Amb la participació de l’Ajuntament de Lleida s’han iniciat aquest 2014 diferents actuacions d’estalvi i eficiència energètica, adreçades a convertir Lleida en model europeu d’eficiència en la gestió energètica d’edificis públics. Aquestes actuacions es centren en els edificis municipals de Sant Francesc i els pavellons de Barris Nord, Pardinyes i Cappont.

Projecte SmartSpaces

  Les accions s’emmarquen dins del projecte SmartSpaces , una iniciativa europea, liderada tècnicament pel centre de recerca CIMNE-Beegroup amb seus a Terrassa i Lleida. En l’actuació pilot duta a terme en aquesta ciutat també participen l’Agència de l’Energia de Lleida i la empresa InergyBCN.

Onze ciutats europees, entre les que es troben Bristol, Birmingham, Istanbul o Milà, participen de la iniciativa. Aquesta té com objectiu assajar estratègies per reduir el consum de 580 edificis públics europeus mitjançant la utilització de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la gestió energètica i accions de sensibilització.

El projecte té un pressupost global de 7.000.000 € i està finançat pel Programa de Suport a les Polítiques de TIC (ICT PSP), dins del Programa Marc de Competitivitat i Innovació de la Comunitat Europea.

L’objectiu d’aquest projecte és posar en marxa un conjunt d’actuacions en els edificis municipal per baixar el consum de gas i electricitat un 15%, respecte l’any 2013. Així, durant el darrer any s’ha monitoritzat el consum dels edificis i les temperatures de les diferents plantes, per tal de detectar els sobreconsums, disfuncions o possibles malbarataments energètics.

Per aconseguir els objectius del projecte s’ha programat una sèrie de mesures i campanyes de conscienciació relacionades amb la climatització de l’edifici tant a l’hivern com a l’estiu, tenint en compte el consum elèctric tant dels equips com de l’enllumenat.

En aquest sentit, ja s’han començat a aplicar algunes de les mesures relatives a la climatització de l’edifici a l’hivern, i s’està treballant amb les diferents mesures que es duran a terme al llarg de tot l’any. Com una primera mesura s’ha fet l’estudi de l’ús de la calefacció per tal d’ajustar millor el seu funcionament amb les hores d’ocupació. Per exemple, s’ha programat l’arrencada de la caldera per tal que s’assoleixi la temperatura de confort a l’hora que s’inicia l’horari de treball, i no abans. S’estan reequilibrant les temperatures entre els diferents espais tot apropant-les als valors que estableix la normativa dins els edificis públics, 20-21 graus a l’hivern i de 26 graus a l’estiu. S’han eliminat els consums residuals d’aparells no operatius i s’ha modificat la potència elèctrica contractada de l’edifici.

En el cas del Pavelló Barris Nord s’han obtingut resultats molt positius amb la instal·lació, per part de l’empresa Inergy , d’un nou sistema de telecontrol per tal d’optimitzar el funcionament del sistema de calefacció i Aigua Calenta Sanitària (ACS).

Addicionalment i dins de l’àmbit del projecte Europeu s’ha iniciat una campanya informativa entre els treballadors dels edificis per tal de fer-los partícips del programa d’actuacions i dels compromisos a assolir. Per facilitar el seguiment dels avenços, el projecte compta amb un software, desenvolupat per CIMNE-Beegroup , que permet a tots els treballadors visualitzar la evolució dels consums a mesura que es van aplicant les actuacions.

En els primers dos mesos de funcionament d’algunes d’aquestes mesures, s’ha aconseguit reduir en els quatre edificis municipals (Sant Francesc i 3 pavellons esportius) un 40% el consum de gas i un 15% el de l’electricitatsuperant les previsions d’estalvis inicials, i reduint un percentatge més alt els consums energètics previstos.

El projecte constata la viabilitat de les accions endegades i demostra la importància de les eines de gestió dels consums com a eina d’estalvi i de millora del confort en les instal·lacions públiques.

Podeu veure més informació del projecte en el següent enllaç SmartSpaces


Barris Nord

Actuacions de millora centrades en edificis municipals de l'ajuntament de Lleida


Aplicació de mesura

Aplicació de mesura d'estalvi


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per :Argeme Pérez Sánchez i Jordi Cipriano

Per saber-ne més: Jordi Cipriano


Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/04/14
Acceptat a 11/04/14
Presentat el 11/04/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 87
Recomanacions 0

Compartiu aquest document