Objectiu

ECOWASTE4FOOD es proposa abordar la qüestió crucial dels residus d’aliments a la ciutat a les regions de la UE, no només per aturar una situació inacceptable que provoca la pèrdua de fins un 30% (a la UE) de l’agricultura productiva que no acaba consumida o bé que es consum de manera incorrecta, pel que fa a problemes de salut, sinó que, a més, es podria gestionar el recurs en origen de manera més eficient i econòmica per als territoris.

En termes més generals, s’espera que el projecte pugui proporcionar dades valuoses per establir futures prioritats en els fons FEDER fins al 2020, centrades en el nexe entre la seguretat alimentària, l’eficiència de recursos, l’economia circular i la governabilitat territorial.


Imatge1


Intercanvi de bones pràctiques en ecoinnovació

El procés de compartir informació ECOWASTE4FOOD està programat al llarg dels anys 2017-2018 amb 28 reunions dels grups d’interès. Durant aquests dos anys, els socis del projecte i els seus grups d’interès exploraran les oportunitats que les innovacions tecnològiques ofereixen en els dominis següents:

  • Limitació de la producció de residus a la font en les indústries de processament d’aliments.
  • Concepció i disseny de productes per reduir els possibles residus en el seu ús final.
  • Ús de productes que a hores d’ara no es consideren usables.
  • Oferir serveis (aplicacions per a mòbils, etc.) que poden ajudar a reduir els residus.


Plans d’acció per reduir els residus

La segona fase del projecte, d’acord amb l’intercanvi d’informació, té previst implementar les ecoinnovacions amb l’ajuda dels fons estructurals i algun altre disponible a la EU. Per als anys 2019 i 2020 està previst posar en pràctica els plans d’acció de les ciutats i fer-ne el seguiment del seu grau d’acompliment. Els resultats i les lliçons apreses es recolliran com a recomanacions  a  la governança de l’UE, que s’afegiran als 7 plans regionals i de ciutat i a més dels 40 bones pràctiques innovadores.


Autors

Redactat de la noticia: Maria Serentill Chaubel i Marga Torre

Per saber-ne més: Maria Serentill Chaubel


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/05/17
Acceptat a 01/05/17
Presentat el 01/05/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Optimització dels processos de tractament de residus

Localització

Puntuació document

0

Visites 86
Recomanacions 0

Compartiu aquest document