El 20 de gener de 2021 va tenir lloc una nova sessió plenària del col·laboratori CatSud. Amb l’assistència confirmada de 90 persones de tot tipus d’organitzacions del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, tenia per objectiu incentivar col·laboracions innovadores entre elles en matèria digital. La posada en marxa d’aquest col·laboratori, que té 2 anys de recorregut, és en si mateixa un projecte d’innovació en el qual s’aprèn i s’avança tot fent camí.


Draft Rubert Taya 922959825-image2.png

La sessió va ser telemàtica i va dinamitzar-se mitjançant l’eina col·laborativa Mural i a través de diverses activitats. El mural continuarà consultable després de la sessió un cop depurat i reorganitzat, per tal d’afavorir els contactes entre entitats.


Draft Rubert Taya 922959825-image3.png


En primer lloc, els participants van posar les seves dades de contacte. A continuació van indicar quins projectes tenien en curs, organitzats per àmbits temàtics (TOC digital indústria 4.0, salut social...).


Draft Rubert Taya 922959825-image4.png

A continuació es va construir un banc de recursos en el qual cada organització subratllava quines coses necessitava i quines oferia.


Draft Rubert Taya 922959825-image5.png

També es va dedicar un temps a sondejar quines eines informàtiques eren les més utilitzades per les entitats per a diferents temes (cocreació, comunicació, plataforma, repositori...).


Draft Rubert Taya 922959825-image6.png

Per últim, es van recollir properes activitats organitzades per les entitats i es van detectar possibles entitats interessades en sumar-se al col·laboratori en el futur.

La sessió es va tancar amb un torn de micro obert en el qual els participants van poder fer aportacions. La valoració de la sessió va puntuar l’assoliment dels objectius de partida, va recollir propostes de millora i va permetre construir un núvol de paraules que sintetitzaven què s’emportaven els participants.


Draft Rubert Taya 922959825-image7.png

Els col·laboratoris

Col·laboratoris Catalunya és una iniciativa de la Secretaria de Polítiques Digitals i i2cat que intenta formar una xarxa entre entitats de les 4 hèlixs (recerca, empresa, administració i ciutadania) per crear estructures col·laboratives que permetin generar projectes, iniciatives i accions de diferents tipus (formació, participació en projectes europeus...) amb l’objectiu últim d’accelerar una transició digital inclusiva i a partir d’una visió compartida del futur del territori.

Els col·laboratoris s’inspiren en el sistema universal de salut, que està configurat per ens de diferent nivell (hospitals de referència, hospitals generals, centres d’atenció primària...) entre els quals es dona connexió i capil·laritat. Anàlogament, els col·laboratoris volen establir aquest flux de sinèrgies entre els ens de diferent nivell que s’enfoquen a la innovació (universitats, centres de recerca, punts TIC, livings labs i fab labs) i construir així un “sistema universal d’innovació”. La seva vocació es resumeix en el lema “innovació feta des del territori amb el territori i per al territori”. El coordinador dels col·laboratoris Ignasi Bonet, cita el post La hormiga y el desarrollo local, del bloc d’Alain Jordà, com a expressió clara de la filosofia que hi ha darrere el projecte de creació dels col·laboratoris: construir una visió territorial compartida entre tots els actors de la quàdruple hèlix. Com diu l’analogia que dona títol a l’article, les formigues només avancen si totes les potes caminen coordinades... i amb el desenvolupament local passa el mateix!


Les tres fases de desplegament d’un col·laboratori comprenen:

1. Exploració: analitzar l’entorn, elaborar el mapa de context, identificar interessats, reptes i recursos de treball i constituir la xarxa. L’impuls d’i2cat és clau en aquesta fase.
2. Co-disseny: definició del col·laboratori a nivell jurídic, organitzatiu de funcionament i serveis, per tal que el col·laboratori pugui començar a funcionar. I2 col·lidera aquest procés amb les entitats territorials.
3. Desplegament: posada en marxa del col·laboratori fins que se n’assoleix l’autonomia, executant i activant el funcionament operatiu (espais, contractacions, documentació...) i planificant el funcionament (activitats, comunicació, involucració...). i2cat hi dona suport estratègic.

Draft Rubert Taya 922959825-image8.png


La situació actual és que s’han creat 3 col·laboratoris: el CatSud va ser el primer i és el que està obrint traça en el camí de sistematitzar el procés, el CatAnoia va venir després i el CatNord porta 6 mesos de recorregut.


Draft Rubert Taya 922959825-image9.png


Cadascun d’ells té focus temàtics diversos, que responen a les característiques i orientacions del territori en concret i que van evolucionant i avançant en la mesura que els ens participants estableixen acords i sinergies.


Draft Rubert Taya 922959825-image10.png


Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Josep Ignasi Bonet (SPD) i Rafel Nualart (i2cat)

Back to Top

Informació del document

Publicat a 21/01/22
Presentat el 21/01/22

Volum Notícies, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Localització

Puntuació document

0

Visites 89
Recomanacions 0