El projecte REHABITAT inscrit en el programa POCTEFA (2007-2013) i cofinançat al 65% amb fons FEDER ha finalitzat l’1 de juny de 2012. El 23 i 24 de maig és va celebrar el Seminari Final a Saragossa amb la participació del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el sr. Jaume Fornt.

Projecte Europeu Rehabitat

Draft Garcia 528362599-REHABITAT Analisi Final noticia-REHABITAT FINAL imatge1.jpg

  Les autoritats dels cinc socis del REHABITAT van oficialitzar la posada en marxa d’una Xarxa d’Intercanvi d’Experiències i Bones Pràctiques del REHABITAT davant del Sr. Xavier Bernal, director del Consorci de la Comunitat de treball dels Pirineus POCTEFA amb la finalitat de comunicar i donar continuïtat al treball fet els darrers 3 anys de projecte.

  Durant la intervenció, el Sr. Bernal va animar al Consorci a participar en una nova convocatòria que s’obrirà l’any 2014 basada en algun dels nous eixos prioritaris del programa 2014-2020: per un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu.

  En la seva intervenció va exposar les prioritats dels fons de Cohesió i dels fons FEDER, entre les quals destaquem: la millora de la capacitat institucional i l’eficiència de la Administració pública; la lluita contra la pobresa, i el foment dels llocs de treball; la millora de l'accés, l’ús i la qualitat de les TIC; afavorir l’economia baixa en carboni; l’adaptació al canvi climàtic, l’eficiència en l’ús de recursos; potenciar l’R+D+I.

  El REHABITAT i el seu projecte antecessor REVITASUD (2003-2007) han consolidat un consorci on el treball en comú ha estat d’un alt nivell. Tot i així les noves tecnologies i el treball en nova xarxa d’intercanvi d’experiències comentat en el paràgraf anterior han de reforçar i multiplicar aquestes capacitats.

  VALOR AFEGIT PER A L’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA(AHC)

El projecte REHABITAT es va plantejar dins de l’AHC amb un objectiu que queda resumit en el text següent “l’AHC fomenta la cultura del manteniment i l‘ecoeficiència del seu parc d’habitatges socials i dels privats amb la corresponsabilitat veïnal”, i tots el productes desenvolupats han estat encaminats a assolir aquestes millores. En aquest sentit, els productes i les accions desenvolupats han tingut un doble enfocament social i tècnic, fruit de la gestió conjunta del projecte per part de dues unitats operatives de l’AHC: Unitat Operativa d'Habitatge Social (UOHS) i Unitat Operativa de Rehabilitació i Millora de l'Habitage (UORMH).

Quant al balanç econòmic del projecte de la inversió prevista de 532.000€ per l’AHC s’ha invertit un 95% que haurà estat finançat al 65% per fons FEDER

 

CONCLUSIONS

  En el Seminari final es va posar de manifest la importància del finançament, els recursos humans, la coordinació i confiança de l’Administració amb els veïns i viceversa per l’èxit d’aquest projecte. Tampoc no cal oblidar que una de les claus de l’èxit del REHABITAT ha estat tant la col·laboració entre regions i el desenvolupament d’accions conjuntes, com l’esforç i l’interès dipositat en el projecte conjunt.

  En concloure els tres anys de cooperació transfronterera al voltant del projecte, autoritats i tècnics han coïncidit i s’han compromès a mantenir viu l’intercanvi d’experiències, amb l’al·licient que el Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus va anunciar que hi hauria noves oportunitats de cooperació per al 2014-2020.

  Per això, en el Seminari final, els socis participants van acordar la creació de la Xarxa d’Intercanvi d’Experiències i Bones Pràctiques, amb l’objectiu d’enriquir la xarxa transfronterera de col·laboració per a la millora d’espais urbans d’Europa. D’aquesta manera, es vol continuar amb l’aprenentatge mutu entre els socis, iniciat ja amb l’anterior projecte REVITASUD.

  D’altra banda, l’inici d’intervencions de manera eficaç ha estat possible gràcies al calendari ajustat que ha marcat el projecte europeu. Per últim, cal destacar que la participació de residents i usuaris dels habitatges objecte d’estudi ha estat essencial. L’intercanvi directe, ràpid i continu no hagués estat possible sense tenir en compte l’escala humana de la intervenció.

LÍNIES DE FUTUR

Actualment, des de l‘Oficina Tècnica i de R+D+I s'estan fent sessions de formació i de difusió de les eines GMAHSOL i procediments del Llibre de l’edifici desenvolupats en el projecte per garantir la seva correcta implementació correcta i millores en la gestió del manteniment i eficiència en la gestió de les instal·lacions solars tèrmiques.

  Finalment, cal dir que aquest és un punt i seguit del projecte i que totes les novetats i avanços que es produeixin seran publicats, sobretot els relacionats amb la creació de la Xarxa d’Intercanvi d’Experiències i Bones Pràctiques de REHABITAT, així com del desenvolupament de noves propostes de projecte.

 

Draft Garcia 528362599-REHABITAT Analisi Final noticia-REHABITAT FINAL imatge2.jpg


Redacció de la noticia i més informació

Redactat per: Argeme Pérez i Anna Mestre

Per saber-ne més: Anna Mestre

 

Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/07/12
Acceptat a 26/07/12
Presentat el 26/07/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 89
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau