Introducció

El passat 5 de juny, a Barcelona, Water.cat (grup Connect-EU Aigua) va presentar la seva Agenda estratègica de recerca sobre l’aigua, que pretén ser l’instrument de referència per a la presa de decisions d’RDI en aquest terreny. El 12 del mateix mes en tingué lloc una altra presentació davant membres de la Comissió Europea de Recerca a Brussel·les (Bèlgica), concretament de la DG de la Societat de la Informació –recentment rebatejada DG CONNECT– i de la DG de Recerca i Innovació. Els objectius d’aquestes accions han estat donar a conèixer les necessitats i les línies prioritàries i estratègiques de la recerca catalana en el camp de l’agua, i aconseguir instruments de finançament europeu per posar-les en pràctica.


Water.cat

Water.cat és una xarxa d'empreses, entitats, grups de recerca i administracions nascuda el 2011, que té com a finalitats vertebrar i cohesionar territorialment tots els agents catalans que es dediquen a la recerca sobre l’aigua, i fer-los assolir un bon posicionament dins el 7è Programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea i en el Programa Horizon 2020, que s’iniciarà l’1 de gener de 2014. Formen part del lobby Water.cat un total de trenta-dues empreses, vint-i-un grups de recerca i tres administracions, sota el lideratge de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua – ICRA, amb seu a l’edifici H2O, al parc científic i tecnològic de la Universitat de Girona.


Prioritats RDI

Pel que fa al contingut de l’Agenda, s’hi estableixen les prioritats RDI següents:

 • Adquisició de dades: Origen de les dades en els processos d’aigua (des de la caracterització química dels efluents aquosos fins a sensors i equipaments d’adquisició de dades).
 • Processament de dades: Després de la captura de dades, el seu processament permet la seva transmissió des del punt d’adquisició al punt de control, i tractament de dades per a l’obtenció de valors útils. 
  • Seguiment i absència de detecció.
  • Xarxes de distribució d’aigua.
  • Control dels desbordaments/avingudes.
  • Detecció d’errors i detecció de la causa.
  • Plataformes de monitoratge.
  • Predicció i previsió
 • Modelització i extracció de la informació: Algoritmes i programari per modelitzar i simular l’adquisició d’aigua i sistemes de control.
  • Modelització de sistemes urbans.
  • Sistemes centralitzats i descentralitzats.
  • Connexions de les aigües receptores.
  • Xarxes d’aigua.
  • Gestió de la demanda.
  • Indicadors clau de funcionament i rendiment.
 • Eines operatives: Noves eines pels processos operatius, inclouent-hi software i eines de tractament.
  • Nous dissenys (tecnologies verdes, membranes, sistemes basats en algues, etc.).
  • Recuperació de recursos (nutrients, energia, etc.).
  • Hidroelèctrica.
  • Qualitat de les aigües superficials i subterrànies.
 • Eines de governança: Inclou tota part no tècnica relacionada amb el món de l'aigua com ara la normativa: directrius, polítiques, legislació, economia, difusió i educació.

  Es pot trobar una relació exhaustiva de totes les activitats previstes, amb els seus diferents processos i els agents implicats en cada cas, al document íntegre de l’Agenda, vincle al qual s'adjunta.


Autors

Redactat per: Marga Torre

Per saber-ne més: Comunicació ICRA

Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/07/12
Acceptat a 26/07/12
Presentat el 26/07/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Millora de la qualitat de les aigües

Localització

Puntuació document

0

Visites 79
Recomanacions 0

Compartiu aquest document