La Jornada

La jornada la va organitzar l'Agència de Residus de Catalunya i es va dur a terme conjuntament amb el Consorci del Bages per la Gestió de Residus i l’Oficina de Fertilització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca. També va col·laborar l’Escola Agrària de Manresa.

Hi va haver una assistència d’unes 70 persones de diferents procedències (Administració, agricultors, personal tècnic, empreses del sector).

La benvinguda i presentació de la jornada va anar a càrrec de la directora de Serveis Territorials de DTES a la Catalunya Central, la senyora Míriam Sort, el director dels Serveis territorials del DARP a la Catalunya Central, el senyor Ramón Lluís Lletjós, el gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, el senyor Ricard Jorba i la  cap de Departament de Protecció del Sòl de l’Àrea d’Economia Circular de l’ARC, la senyora Meri Pous.

Es va remarcar l’impuls que es vol donar a Catalunya a l’economia circular des de la visió de residu-recurs i que el compost és un recurs que es produeix a partir del compostatge del residus orgànics.

A Catalunya fa molts anys que es produeix compost de qualitat procedent del compostatge dels residus orgànics (fracció orgànica, restes vegetals, fems, fangs).

 

Image_Jornada_Fertilitzacio_3


Presentació


El compost a partir de residus orgànics. Glòria Batlló, del Departament de Protecció del Sòl (ARC)

El compost es pot realitzar a partir de diversos materials i residus orgànics (fems, fangs, restes vegetals, fracció orgànica).

A Catalunya hi ha més de 70 plantes de compostatge autoritzades i s’estima que produeixen unes 300.000 tones de compost de les quals es  gestiona actualment un  80% per a l’agricultura i un 20% per a la jardineria.

La distribució de les plantes per activitat és la següent:

 

Image_Jornada_Fertilitzacio_5


La fertilització orgànica amb compost aporta molts beneficis als sòls i als cultius. Incrementa  la fertilitat  dels sòls, millora la retenció hídrica i de nutrients i evita la degradació i erosió.

El cicle de la matèria orgànica és un dels exemples més evidents d’economia circular, en què els residus que es generen un cop tractats biològicament, esdevindran un recurs (compost) i seran retornats al sòl en forma de matèria orgànica i nutrients, que permetran el desenvolupament de cultius que seran consumits.

 

Image_Jornada_Fertilitzacio_6

  Presentació completa en l’enllaç  següent: El compost de residus orgànics


Distribució per territori


El valor orgànic del compost. Sr. Josep Muñoz, director d’Eurofins Agroambiental

El compost té un valor fertilitzant (N,P,K) i un valor orgànic, que és el que el diferencia dels adobs químics en què la disponibilitat de nutrients és immediata.

Entre els materials orgànics hi ha diferencies quant a la seva composició en nutrients i matèria orgànica.  Per tant, no totes les fonts de matèria orgànica són iguals.

Hi ha materials orgànics com el compost que contribueixen a la formació del complex argilohúmic i, per tant, al desenvolupament de l’estructura del sòl i a la retenció de nutrients.


Image_Jornada_Fertilitzacio_9

Sobre l’estratègia de fertilització, es destaca que molt sovint les necessitats dels cultius i les necessitats de fertilització no són equivalents, que hi ha diferents disponibilitats per als nutrients i que hi ha diferents vies per satisfer les necessitats de fertilització.

Presentació completa en l’enllaç  següent: El valor orgànic del compost


La matèria orgànica


L'aportació en contaminants


Taula d’experiències amb el compost

En aquesta taula rodona diferents ponents ens van explicar la seva experiència i els beneficis de l’ús del compost. En concret, els usos en:

 • Sector de la jardineria. Sra. Anna Vilarmau, consultora serveis de jardineria
 • Sector de l’horta. Sr. Enric Casasayas, pagès del regadiu.
 • Sector de la vinya. Sr. Josep Maria Claret, Celler Collbaix.
 • Sector del cereal. Sr. Ricard Planas, enginyer tècnic agrícola. Enllaç presentació


Les experiències


Sessió pràctica. Mostres de diferents composts

En aquesta sessió els assistents es van poder distribuir per taules, segons el sector en el que estiguessin mes interessats: cada taula contenia cinc safates amb compostos elaborats amb matèries primeres d’origen diferent. L’objectiu de la pràctica era relacionar cada compost amb el seu material d’origen. Els assistents van poder valorar les mostres en funció dels sentits (olfacte, vista, tacte). El o la ponent de cada sector introduïa l’ús que donava al compost i  d’acord amb això es generava un debat i discussió.


Image_Jornada_Fertilitzacio_11


Visita a la planta de compostatge. Alba Maench, del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus

Es va fer una visita guiada a la planta explicant  les diferents etapes del procés:  barreja de la fracció orgànica amb la fracció vegetal, pretractament per treure impropis, la descomposició del material, la maduració, el posttractament i el compost acabat.

