El seminari internacional La carretera en el paisatge, organitzat el maig de 2018 per la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Observatori del Paisatge, va posar de manifest el potencial de les carreteres com a element d’accés, percepció i reconeixement del paisatge i, alhora, com a vector de dinamització turística.


Carreteres-paisatge-turisme2

Font: Arxiu d’imatges de l'Observatori del Paisatge (Jordi Salinas)

Tret de sortida

Arrel d’això es van engegar dues línies de treball simultànies i interrelacionades.

La Direcció General de Turisme va encarregar a l’Observatori del Paisatge un treball sobre les carreteres com a mitjà de descoberta i vinculació amb els paisatges. A la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat es va començar a gestar un projecte de carreteres d’interès paisatgístic de Catalunya.


Carreteres_paisatge_turisme3

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Fons Cuyàs)


Primera parada

La primera línia de treball ha culminat amb el lliurament d’un document elaborat per un equip pluridisciplinar de l’Observatori del Paisatge, amb la col·laboració de nombrosos experts.

  Titulat Carreteres, paisatge i turisme, el document parteix de la constatació dels grans reptes i potencials que tenen les carreteres en el moment actual de canvi de paradigma de mobilitat i de model turístic. Continua amb l’anàlisi de vuit experiències centrades en la relació entre carretera i paisatge impulsades a Catalunya per agents diversos. L’exploració de referències es completa amb la presentació de vint-i-una iniciatives europees i internacionals d’interès, de les quals quatre s’analitzen amb més profunditat perquè tenen elements que resulten especialment inspiradors per al cas català.

 

Carreteres_paisatge_turisme

  A partir d’aquest benchmarking exhaustiu d’iniciatives pioneres i innovadores, es proposa un model de carreteres d’interès paisatgístic propi. La definició d’aquest model futur català té un vessant conceptual, amb la definició del que s’entén per carretera d’interès paisatgístic i la identificació dels aspectes clau a tenir en compte per impulsar-lo –com la consideració de la realitat i diversitat paisatgística de Catalunya o la construcció conjunta amb els actors del territori–. I també té un vessant executiu, amb una sèrie de criteris concrets perquè el model esdevingui una realitat tangible: criteris per a la catalogació, criteris per a la intervenció, criteris per a la governança i gestió, criteris per al disseny de la imatge i la senyalització i criteris per al disseny de rutes turístiques.

  El document inclou com a annex el resultat d’un assaig metodològic que, a partir de la selecció d’una bateria de criteris, identifica possibles trams a incloure en la xarxa de carreteres d’interès paisatgístic. Aquest assaig haurà d’afinar-se en un futur, en base al diàleg amb el territori i al resultat de les experiències d’implementació (vegeu l’apartat següent).

 

Portada_OP


Propera parada

La segona línia de treball, engegada des de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat, s’enfoca a construir efectivament aquest model de carreteres d’interès paisatgístic. En base al model plantejat en el document de l’Observatori del Paisatge, s’està impulsant una prova pilot que permeti plasmar-lo en una primera intervenció sobre el territori, a partir de la qual extreure aprenentatges i efectuar ajustos.


Carreteres_paisatge_turisme4

Font: Arxiu d’imatges de l’Observatori del Paisatge (Pere Font Ruiz)

  La carretera seleccionada per tirar endavant la prova és la C-233 entre Flix i Juneda. L’enfocament de partida és integrar diferents visions en una mirada profunda i integral. El treball conjunt entre diferents actors sectorials i territorials per fer emergir els valors paisatgístics que es conjuguen al voltant del tram (estètics, històrics, productius, simbòlics, identitaris...) s’haurà de traduir en una intervenció espacial delicada capaç de generar una experiència nova d’apreciació i gaudi del paisatge que, eventualment, catalitzi iniciatives turístiques, esportives, socials o educatives, entre d’altres.

  La prova pilot serà un primer pas cap a la construcció d’un model de carreteres d’interès paisatgístic de Catalunya. Un pas sensible i ambiciós.

 

Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà

  Per saber-ne més: Berenguer Gangolells, Santi Ribas (Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat), Pere Sala (Observatori del Paisatge),


Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/03/20
Acceptat a 15/03/20
Presentat el 15/03/20

Volum Notícies, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Paisatge

Gestió integrada del paisatge

Projectes paisatgístics

Xarxa viària

Disseny de vies locals i comarcals

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Eixos transversals

Planificació i projectació

Projectes territorials i ambientals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la mobilitat

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Localització

Puntuació document

0

Visites 13
Recomanacions 0

Compartiu aquest document