A petició de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el Servei Meteorològic de Catalunya va elaborar una anàlisi climàtica de les dades de les estacions de la Xarxa d’equipaments meteorològics de la Generalitat de Catalunya (XEMA), pel que fa a aquells paràmetres meteorològics que condicionen la propagació del soroll.

Primera acció

Tècnics del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa i del Servei Meteorològic de Catalunya, han instal·lat un equip de monitoratge en continu de nivells de soroll, per estudiar la seva propagació en funció de les condicions meteorològiques. L’equip estarà instal·lat durant aproximadament un any, enviant les dades telemàticament, per poder analitzar-les i treure les conclusions oportunes.

Aquesta és la primera acció d’una campanya de mesuraments acústics que es portarà a terme en indrets representatius de les diferents casuístiques orogràfiques i meteorològiques, de manera que permeti verificar la bondat del funcionament del model amb la utilització de les dades climàtiques.

Una vegada verificada la bondat del model, disposar d’aquesta informació implicarà un important pas endavant en el disseny de les mesures correctores del soroll associades a les infraestructures al nostre país. Amb les dades extretes de les diferents estacions es possibilitarà adequar els càlculs que es facin a la realitat de cada zona, permetent millorar l’anàlisi del potencial impacte per soroll de noves infraestructures i el dimensionament acurat de les mesures correctores necessàries, amb tot el que això pot comportar des de la perspectiva d’optimització de recursos.


Instal·lació equip de monitoratge


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Eva Rodriguez-Valdes Navarro i Argeme Pérez i Sánchez

Per saber-ne més:Eva Rodriguez-Valdes Navarro


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/04/15
Acceptat a 29/04/15
Presentat el 29/04/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació sistematitzada de l'impacte de plans i projectes

Localització

Puntuació document

0

Visites 27
Recomanacions 0

Compartiu aquest document