Amb la voluntat que esdevingui una cita anual, la unitat de Recerca i Innovació del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) ha organitzat un cicle de tres jornades al voltant de l’activitat RDI de les secretaries sectorials.

Els objectius

El cicle tenia un doble objectiu:

  1. Informar sobre l’activitat RDI que s’impulsa a cada secretaria. Cada any, des de RDI es recullen les actuacions amb un component RDI, que passen a integrar les memòries d’activitat RDI. Aquesta informació també es reporta amb l’aplicació Ireneu i se centralitza a nivell de tota la Generalitat per generar estadístiques al Pla Estadístic de Catalunya a nivell autonòmic, al SICTI (Sistema de Información de Ciencia, Tecnologia e Innovación) a nivell estatal i a l’estadística GBARD (Government Budget Allocations for R&D) requerida per Eurostat a nivell europeu. Aquest any, s’han recollit 133 actuacions que suposen una inversió en RDI de 13.464.772,49 €, la qual cosa ha suposat xifres rècord respecte anys anteriors


RDI_1

 

RDI_2

  Despeses en RDI del 2018

 

  1. Recollir i identificar noves necessitats RDI per actualitzar el Pla d’eixos RDI del DTES, aprovat el 2010. Aquest Pla permet classificar i visibilitzar tota l’activitat RDI, marcar l’enfocament en matèria RDI amb una visió compartida i, en un futur, hauria de poder prioritzar i comprometre la implementació de la inversió en RDI. Les línies estratègiques del Pla s’estan redefinint actualment, en un treball global amb totes les unitats del DTES i s’haurien d’alinear amb els reptes que planteja el nou programa marc (Framework program 9. Horizon Europe 2021-2027) i amb les fonts de finançament que se’n derivaran.L’FP9 també s’està redefinint respecte el FP anteriors i afegirà al pilar I (enfocat a la recerca pura i de frontera coordinada per l’European Research Council) i al pilar II (centrat en 6 clústers temàtics que són claus per Europa*) un tercer pilar per potenciar la innovació (coordinat per un organisme de nova creació, l’European Innovation Council, que millori la transferència entre la recerca i el món empresarial i públic)


RDI_3

Estructura del Pla d’eixos RDI del DTES

 

Les Sessions

Les 3 sessions, els materials i la gravació de les quals estan disponibles a Internet, van ser les següents:

 

  • Jornada RDI a la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat (dimarts 12 de novembre).

 

  • Jornada RDI a la Secretaria Medi Ambient i Sostenibilitat (dijous 21 de novembre). 

 

  • Jornada RDI a la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori (dimarts 26 de novembre). 

 

RDI_4

  El cicle va permetre fer un retorn de la campanya Ireneu que cada any recull la RDI del DTES que doni una visió més global de l’activitat de les diferents secretaries. Aquesta perspectiva de conjunt permet constatar que la RDI és present en major o menor mesura a totes les unitats, gràcies a la implicació i motivació de les persones, que busquen maneres d’aportar més valor al dia a dia de l’activitat administrativa.

També van permetre posar en comú les diferents aproximacions de les sub-direccions a la seva activitat diària des del prisma de la innovació, ja sigui visualitzant les actuacions principals que impulsen, ja sigui copsant quin és el seu enfocament estratègic de futur.

 

RDI_5

  Des de la unitat de RDI valorem molt positivament l’interès i l’acollida del cicle. La nostra voluntat és que aquesta oportunitat d’exposar, compartir i debatre internament esdevingui una cita anual.

  • Els 6 clústers del pilar II de l’FP9 són: salut, cultura, creativitat i societat inclusiva, seguretat civil per a la societat, digital, indústria i espai, clima, energia i mobilitat i alimentació, bioeconomia, recursos naturals, agricultura i medi ambient. Els dos últims són els que tenen una relació més estreta amb les polítiques del DTES.


Redacció de la notícia i més informació

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més:Marga Torre Alcoceba, Cristina Gil Riba i Júlia Rubert i Tayà


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/12/19
Acceptat a 01/12/19
Presentat el 01/12/19

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document