Període

Setembre 2019-març 2022

Descripció

El Sistema de gestió de ferms permet l’anàlisi global de diferents auscultacions que es realitzen al ferm de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Ara, s’han inclòs les auscultacions de ferm de fissures i roderes amb l’aparell LCMS (làser crack mesurament System).

Aquest nou mòdul permet la càrrega dels fitxers del LCMS en format csv al Sistema de Gestió. Un cop pujats, s’analitzen i es classifiquen els trams de carretera en funció del seu estat.

Finalitat

El sistema de gestió de ferms no permetia la carrega d’aquest tipus d’auscultació i no podíem comparar els estats en que es classificava una carretera segons el CRT (coeficient de fregament transversal). El valor de CRT pot fer que un tram fissurat d’una carretera es classifiqui com a “bon estat”, per la fricció per la presència de fissures, però que en realitat, aquest tram no hauria de classificar-se com a “bon estat”.

Draft Torre 339902461-image1.png

Ara que el GSF permet la carrega d’aquestes dues tipologies d’auscultació podrem generar un nou índex d’estat global que tingui en compte les dues auscultacions. En definitiva, permetrà generar automàticament un ordre de trams de carretera prioritaris on actuar evitant els falsos positius del CRT.

Funcions de l'ampliació:

Permet la càrrega d’arxius .csv

Permet carregar noves auscultacions

Analitzar l’estat de les carreteres en funció de la fissuració i les roderes que presenten.

Draft Torre 339902461-image2.png


Aquest nou mòdul es va desenvolupar per l’empresa UTE Applus Geocisa de forma gratuïta, ja que era un criteri de valoració del contracte d’auscultacions de ferms del 2019-2020.

Actuacions fetes al llarg del 2022

S’ha acabat el projecte amb la validació del mòdul.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 24/04/23
Acceptat a 24/04/23
Presentat el 24/04/23

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Manteniment expert

Seguretat viària

Nova tecnologia d'explotació

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Paraules clau

icon