GEOLOCAL

Des dels seus inicis, ara fa 30 anys, l'Institut Cartogràfic de Catalunya elabora i manté les bases de dades cartogràfiques i les sèries cartogràfiques que se'n deriven. Així mateix, publica i difon aquests i altres productes cartogràfics. En l’última dècada, l'ICC ha obert camí en la distribució gratuïta de les dades i bases cartogràfiques digitals, així com en oferir altres serveis gratuïts en relació amb la informació geogràfica. L'actual context econòmic obliga a les administracions públiques a unir esforços, coordinar-se i col·laborar per tal d'assolir la màxima eficiència i eficàcia en el servei que han de donar a la ciutadania: es tracta de compartir recursos i aprofitar sinergies per tal d'oferir el màxim amb el mínim cost possible.

L'evolució tecnològica (Web 2.0) i les noves tendències en la xarxa (Crowdsourcing) avancen clarament en aquesta direcció, fent possible la col·laboració oberta i distribuïda per part d'un grup o comunitat en la realització de determinades tasques o en la consecució de determinats objectius.

És en aquest context que l’ICC enceta una nova forma de col·laboració i cooperació amb els ens locals per a l’actualització de la Base de carrers de Catalunya, a través d’Internet, consistent en la identificació i informació de canvis per part dels ens locals, que són els organismes que els generen.

GEOLOCAL - La Plataforma de recursos de geoinformació de l’IDEC

En aquesta línia, el Centre de Suport IDEC, de l’ ICC, va crear fa uns anys la Plataforma de recursos de geoinformació (PRG), un espai web que està a disposició de les administracions públiques i els seus organismes i que compta amb el suport del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). En aquesta Plataforma es reuneixen diverses funcionalitats per ser utilitzades mitjançant navegador web.

La PRG està pensada perquè sigui un mitjà de cooperació entre administracions, ja que disposa d’eines fàcils d’utilitzar destinades als no experts, i una plataforma on tothom pugui contribuir aportant i extraient dades i donar forma, així, a un sistema distribuït i interoperable.

Els organismes que accedeixen a la PRG tenen diverses opcions per utilitzar les dades, molt diverses, que ofereixen fonts proveïdores a través d’una sèrie d’aplicacions que poden adaptar i personalitzar segons una proposta preestablerta. També poden incorporar a la Plataforma la seva pròpia informació o bé crear-ne de nova amb les eines que facilita.

Actualment, la plataforma ofereix la possibilitat d'accés a totes les dades geogràfiques disponibles a la xarxa IDEC, entre les quals la Base de carrers de Catalunya que elabora l’ICC.

Així mateix, ofereix un conjunt d’eines  simples i intuïtives amb les funcionalitats següents:

 

  • Un configurador que permet als organismes crear de forma personalitzada els mateixos visualitzadors de mapes, editors de mapes, de temàtics, d’atlas, etc.
  • Un cercador d'adreces i topònims, incorporat als visualitzadors o bé al geocodificador massiu.
  • Una aplicació de seguiment de dispositius mòbils.
  • Aplicacions de caràcter cooperatiu per a la col·laboració interadministrativa (manteniment de punts de risc de Protecció Civil, manteniment d’equipaments locals, etc.)

  En aquest últim paquet de projectes cooperatius s'inscriu l'eina “Gestor de canvis d’adreces”, de notificació de modificacions a la Base de carrers de Catalunya. Amb aquesta eina, els canvis en els carrers i adreces poden ser expressats i representats d’una manera intuïtiva i fàcil.


La Base de carrers de Catalunya

La Base de carrers de Catalunya

La Base de carrers de Catalunya és una base de dades geoespacial que conté, de manera contínua, la informació dels carrers i adreces de Catalunya. La base permet normalitzar i geocodificar adreces, és a dir, estandarditzar-les, i obtenir, gràcies a aquestes dades, posicions geogràfiques.

Es va començar a elaborar el 1999 per donar resposta a la necessitat del Departament d’Interior de localitzar fets i incidents, ja que no existia informació georeferenciada d'aquesta mena per a tot el territori. Des d'aleshores, la base de dades s'ha completat i millorat i, darrerament, s'estan incorporant les posicions dels portals dels carrers, la qual cosa suposa passar d'una escala de referència 1:5.000 a 1:1.000.

