D’allò global: l’estratègia

L’Estratègia de sòls d’activitat econòmica s’emmarca en la necessitat d’establir una política de país per a les accions territorials en matèria d’activitat econòmica. El Departament, a través de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, ha engegat, doncs, una política d’estímul de la reactivació econòmica mitjançant l’urbanisme.

L’Estratègia té com a objectius:

  • dinamització econòmica del territori
  • promoció de l’activitat per afavorir la competitivitat i el reequilibri territorial.

A partir d’una visió global del territori, l’Estratègia situa els nous desenvolupaments en zones d’alta demanda i creixement econòmic, vinculats als centres de recerca i tecnologia del país i ubicats estratègicament en relació amb les grans infraestructures i els corredors de mobilitat del país. Es tracta d’un nou model urbanístic, supramunicipal i d’alta rellevància econòmica que no perd de vista la necessitat d’afavorir la integració paisatgística i respectar la infraestructura verda.

Amb aquesta estratègia es dona resposta a una demanda desatesa de sòl. En ocasions, l’oferta de sòl disponible no encaixa amb la demanda que busca localitzar-se a Catalunya. Les causes poden ser diverses: manca d’accessibilitat, mala connexió logística, baixa disponibilitat de mà d’obra especialitzada... Però sovint un factor clau és la superfície necessària per a les activitats a implantar (entre 10 i 50 ha de superfície de parcel·la). L’Estratègia també busca ubicacions que reuneixin les característiques adients per poder implantar aquest tipus de sectors d’activitat econòmica de “gran format”, és a dir, una mida i una topografia que ho permetin

220615 Estratègia SAE retocat.jpg
Posicions estratègiques tant per la seva localització com per les seves característiques

A allò local: el pla director

Un cop localitzats els enclavaments estratègics, aquests s’ordenen mitjançant la redacció de plans directors urbanístics, un instrument de planejament que permet tant transcendir les fronteres municipals com concretar directament l’ordenació que han de tenir els nous sectors. És un instrument urbanístic de rang superior (que regeix per sobre dels plans d’ordenació urbanística municipals), i la competència per impulsar-los i tramitar-los és exclusiva del govern. Precisament per això és l’instrument escollit per desenvolupar una nova estratègia de país.

Dit això, tots els plans directors s’impulsen amb el consens i la participació dels ajuntaments afectats. Actualment, són diversos els plans directors urbanístics que el Departament, amb la col·laboració de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), està impulsant en el marc d’aquesta estratègia. Entre altres cal destacar els següents:

1. Pla director urbanístic de la Plana de Lleida.
2. Pla director urbanístic de la Plana de Vic.
3. Pla director urbanístic de l’entorn de l’aeroport de Girona.
4. Pla director urbanístic Sant Marçal-Can Vies. 5. Pla director urbanístic LOGIS Empordà.

Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà, Josep Armengol

Per saber-ne més: Gemma Fernández, Josep Armengol

Back to Top

Informació del document

Publicat a 23/06/22
Acceptat a 23/06/22
Presentat el 15/06/22

Volum Notícies, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Eixos instrumentals

Previsió

Necessitats de sòl

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Processos de nova urbanització

Planificació territorial

Prospecció de referència

Valorització territorial

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0