Formació i reunió

La formació es va centrar en la revisió de les eines desenvolupades per la UPC per a la implementació del model RELS, així com el seguiment de l’estat d’implementació dels projectes pilots en marxa. Així mateix, la UPC va presentar l’eina simplificada d’avaluació i priorització de mesures de millora energètica. Aquesta eina incorpora, per una banda, els resultats de les dades recollides en la fase de diagnosi energètica dels edificis: enquestes usuaris, seguiment de consums, facturació, diagnòstic edificis, termografies, etc.; i per l'altra criteris d’avaluació econòmics, tècnics, ambientals i socials, integrant aspectes com la pobresa energètica.

Els projectes pilots de Catalunya i Itàlia es troben en la fase d’implementació d’aquesta matriu i els de Tunísia es troben encara en fase de diagnosi prèvia.

La formació va concloure amb la visita al darrer edifici pilot incorporat per un dels socis tunisià, l’ANME (Agence Nacional de Matrise de l’Energie), així com la visita de la delegació d’aquesta agència a la regió d’Sfàx, on es varen mostrar els aparells de monitoratge que es preveu instal·lar abans de final de mes, així com exemples de material de difusió per la promoció de l’eficiència energètica i l’energia solar a Tunísia, dirigit a usuaris i mantenidors.

La Société d'Études et d'Aménagement des Côtes Nord de la ville de Sfax (SEACNVS), soci amfitrió, va mostrar les obres de la seva propera seu en construcció, que incorpora dos habitatges, que seran monitoritzats seguint el model que s’implanta als edificis pilot RELS. Les següents passes per a l’Agència d’Habitatge de Catalunya són la priorització i selecció definitiva de les mesures de renovació per als dos edificis pilot i l’inici de les obres de rehabilitació. Un cop l’obra acabada, es preveu el monitoratge i validació final del model.

Informació bàsica del projecte.

El pressupost definitiu aprovat per al desenvolupament del projecte RELS és de 1.991.590 € (486.713,40 € dels quals corresponen al pressupost adjudicat a l’Agència per a la coordinació del projecte i el desenvolupament dels projectes pilot). Aquest projecte rep una subvenció d’un 90% (equivalent a 1.792.431 €) per part del Programa de Cooperació Transfronterera IEVP CTMED. La propera reunió de seguiment del projecte es preveu al març de 2014 a Sfax, Tunísia.

La web oficial del projecte es troba en elaboració. Per a més informació podeu consultar la web de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya.


PROJECTE RELS: 4t Seminari de Formació Interna i 5ena reunió de coordinació del projecte a Sfàx, Tunísia.


PROJECTE RELS: 4t Seminari de Formació Interna i 5ena reunió de coordinació del projecte a Sfàx, Tunísia.


PROJECTE RELS: 4t Seminari de Formació Interna i 5ena reunió de coordinació del projecte a Sfàx, Tunísia.


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Argeme Pérez

Per saber-ne més: Anna Mestre


Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/12/13
Acceptat a 19/12/13
Presentat el 19/12/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 47
Recomanacions 0

Compartiu aquest document