Energy Data Innovation NETwork (EDI-NET) és un projecte, on l'objectiu és utilitzar les dades de comptadors energètics per implantar polítiques d'energia sostenibles. Aquest projecte es centra en l'anàlisi de les dades dels comptadors intel·ligents dels edificis, dels sistemes d'energies renovables i de sistemes de gestió energètica dels edificis (BEMS) mitjançant tecnologies d'anàlisi Big Data.

Projecte EDINET

 El projecte utilitzarà les dades dels comptadors intel·ligents d'energia i d'aigua, juntament amb altres dades addicionals per accelerar l'aplicació de polítiques energètiques sostenibles en els edificis. Per transferir tot el coneixement generat i facilitar l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques s’ha creat un fòrum en línia a traves del qual també es farà formació peer-to-peer (d’igual a igual) d'una forma amigable i útil. Aquest coneixement s'incrementa en proporcionar la quantitat exacta d'informació:

  • Mitjançant informació i intercanvi d'experiències i resultats dels diferents edificis públics
  • Mitjançant el subministrament d'eines de suport com la monitorització per implementar plans de sostenibilitat energètica

La novetat d’aquest mètode resideix en la manera en què els agents de l’administració implicats transformaran i utilitzaran la informació dels comptadors energètics. L'objectiu és fer l'energia més visible i les dades energètiques més atractives pels usuaris dels edificis. És per això que, per desenvolupar aquest projecte es necessari el recolzament de la xarxa europea d'Aliança Climàtica, que ajuda i capacita als diferents agents i autoritats públiques de la Unió a implementar eficaçment les polítiques d'energia sostenibles.

L'impacte definitiu no només serà en termes d'estalvis energètics en tot el sector públic de la Unió, sinó també en l’augment de coneixement, i de contactes, resultat de l'intercanvi d'experiències i projectes.

 

Abast del projecte

El projecte ajudarà els agents públics a avaluar l’eficiència energètica aconseguida i avaluar els plans d’energia renovable implementats. Es preveu la intervenció de 600 professionals (gestors energètics, experts en finançament) en el projecte, i la repercussió directa sobre 3000 autoritats públiques. Encara que l’objectiu darrer és arribar a 25000 treballadors públics i als usuaris en general.

De manera senzilla, es pretén que els treballadors públics puguin entendre el consum energètic i d’aigua i els permeti monitoritzar els edificis, establir mesures i pressupostos més eficaços, així com, elaborar plans d’acció de sostenibilitat energètica.

Es reconegut que la recollida de dades combinades amb grups de debat i campanyes locals de sensibilització afavoreixen, tant la implementació de les polítiques d’estalvi energètic com la implicació a tots els nivells, tant d’agents com usuaris.

  El passat 15 i 16 de març va tenir lloc a Leicester (Regne Unit) la reunió de llançament del projecte EDI-NET , que va ser aprovat per la Comissió Europea. En aquesta reunió, a la que van acodir els representants dels socis dels tres estats membres (Espanya, Alemanya i Regne Unit), es van posar les bases per a desenvolupar el projecte en els seus primers mesos.


imatge1


imatge2


imatge3


imatge4


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: beegroup-cimne i Argeme Pérez

Per saber-ne més:beegroup-cimne i smartgridsinfo


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/04/16
Acceptat a 01/04/16
Presentat el 01/04/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 43
Recomanacions 0

Compartiu aquest document