En el mes de gener de 2014 es va publicar a la web de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat l’Informe de resultats finals de l'exercici d'intercomparació: Mesures "in situ" d'aïllament al soroll aeri i soroll d'impactes.

Desenvolupament i objectius

  Aquest exercici es va desenvolupar durant els mesos de maig-juny de 2013, pel Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa (SPCAL) i l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores (OA) de la Direcció General de Qualitat Ambiental, en col·laboració amb l’Associació Catalana de Consultors Acústics (ACCA), realitzant un exercici d’aptitud i intercomparació.

L’objectiu d’aquest exercici és, d'una banda, garantir la competència tècnica de les entitats acreditades i la comparabilitat de les actuacions dutes per elles, i establir un procediment per a l’estimació de la incertesa de mesurament en funció dels resultats obtinguts.

L’abast de dit exercici és la intercomparació dels mesuraments “in situ” de l’aïllament al soroll aeri entre locals i dels mesuraments “in situ” de l’aïllament acústic de forjats al soroll d’impactes, així com la seva avaluació, en el marc normatiu i procedimental de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre.

Després de la realització dels exercicis d’aptitud i intercomparació segons les directrius establertes en el “Protocol de l’exercici d’intercomparació: Mesura “in situ” de l’aïllament al soroll aeri entre locals. Mesura ‘in situ’ de l’aïllament acústic de forjats al soroll d’impactes” de data maig-juny del 2013. Una de les principals conclusions, és que la desviació entre entitats és força baixa, ja que els assaigs es troben molt normalitzats i hi ha poques variables d’entorn que puguin afectar de manera diferent als mesuraments fets per les entitats.

Com era d’esperar, per a freqüències baixes, de 100 a 315 Hz, la desviació entre valors, tant a nivell del DnT, com del LnT, entre entitats i entre valors d’una mateixa entitat és força més variable, estabilitzant-se a partir d’aquesta darrera freqüència.

A partir d’aquests resultats, cada entitat participant ha de realitzar una reflexió respecte els controls necessaris per obtenir confiança en la qualitat de les dades resultants i establir i definir el procés d’anàlisi i les responsabilitats organitzatives i tècniques capaces de motivar les accions correctores en cas de desviacions.

Els resultats globals han de permetre identificar possibles causes de les desviacions detectades i establir mecanismes per tal de minimitzar-les, a partir de revisions, aclariments, etc de les metodologies d’aplicació.

L’informe complert el podeu trobar clicant aquí.

 

soroll_aeri


soroll_aeri


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Argeme Pérez SánchezEduard Puig SoléEva Rodriguez-Valdes Navarro 

Per saber-ne més: Eva Rodriguez-Valdes Navarro


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/07/14
Acceptat a 29/07/14
Presentat el 29/07/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Localització

Puntuació document

0

Visites 31
Recomanacions 0

Compartiu aquest document