SIMBLOCK és un projecte que consisteix en el desenvolupament de diferents serveis per donar resposta efectiva i flexible a la demanda d'energia en edificis públics, residencials i comercials i amb diferents perfils d’usuaris. Aquest projecte forma part del Programa Marc Horitzó 2020 (H2020) de la Unió Europea. SIMBLOCK compta amb 17 socis de 7 països (Alemanya, Espanya, Suïssa, Irlanda, Àustria, França i Regne Unit) que treballaran conjuntament durant quatre anys fins al 2020 i comptaran amb un pressupost superior als cinc milions d'euros dels quals el 70% estarà finançat pel programa Horitzó 2020.

Aplicació del Projecte Europeu SIMBLOCK en un edifici de Sant Cugat

  SIMBLOCK està centrat en tres projectes pilot, elegits pel seu alt nivell d'integració d'energies renovables i infraestructures TIC, ubicats a Alemanya, Suïssa i Espanya, aquest últim a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), les característiques abordem en aquest article.

 

SIMBLOCK en un edifici de Sant Cugat

  El projecte pilot espanyol és fruit del treball del Grup de Bioclimatisme i Eficiència Energètica (BEE Group), departament autònom del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE).

L'objectiu final que persegueix BEE Group és utilitzar els coneixements i experiència per ajudar els usuaris a optimitzar el seu consum d'energia. Per aconseguir el seu propòsit, el Grup col·labora amb centres de recerca i empreses i participa en projectes d'institucions nacionals i internacionals, com és el cas del projecte a Sant Cugat del Vallès.

Els sistemes desenvolupats perSIMBLOCK permeten definir estratègies d'activació dels usuaris per generar i modificar diferents perfils de demanda (és a dir, en residencial, públic i comercial) i optimitzar el funcionament flexible de les energies renovables, de cogeneració i d'emmagatzematge (tèrmic o elèctric) per donar resposta efectiva a la demanda.

El projecte pilot a Sant Cugat està compost per 6 blocs d'edificis adjacents a la zona de Volpelleres format per habitatges, oficines i locals comercials que en conjunt ofereixen una gran unitat per a l'estudi, donada la seva complementarietat i contrast en les característiques dels seus usos i les possibilitats de interconnexió entre els blocs.

Aquests edificis disposen d'instal·lacions centralitzades per al subministrament de calefacció i aigua calenta de les 72 habitatges. Per la seva banda, els locals comercials i les oficines també compten amb un servei centralitzat de climatització.

El sistema de calderes consisteix en:

  • 4 Calderes de condensació (115 kW).
  • 30 panells d'energia solar tèrmica amb una capacitat d'emmagatzematge de 6.000 litres d'aigua calenta.
  • Microturbines per a l'autoconsum elèctric de l'edifici (65 kWe).
  • Sistema de refrigeració per absorció per als locals comercials i les oficines (70 kWf).
  • Sistema de refrigeració mitjançant bomba de calor de gas (260 kWf).
  • Sistema SCADA per al control remot, la gestió de les instal·lacions i el control de consums

 

Draft Garcia 629221613-Projecte-Europeu-SIMBLOCK-B1901-imatge3 SIMBLOCK.jpg

  Tot el sistema és capaç de subministrar l'electricitat, calefacció i refrigeració per cobrir les necessitats bàsiques dels serveis comuns.

Tots els equips estan controlats mitjançant un software que analitza l'estat de cada un d'ells en temps real i gestiona les alarmes. Aquest programa monitoritza la facturació i el consum d'aigua calenta i de calefacció de cada habitatge, local o oficina gràcies a una xarxa de comptadors que comuniquen les seves dades a través de la tecnologia MBus i el protocol ZigBee.

L'automatització de les instal·lacions permet regular la temperatura interior en funció de la exterior o el flux de subministrament d'aigua al nombre de veïns que l'estan usant en aquest moment. Un altre dels avantatges d'aquest sistema és que gràcies a ell es pot programar un calendari d'horaris ajustat a les necessitats de la comunitat i a l'època de l'any (estiu / hivern, dies laborables / festius, etc.).

En síntesi, l'aplicació del sistema SIMBLOCK en el projecte pilot de Sant Cugat permet una resposta eficaç i flexible adaptada a les exigències reals de la demanda. No només es té en compte el perfil d'usuari (residencial, comercial, etc.), sinó que s'ajusten altres variables com ocupació, temperatura exterior o estació. D'aquesta manera, s'aconsegueix una optimització del consum d'energia i es redueix l'import de la seva factura.


imatge1


Imatge2


imatge3


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: beegroup-cimne i Argeme Pérez

Per saber-ne més: beegroup-cimne


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/04/16
Acceptat a 01/04/16
Presentat el 01/04/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 85
Recomanacions 0

Compartiu aquest document