La Direcció General de Qualitat Ambiental ha elaborat la “Guia per a l’adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d’instal·lacions d’edificis”, que el passat 3 d’octubre de 2014 va aprovar al Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

L’objectiu d’aquesta Guia és orientar els òrgans de contractació de serveis de manteniment perquè puguin aprofitar els avenços i les millores ambientals que ofereix el mercat i, d'aquesta manera, els contractes de manteniment esdevinguin una eina de millora continua.

  Un manteniment en els edificis orientat a la millora de l’estàndard ambiental no té només la finalitat de mantenir les condicions inicials i evitar increments del consum, sinó que també:

  • Ha de mantenir constant l’increment de l’eficiència de les instal·lacions, permeten alhora,  la mateixa activitat i les mateixes condicions de confort amb menys consum;
  • No només ha de controlar les emissions i també, sinó que també les ha de reduir
  • No només garantir una bona manipulació, sinó que també,  s’ha de reduir progressivament la toxicitat dels materials emprats;
  • Per últim, a banda de fer una correcta gestió dels residus especials, també s’ ha de minimitzar la generació de tot tipus de residus i gestionar-los per facilitar-ne la reutilització.

  Amb aquesta Guia el que es proposa és:

1- Incorporar a l’objecte del contracte una referència específica a la millora dels aspectes ambientals.

2- Definir els criteris ambientals a incorporar en la redacció dels plecs dels contractes de manteniment. La Guia aporta aspectes normalment no previstos en el marc normatiu de forma específica, que són, per tant, criteris addicionals a incorporar en les operacions o en les tasques habituals, i que es presenten en forma de taules.

3- Formular consideracions d’aspectes diversos. S'afegeix informació sobre determinats aspectes, que apareixen en les taules, relacionats amb l’estalvi i l'eficiència per tipologies d’instal·lacions concretes (d'il·luminació, d'aigua, etc.). També s'inclouen indicacions generals relacionades amb la descripció del contracte, amb les tasques a executar o sobre com incorporar altres treballs de millora ambiental que, sense correspondre pròpiament a treballs de manteniment, hi estan molt relacionats. També es fa referència sobre com abordar el cost d'aquests treballs quan són tasques «extraordinàries» no previstes en el pressupost.

4- I finalment, presentar una llista de comprovació per facilitar a l’òrgan de contractació la tasca de seguiment dels criteris introduïts.

  Guia de contractes de manteniment

Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Argeme Pérez i Sánchez

Per saber-ne més: Josep Maria Masip Moreno


Back to Top

Informació del document

Publicat a 23/12/14
Acceptat a 23/12/14
Presentat el 23/12/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Ecodisseny i compra pública ambientalitzada

Prevenció i control integrats de la contaminació

Localització

Puntuació document

0

Visites 66
Recomanacions 0

Compartiu aquest document