recerca Europea, va remarcar que el punt de vista integrat emprat en GERoNiMO hauria de millorar significativament la força, la coherència, la credibilitat i la coordinació de la recerca europea sobre els CEM i la salut. També va fer èmfasi en què el projecte ha de reduir la fragmentació de la recerca en aquest àmbit i millorar la incorporació de l'avaluació de riscos que té en compte l'evidència per al desenvolupament de polítiques i comunicacions relacionades amb els CEM i la salut.

GERoNiMO donarà suport a la UE i els organismes nacionals de reglamentació mitjançant la millora de la fiabilitat de les dades de la recerca sobre els efectes potencials de l'exposició als CEM i la formulació de recomanacions per a la política de salut pública que tenen en compte el consens de experts de diversos camps. Així mateix, contribuirà a les activitats d'avaluació de riscos, gestió i comunicació de la UE, sobre la base de les anteriors xarxes finançades per la UE (EMF-Net i EFHRAN).

El projecte contribuirà a complir amb els objectius del 7è PM de medi ambient de la UE, mitjançant l’avanç de l’estat dels coneixements de les interaccions entre els factors d’estrès ambientals.

Per a més informació consulteu la web del projecte o bé contacteu amb Elisabeth Cardis.


Geronimo


Autors

Redactat per: Margarita Torre Alcoceba

Per saber-ne més: Elisabeth Cardis


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/07/14
Acceptat a 29/07/14
Presentat el 29/07/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Exposició i riscos

Localització

Puntuació document

0

Visites 73
Recomanacions 0

Compartiu aquest document