Implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la Unió Europea

Aquesta comunicació es correspon amb la línia de treball de difondre el coneixement més recent i detallar com encaixa el marc europeu de polítiques i les prioritats de la Comissió amb els ODS.

En relació amb els temes ambientals o els ODS anomenats “Planeta” per les Nacions Unides, la comunicació remarca les millores ambientals obtingudes en les darreres dècades pel que fa a la qualitat de l’aigua i a la conservació de la natura, tot i que cal seguir treballant per assolir els objectius europeus per al 2020 d’aturar la pèrdua de biodiversitat i restaurar el 15% d’ecosistemes degradats.


Draft Garcia 447314435-Propers-passos-per-a-un-futur-e-DGPA Imatge1.png

També informa que, en els darreres mesos, s’ha avançat tant pel que fa a propostes legislatives enfocades al consum i la producció sostenibles, com amb accions relatives a l’eficiència dels recursos i a l’economia circular.

La Comissió està totalment compromesa amb l’assoliment dels objectius de l’Agenda 2030, mitjançant accions de govern d’entre les quals cal destacar:

  • Polítiques existents i noves que hauran de tenir en compte els tres pilars del desenvolupament sostenible: social, mediambiental i econòmic. Millorar les eines reguladores per assegurar aquests pilars.
  • Per tal de promoure el desenvolupament sostenible a tot el món, la UE continuarà treballant amb socis externs i utilitzarà totes les eines que estan disponibles en virtut de les seves polítiques i de suport, en particular, els esforços dels països en vies de desenvolupament externs.
  • La Comissió posarà en marxa una plataforma de múltiples actors interessades amb la finalitat de fer seguiment i intercanvi de les millors pràctiques sobre l'aplicació SDG en tots els sectors.
  • La Comissió contribuirà al seguiment, l’avaluació i la revisió del progrés cap als ODS a escala europea amb un marc d’indicadors específic i informes regulars a les Nacions Unides.

  D’entre els 17 objectius de l’agenda 2030 en destaquem aquells que sectorialment incideixen més específicament en l'àmbit de treball del Departament de Territori i Sostenibilitat:

6. Assegurar la disponibilitat i la sostenibilitat de la gestió de l’aigua i el sanejament per a tothom.

7. Assegurar el accés a l’energia per a tothom de manera assequible, sostenible i de confiança.

8. Promoure la sostenibilitat inclusiva i el creixement econòmic sostenible

9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i innovadora.

11. Fer ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

13. Fer accions urgents per combatre el canvi climàtic i els seus impactes.

14. Conservar i fer un ús sostenible d’oceans, mars i recursos marins.

15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible d’ecosistemes, gestió sostenible dels boscos, lluita contra la desertització, aturada i reversió de la degradació dels sòls.


Per saber-ne més:

http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20161128_ods_ue

http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallnoticia/La-UE-traca-el-seu-cami-envers-lAgenda-2030

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/05/17
Acceptat a 01/05/17
Presentat el 01/05/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Mobilitat de passatgers

Eficiència energètica per passatgers

Xarxa viària

Eficiència constructiva

Xarxa aeroportuària

Impactes del trànsit aeri

Xarxa portuària

Adaptació dels ports al canvi climàtic

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Millora de la qualitat de les aigües

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous actors de la conservació

Nous objectes de conservació

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 108
Recomanacions 0

Compartiu aquest document