Algunes dades més rellevants de la planta de compostatge de Manresa:

 • Capacitat de tractament: 20.000 tones/any.
 • Tecnologia: sitges airejades.
 • Fracció orgànica tractada: 19.500 tones/any (nivell impropis FORM 8,5 %).
 • Procedència de la fracció orgànica: municipis del Bages, Moianès, Berguedà i Baix Llobregat nord.
 • Compost obtingut: 2.800 tones/any.
 • Destinació compost: cereal, vinya, horta, jardineria i millora de sòls.


Image_Jornada_Fertilitzacio_12


Demostració de l’aplicació del compost. Felip Gràcia, del Centre de Mecanització Agrària del DARP.

Amb els anys la maquinària utilitzada per a l’aplicació de materials orgànics ha anat evolucionant i s’han introduït noves tècniques. En el mercat hi ha diferents tipus d’escampadors de fertilitzants orgànics i compost, ja sigui segons les necessitats de descàrrega (lateral, posterior), com pels sistemes d’alimentació que permeten l’avanç del fertilitzant al sistema de distribució.

Es va fer una demostració pràctica d’aplicació agrícola de compost amb tres màquines distribuïdores d’escampar en un camp molt proper a la planta de compostatge.


Marca i model: 1.TRACTOMOTOR R450

Marca i model: 1.TRACTOMOTOR R450 Distribució del compost, majoritàriament, per als conreu: vinya Regulació: per velocitat de les cadenes del fons mòbil, accionament per PdF. Obertura porta posterior: fixa. Distribució: per gravetat.


Marca i model: 2.TRACTOMOTOR R950

Marca i model: 2.TRACTOMOTOR R950 Distribució del compost, majoritàriament, per als conreu: fruiters i d’altres Regulació: per velocitat de les cadenes del fons mòbil, accionament per motor hidràulic i regulació per vis mètric i actuació manual. Obertura porta posterior: variable, hidràulicament, regulació des de la cabina. Distribució: rotors horitzontals (2), accionament per PdF.


Marca i model: 3.COMPAR Master 670

Marca i model: 3.COMPAR Master 670 Distribució del compost, majoritàriament, per als conreu: cereals Regulació: per velocitat de les cadenes del fons mòbil, accionament per motor hidràulic i regulació per un sensor i actuació automàtica. Obertura porta posterior: variable, hidràulicament, sistema “guillotina” de la comporta mitjançant guies laterals. Distribució: rotors verticals i discs (2)


Cloenda. Sr. Francesc Giró, director de Planificació Estratègica de l’ARC

Es van fer agraïments a tots els organitzadors i col·laboradors, i assistents de la jornada.

A continuació es van fer unes reflexions finals:

 • La Natura és circular. Per tant, és l’exemple més perfecte de circularitat (residus que s’aprofiten i esdevenen recursos de nou).
 • El compost és un TRESOR, 3 vegades OR. Té matèria orgànica, fitonutrients i microbiota, vida en definitiva. La seva correcta aplicació al sòl sota criteris estrictament agronòmics comporta un seguit de beneficis als sòls, als cultius i al medi ambient en general.
 • Els sòls catalans estan molt mancats de matèria orgànica. El valor real del compost l’adquireix quan s’aplica al sòl, quan tanquem el cicle.
 • El sector agrícola, és imprescindible per tancar el cicle de la matèria orgànica amb qualitat i garanties d’èxit.


Poseu COMPOST a les vostres vides i sereu més feliços!

Foto de grup


A més

 • Tots els assistents van poder-se endur una mostra de compost produït a la mateixa planta, així com gotets compostables per al cultiu de violetes.
 • Exposició de les lletres gegants de compost: les lletres contenen explicacions sobre el cicle de la matèria orgànica i els beneficis que aporta l’ús del compost als sòls.
 • Durant la pausa de la jornada es va oferir un petit esmorzar, organitzat per Mengembages, en el qual es va oferir als assistents productes ecològics i de proximitat, i es va fer servir vaixella reutilitzable i compostable.


Image_Jornada_Fertilitzacio_18


Autora

Redactat per: Meri Pous

Per saber-ne més: Meri Pous


Back to Top

Informació del document

Publicat a 20/12/19
Acceptat a 20/12/19
Presentat el 20/12/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Substàncies químiques

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Valorització de materials

Optimització dels processos de tractament de residus

Conservació i ús sostenible del sòl

Obtenció de fertilitzants orgànics de qualitat a partir de residus

Avaluació de la qualitat del sòl

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Localització

Puntuació document

0

Visites 43
Recomanacions 0

Compartiu aquest document