El passat 19 de novembre va tenir lloc l’acte d’Aprovació en assemblea de l’Estratègia Catalana per impulsar la Renovació Energètica d’Edificis (REE), a la Sala d’actes de la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat. L’estratègia ha estat subscrita per més de 50 organitzacions que representen un ampli ventall d'institucions públiques i privades, empreses, associacions empresarials, associacions professionals, institucions educatives, centres de recerca i governs locals.

L'objectiu principal d’aquesta iniciativa ha estat generar estalvis econòmics i energètics en els edificis existents a Catalunya (més de 1'5 milions d'edificis), amb el menor cost possible durant el període 2014-2020, tenint en compte que, la generació d'aquests estalvis és una de les pedres angulars tant per a la recuperació de l'activitat i l'ocupació en el sector de la construcció a Catalunya, com pel compliment dels objectius de la política energètica europea (EU 2020) en els edificis. D’acord amb el calendari previst, el Pla d’Acció estarà conclòs abans de finals de 2013, i, a nivell polític, es materialitzarà en un Acord de govern.

Imatge de la reunió d'un dels grups de treball

Imatge de la reunió d'un dels grups de treball

Imatge de la reunió d'un dels grups de treball


Estratègia REE

En què consisteix l’Estratègia REE?

Aquesta iniciativa forma part del projecte europeu MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement), que inclou entre els seus objectius la definició d'una estratègia per millorar l'eficiència energètica dels edificis dels països mediterranis (Estratègia MEDBEES).

A l’igual que el projecte MARIE, l'estratègia s'ha dividit també en cinc grans àrees: la millora de les eines d’informació i planificació (eix 1), l’activació del mercat de Renovació Energètica dels Edificis (eix 2), la innovació de productes i serveis (eix 3), l’adaptació del model de governança (eix 4), i la mobilització dels recursos econòmics necessaris (eix 5). De la mateixa manera, els signants de l'acord també s’han organitzat en cinc grups de treball, un per a cadascuna de les cinc àrees esmentades anteriorment, amb l’objectiu d’acordar i desenvolupar les mesures i accions que s’hauran de dur a terme a Catalunya durant el període 2014-2020 en cadascun dels àmbits.

Tots cinc grups per separat van tenir una primera reunió al mes de juliol i una segona a l’octubre. En la primera reunió tots els grups, d’una forma o altra, van coincidir en la importància del projecte, especialment en l'actual context econòmic advers, així com en la necessitat de superar els obstacles relacionats amb la crisi.

Després de la primera ronda de reunions es van acordar un total de 6 accions a desenvolupar en el Pla d’Acció de l’Estratègia, que es van acabar de definir a nivell tècnic a la segona en qüestions com: els aspectes econòmics i pressupostaris de l’acció, la seva programació temporal, els principals riscs i obstacles per l'assoliment dels resultats esperats, els mecanismes de seguiment, paper i responsabilitats de tots els actors implicats, etc. Les accions resultants són les següents:

 • Acció 1. Sistema d’informació per a la gestió de la Renovació Energètica d’Edificis (SIGREE) a Catalunya (eix 1).
 • Acció 2. Implicació i formació per a la Renovació Energètica dels Edificis (residencials i terciaris) (eix 2).
 • Acció 3. Identificació, selecció i facilitació de la innovació en productes i serveis per l’Eficiència Energètica dels Edificis. Creació i manteniment d’un catàleg de prescriptors, productes i serveis aplicables en processos de REE (eix 3).
 • Acció 4. Implementació d’un model organitzatiu de gestió i coordinació per la Renovació Energètica d’Edificis a Catalunya (eix 4).
 • Acció 5. Programa d’inversions i mecanismes financers, que alhora és subdivideix en dos:
  • Acció 5.1. Identificació i selecció inversions concretes en Eficiència Energètica viables tècnicament, econòmicament i financerament (eix 5).
  • Acció 5.2. Identificació de mecanismes financers, així com mobilització de recursos per al finançament de les inversions identificades (eix 5).

  L’objectiu final és tancar un document, un full de ruta clar que faciliti una execució completa i eficaç del Pla d’Acció amb horitzó l’any 2020, el qual quedarà recollit en un Acord governamental que s'espera sigui aprovat al gener de 2014.


Projecte Marie

 • Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d’Edificis
  iconAutors

Redactat per: Argeme Pérez


Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/12/13
Acceptat a 19/12/13
Presentat el 19/12/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 40
Recomanacions 0

Compartiu aquest document