El gener de 2021 la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM) va començar a publicar un butlletí mensual de comunicació interna. L’objectiu de la publicació era informar de novetats i difondre bones pràctiques entre el personal de la DGIM. Es va elaborar a partir d’aportacions dels mateixos treballadors i treballadores, editades i coordinades per un equip format inicialment per Anna Bullich, Paz Pérez, Xavi Delgado i Maria Herruzo i, posteriorment, també per Irene Porté i Raimon Calabuig. Durant l’any 2021 se’n van publicar 12. Es van enviar als 450 treballadors de la DGIM a través del correu de la bústia de la DGIM i es mantenen disponibles al DGIM Tools. Si hi esteu interessats, en breu estaran disponibles a la intranet del Departament. Els continguts de cada edició s'estructuren a patir de cinc eixos de transformació:

  • Gestió: millorar l’organització de les unitats i del conjunt de la DGIM
  • Lean: ser més àgils i eficients en els processos emprant la metodologia i la filosofia Lean de millora contínua.
  • Share: compartir la informació i treballar de manera col·laborativa.
  • Lab: dissenyar i posar en pràctica projectes i iniciatives d’experimentació i innovació.
  • Mindset: evolucionar contínuament, aprendre i transformar-se personalment i professionalment a partir de l’actitud i l’aprenentatge.
Draft Rubert Taya 978580332-image2.png


Eixos de transformació de la DGIM


Els butlletins ofereixen una síntesi d’informació que es considera d’interès des del punt de vista de la cohesió d’equips i la innovació a la feina. Són compendis de píndoles que recullen conferències o seminaris, formacions, enquestes sobre temes d’interès de la DGIM, resultats de projectes innovadors, canvis rellevants en l’organigrama i els equips... Sempre amb un estil breu i molt clar, informal i proper a les persones. I, quan escau, amb enllaços on trobar més informació, enviar comentaris o participar en enquestes o trobades.


Draft Rubert Taya 978580332-image3.png


Exemple d’una edició del DGIM Comunica


A finals de 2021 es va llançar una enquesta per valorar la comunicació, on es va aprofitar per valorar la utilitat del butlletí i reconsiderar-ne la continuïtat. La van contestar 91 persones i es va concloure que el grau de satisfacció transmès feia adient continuar amb les edicions mensuals.

DGIM Innova

La iniciativa DGIM Comunica està alineada amb altres línies innovadores impulsades en els darrers anys a la DGIM (i accelerades en el transcurs de la pandèmia per facilitar el teletreball tant a nivell tècnic i tecnològic com humà i social). Per exemple, l’espai d’innovació i empoderament de les persones que participen al DGIMLab, els canals de comunicació i coordinació DGIMShare o l’entrenament en eines de millora contínua com el Lean. És l’altaveu de veus diverses i molt transversals que entonen noves melodies a la DGIM i permeten establir múltiples sinèrgies entre les diferents unitats i crear xarxa i coneixement.

Draft Rubert Taya 978580332-image4.png

Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà i Anna Bullich

Per saber-ne més: Anna Bullich

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/03/22
Presentat el 09/03/22

Volum Innovació interna, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 84
Recomanacions 0