El Congrés

Els dies 25 i 26 d’abril de 2018, dins el marc de la II Setmana Sense Soroll (SSS), el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) de Terrassa va acollir el II Congrés d’Acústica de Catalunya. Aquest Museu ha estat un lloc fantàstic on es situaven els patrocinadors a l’espai Agora i es disposava de l’auditori com a sala central dels principals esdeveniments i de 3 sales més en les quals es presentaven diferents taules de discussió que van tenir l’oportunitat de treballar en paral·lel, al voltant de l’acústica, en què els temes relacionats amb la contaminació acústica i les eines de gestió i control tenen un paper predominant.

Finalment, es van organitzar 30 actes, entre reptes i dilemes, i xerrades tècniques amb 309 assistents registrats.

Davant d’aquestes xifres, l’organització té clar que tindrà continuïtat i, de fet, la propera edició del l’Acusticat, l’any 2020, ja té seu a Sant Cugat del Vallès.

El Congrés va estar adreçat als professionals i experts del sector per controlar i gestionar la contaminació acústica en l’escenari actual i de futur.

El Congrés té caràcter bianual i enguany, com a esdeveniment adherit a la #EuropeanGREENWeek, la setmana en la qual s’exploren formes en què la UE ajuda les ciutats a ser millors llocs per viure i treballar, disposarà també amb la presència en les taules de debat de ponents de nivell internacional.

L'evolució de les polítiques sobre la qualitat de l'aire, el soroll, la naturalesa i la biodiversitat, la gestió dels residus i l'aigua promourà enfocaments participatius per al desenvolupament urbà, sistemes de xarxes i eines per compartir bones pràctiques, implicar les autoritats locals i la ciutadania i animar-los a compartir la seva visió d'un futur sostenible.

Acusticat es va estructurar al voltant de 18 reptes (problemes o situacions en l’àmbit de la qualitat acústica, sobretot pel que fa a la seva interpretació tècnica)  i 4 dilemes (també problemes o situacions en el mateix àmbit però que requereixen una valoració ètica del tècnic o la tècnica/gestor/a implicats sobre la instal·lació, situació, etc., en què la normativa no determina de forma objectiva com actuar).

Algunes de les aportacions més destacades van ser abordades en l’obertura a càrrec de Henk Wolfert, expert en acústica i que presideix el Working Group Noise d’Eurocities, i la intervenció de diferents investigadors com Maria Forester, del ISGlobal, o Irene Van Kamp, del RIVM d’Holanda, que van exposar estudis sobre els efectes del soroll sobre la salut.

Reptes i dilemes vertebrats al voltant de xerrades centrades en l’afectació sobre la salut que produeix el soroll.


El personal del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, que va participar en el Congrés

El personal del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, que va participar en el Congrés


EUGREENWEEK


Reptes

 1. Com abordem la problemàtica de les vibracions? Des de la regulació a la caracterització.
 2. Aïllament d’edificis: sorolls i vibracions exteriors.
 3. Més enllà de la prestació acústica.
 4. Limitadors acústics com a eina complementària de gestió d’activitats amb música amplificada.
 5. El paisatge sonor a l’exterior.
 6. Zones tranquil·les en àrees urbanes.
 7. Representativitat dels mesuraments acústics.
 8. Qualitat dels mesuraments i compliment dels valors límit.
 9. Gestió del soroll de les terrasses a la via pública.
 10. Present i futur en la gestió de la contaminació acústica amb sensorització.
 11. Anàlisi dels efectes sobre la salut per contaminació acústica.
 12. Monitorització automàtica del soroll a la ciutat usant una xarxa de sensors.
 13. El paisatge sonor a l’interior.
 14. Què pot fer un sistema de gestió de la qualitat per la teva empresa?
 15. La dificultat d’haver de mesurar.
 16. Mobilitat i contaminació acústica. Elements indissolubles?
 17. Plans d’acció per disminuir la contaminació acústica?
 18. Exposició al soroll en entorns industrials. Seguretat laboral.


Dilemes

 1. Zones acústiques de règim especial, ZARE, cap a on evolucionem?
 2. La transformació del barri de sa Gerreria mitjançant la modificació d’hàbits acústics.
 3. Processos de participació pública i ciència ciutadana.
 4. Accions i projectes de participació pública i ciència ciutadana envers el soroll.


Autors

Redactat per: Eduard Puig i Marga Torre

Per saber-ne més: Eduard Puig

     

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/06/18
Acceptat a 01/06/18
Presentat el 01/06/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Exposició i riscos

Localització

Puntuació document

0

Visites 62
Recomanacions 0

Compartiu aquest document