#M2020

Direcció de projecte

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Període

Novembre 2019-juny 2020

Descripció

L'objectiu del projecte DESTIMED PLUS és desplegar accions pilot per promoure l’ecoturisme en diverses àrees protegides i calcular-ne el seu impacte econòmic, social i ambiental, especialment als espais naturals protegits.

Observacions

Més informació a: https://destimed-plus.interreg-med.eu/

Draft Rubert Taya 694388510-image1.png

Finalitat de l'acció

Quantificar l'impacte, sigui positiu i/o negatiu, de cada activitat turística en els espais naturals protegits i en el territori on es troben.

Novetats que aporta l'acció

Quantificar l'impacte, tenir dades de la repercussió d'una activitat turística, quant a conservació, medi ambient, governança i repercussió social i econòmica.

Fonaments de la novetat

Fins al moment no hi ha cap metodologia que integri tots els factors abans mencionats per calcular l'impacte d'una activitat turística que té lloc en un espai natural protegit.

Durant l'any 2020 s'han dissenyat un parell de paquets ecoturístics per a la descoberta dels valors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que és l'àrea pilot que s'ha escollit per aquest projecte, i s'ha calculat la sostenibilitat i repercussió en la conservació de l'espai d'aquests paquets. Per a calcular aquesta sostenibilitat s'han tingut en compte 4 grans àrees:

  • Governança, a l'hora de dissenyar el paquet.
  • Medi ambient (consums de llum, aigua, gas, ús del transport públic, quantitat, origen i producció dels aliments que s'inclouen en cada àpat etc.). Es calcula també la petjada de carboni.
  • Repercussió en la conservació de l'espai natural.
  • Repercussió socioeconòmica.

Per saber-ne més

Clara Racionero

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/08/21
Presentat el 06/08/21

Volum Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous objectes de conservació

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Localització

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0