Projecte SEMANCO

El centre de recerca CIMNE-Beegroup, juntament amb 8 socis internacionals més, estan desenvolupant la plataforma integrada SEMANCO , que facilita la integració, l’accés i l’avaluació tant de les dades energètiques com d’altres vinculades amb la eficiència energètica. Els serveis que es deriven de la plataforma permeten als diferents actors implicats en els processos de planificació urbana prendre decisions en els seus àmbits d'actuació per millorar l'eficiència energètica de les ciutats. La plataforma ha estat desenvolupada per a tres ciutats que han servit de cas d'estudi: Newcastle, al Regne Unit; Copenhaguen, a Dinamarca; i Manresa, a Espanya.

A Catalunya, el sector residencial és responsable d’una sisena part del consum final d’energia i d’una quarta part del consum d’electricitat. La planificació urbanística que consideri aspectes d’eficiència energètica pot, per tant, jugar un paper molt important a l’hora de disminuir la despesa energètica i les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Els actors implicats en la planificació urbanística han de prendre decisions encaminades a reduir la despesa energètica. Per a que això sigui factible és necessari disposar de la informació adequada. No obstant, la informació no sempre està disponible, ja sigui per tenir accés restringit, per no tenir el format adequat per a ser processada, per no estar actualitzada o per altres motius, i es freqüent no poder accedir a ella. Altres vegades, quan ho podem fer ens trobem que aquesta informació es presenta de manera aïllada o desvinculada de dades necessàries per conèixer l’impacte de les decisions en termes mediambientals i socioeconòmics.

El projecte SEMANCO ha desenvolupat una plataforma de serveis energètics que ajuda a superar aquests obstacles. A través de l’aplicació de tecnologies de web semàntica és possible la integració de dades de múltiples fonts, així com la posterior visualització i anàlisi a través de mapes 3D i eines gràfiques. La plataforma permet, també, la creació de models energètics d’un àmbit urbà per poder simular i analitzar el seu comportament energètic, i proposar, avaluar i comparar mesures de millora. D’aquesta manera, per exemple, podem analitzar i actuar sobre la demanda d’energia per calefacció, aire condicionat o aigua calenta sanitària, entre altres.

Cada model energètic d’una àrea urbana ens permet plantejar plans d’actuació i de millora energètica. Aquests poden consistir en un projecte de millora de l’aïllament de façanes, de canvi de finestres o de canvi de sistemes. A partir d’aquí es fan diferents simulacions del comportament energètic de l’àrea urbana per a cada projecte de millora, i es calculen un conjunt d’indicadors multidimensionals com ara les demandes d’energia per a calefacció, d’aire condicionat, de consum d’aigua calenta sanitària, les emissions de CO2 o el cost de la factura energètica.

Amb els resultats de les simulacions, i mitjançant tècniques d’avaluació multicriteri, és possible comparar els projectes, considerant els indicadors de manera simultània i sense transformar-los a una única unitat de mesura. L’usuari també pot afegir els seus propis indicadors, per exemple l’impacte social de les mesures proposades. El resultat és un rànking dels projectes avaluats, una útil guia per a la posterior presa de decisions en termes de planificació urbanística.

Els resultats del projecte van ser presentats a la ciutat de Manresa dins el seminari Ciutats i Energia, organitzat per l’empresa municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A. (FORUM) a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de la UPC a Manresa, el dia 29 de maig de 2014. Un total de 36 persones van assistir al seminari, entre arquitectes, urbanistes, enginyers, professors d’universitat, representants de partits polítics, promotors de habitatge social, consultors energètics i estudiants.

Per a més informació cliqueu aquí


.


.


.


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Jordi CiprianoGonzalo GamboaArgeme Pérez Sánchez  Per saber-ne més: Jordi Cipriano


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/07/14
Acceptat a 29/07/14
Presentat el 29/07/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 33
Recomanacions 0

Compartiu aquest document