Actualment, la base de dades és accessible a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, als Mossos d’Esquadra, al Servei d'Emergències Mèdiques, als ens locals mitjançant els visors i cercadors subministrats per la plataforma Geolocal de l'IDEC, i a la ciutadania mitjançant el visor i el cercador web "Guia de carrers" del portal web de la Generalitat de Catalunya. També s'han posat a punt serveis web que l'exploten: un geocodificador massiu a disposició dels departaments de la Generalitat i els ens locals, i un geoservei obert a qualsevol persona usuària que permet la visualització de la base de carrers des de qualsevol visor o aplicació web.

La primera implantació de la base de dades es va fer principalment amb treball de camp. Per a l'actualització de les dades, des de ben aviat es va tenir en compte el criteri de no duplicar feina amb altres organismes de l'Administració pública. Així, al 2005 ja es van establir els primers acords de col·laboració, intercanvi i/o cessió de dades amb alguns ajuntaments i després van seguir els acords amb la Diputació de Barcelona. Gradualment, s'ha anat ampliant el nombre d'ajuntaments amb els quals es col·labora i, finalment, s'han incorporat els acords amb la Diputació de Lleida i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Per altra part, s'ha implantat un procediment d’actualització i correcció de dades segons les incidències reportades pels usuaris de la base de dades i la ciutadania.

Com ja s’ha esmentat, aquesta dinàmica d'intercanvi i col·laboració ha portat a dissenyar nous entorns per a l'actualització de dades en col·laboració amb els ajuntaments, a través d'Internet.

La idea principal és obtenir els canvis que es produeixen directament de l'organisme que els genera, per tal de mantenir les dades actualitzades amb el mínim cost i la màxima veracitat possible. Es preveuen dos escenaris:

  • Recollida de les actualitzacions realitzades per l’ajuntament a la seva base de dades, mitjançant un procediment de recol·lecció de canvis (Harvester) que utilitza un WFS (Web Feature Service). Els canvis obtinguts s'incorporen de manera supervisada a la base de dades de l'ICC.
  • Notificació de canvis i correccions per part de l’ajuntament mitjançant  la nova eina “Gestor de canvis d’adreces” dins la plataforma PRG de GeoLocal.

  Les principals característiques d’aquesta eina com a mitjà de comunicació són:

  • Fàcil, senzill i àgil
  • Independent de programari i plataforma (web)
  • Evita l’intercanvi de fitxers


L’eina “Gestor de canvis d’adreces”

L’eina “Gestor de canvis d’adreces”

L'aplicació consisteix en un visor que mostra les dades de la Base de carrers de Catalunya, superposada amb les bases  cartogràfiques de referència, que permet editar o incorporar elements georeferenciats (punts, línies, o àrees) acompanyats d'un text o explicació.

Cadascun d'aquests elements correspon a canvis que s'han realitzat en els carrers i adreces del municipi, o a errors que cal esmenar. Els elements poden descriure, per exemple, canvis de noms dels carrers, canvis en el seu traçat, creació de nous carrers, canvis en la numeració, etc. A mesura que s'edita, els elements es graven en una base de dades de canvis.


Notificació del canvi

Un cop editats aquests elements, la persona usuària formalitza la "Notificació del canvi", que es concreta en un correu electrònic generat automàticament per l'aplicació, que s'envia a l'ICC i opcionalment als organismes que l'ajuntament decideixi, on queden descrits els canvis fets. Un cop l'ICC rep la comunicació, s’actualitza la base de carrers utilitzant com a font de dades la Base de dades de canvis. Un cop actualitzada la Base de carrers, es notifica a l'ajuntament que els canvis han estat aplicats.

D'aquesta manera,amb petits esforços, amb petits canvis, s'assoleix un gran benefici: mantenir la informació actualitzada amb rapidesa i cost mínim. Per la seva banda, els ens locals i la ciutadania disposaran d’una informació digital de carrers i adreces més actualitzada i accessible a través de les eines que la utilitzen (visors, cercadors, geocodificador,etc.).


Autors

Redactat per: Marga Torre

Per saber-ne més: Inmaculada Menacho i Anna Lleopart


Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/04/13
Acceptat a 08/04/13
Presentat el 08/04/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Sistemes d'informació per a la gestió

Localització

Puntuació document

0

Visites 67
Recomanacions 0

Compartiu aquest document