El 25 de novembre de 2019 es va presentar públicament l’Estratègia catalana de la bicicleta 2025 aprovada pel Govern el 5 de novembre.


EBici_1

 

El camí

L’Estratègia articula amb visió de conjunt les polítiques i accions que cal implementar per facilitar i estendre l’ús de la bicicleta arreu del territori. És un full de ruta per al Govern de la Generalitat però té una vocació de país i insta tot tipus d’organitzacions a sumar-s’hi, des d’ajuntaments i empreses fins a ens públics o associacions.


EBici_2


El mapa

L’Estratègia es basa en els tres pilars següents:


EBici_3

Per cada pilar, es defineixen una sèrie d’objectius estratègics –per saber on es vol  anar–, una bateria d’indicadors –per saber si s’hi està arribant– i un conjunt d’actors responsables i actors implicats –per saber qui ho ha de fer possible–. Al seu torn, cada objectiu estratègic es desplega en un seguit de:

  • Criteris: que han de guiar les polítiques i la presa de decisions a tots els nivells.

 

  • Accions: que exemplifiquen en què es pot materialitzar la iniciativa.

El primer pilar se centra en la mobilitat quotidiana i busca recuperar i estendre l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual, tant pels seus beneficis individuals de salut i benestar com pels beneficis col·lectius de sostenibilitat i qualitat de vida.

El segon pilar s’enfoca a l’ús turístic i aposta per consolidar i completar la xarxa cicloturística, pel seu gran potencial com a element d’oci, esport i turisme.

El tercer pilar aborda la governança i concreta els mecanismes per garantir un impuls coordinat i transversal del foment de la bicicleta en totes les polítiques (mobilitat, medi ambient, educació o salut, entre altres).

  Però l’objectiu és interpel·lar tothom, generar adhesió i compromís. Per formalitzar l’adhesió, la resta d’entitats interessades només han de complir dos requisits:

  • Definir una persona de referència, que sigui l’enllaç per seguir la implementació de l’Estratègia.

 

  • Presentar un programa d’actuacions triennal alineat amb l’Estratègia. No cal que sigui un programa ambiciós, ni car, ni complet; ha de ser un compromís concret per passar a l’acció a curt termini. El camí es comença caminant, bé, pedalant.


EBici_5


Els passos

L’Estratègia s’ha elaborat des de la Secretaria de Mobilitat en el marc de la Mesa de la Bicicleta (que des del 2007 aplega administracions, empreses, i associacions del món de la bici). S’han organitzat quatre sessions de treball temàtiques (sobre aspectes jurídics, mobilitat quotidiana, seguretat i governança i formació) i diverses jornades participatives que han permès captar i compartir el coneixement d’experts nacionals i internacionals i recollir aportacions de més de 350 persones.

Un cop aprovada, l’Estratègia comença a rodar. El Departament de Territori i Sostenibilitat en lidera i coordina la implementació i està començant a elaborar un pla d’actuacions que haurà de tenir enllestit abans de 6 mesos.


EBici_6

Informació relacionada


Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Santi Ribas, Albert Palomo, Carolina Tomás


Back to Top

Informació del document

Publicat a 20/12/19
Acceptat a 20/12/19
Presentat el 20/12/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Orientació a l'usuari

Intermodalitat

Nous vehicles i modes per passatgers

Xarxa viària

Optimització de la capacitat viària

Disseny de vies locals i comarcals

Seguretat viària

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la mobilitat

Impacte social

Localització

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0

Compartiu aquest document