#M2021

Direcció de projecte Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període: 01/01/2014 a 31/12/2021

Descripció

Desenvolupament i aplicació de tècniques per a la determinació de l'orientació de sensors d'observació de la terra mitjançant sistemes GPS i sistemes inercials de determinació d'actitud (INS/IMU) així com la determinació de trajectòries (posicions, velocitats i actituds) a partir de les dades esmentades.

Draft Echave-Sustaeta 338673012-image1.jpeg

Representació de la trajectòria i georeferenciació directa del sensor integrant observacions GPS i inercials.

Finalitat de l'acció

Desenvolupament continuat de sistemes de Navegació i Orientació de Sensors Aerotransportats.

Novetats que aporta l'acció

Millora dels resultats del coregistre de diversos sensors simultanis per la coherència temporal i la millor precisió absoluta. Integració de les noves constel·lacions en el procés de càlcul de trajectòries

Draft Echave-Sustaeta 402604261-image1.jpg

Model global EGM2008

Fonaments de la novetat

Determinació dels models i paràmetres de calibració de les instal·lacions dels sensors amb els sensors de navegació INS/GNSS

Any 2018

  • Millora en els resultats del coregistre de diversos sensors simultanis com per la coherència temporal per la millor precisió absoluta
  • Integrar les noves constel·lacions en el procés de càlcul de trajectòries
  • S'ha treballat en el desenvolupament de millores en el procés d'orientació de
    trajectòries i orientació de sensors

Any 2021

L'exercici del 2021 s'ha treballat en la instal·lació d'un nou sensor TM2 per a producció en diverses configuracions. S'ha desenvolupat i posat en producció una plataforma adaptadora per sensors AISA per a ser emprada com una plataforma TAS-ZI que permeti:

  • Anàlisis de solucions alternatives als sistemes actuals CCNS de control de missió de sensors en vol.
  • Atenció d'incidències de sensors productius


D'altra banda, s'ha realitzat l'estudi de l'estat de l'art per a l'establiment de geoides regionals Dins d'aquest projecte s'engloben dos subprojectes: "NOSA. Navegació i orientació de sensors" i "GEOCAT. Geoide de Catalunya".

Draft Echave-Sustaeta 402604261-image2.jpeg

Adaptador de sensor AISA a plataforma estabilitzada TAS

Per saber-ne més

Responsable: Jordi Corbera Simón

Back to Top

Informació del document

Publicat a 10/08/22
Acceptat a 10/08/22
Presentat el 10/08/22

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Serveis basats en la localització

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0