El passat 31 d’octubre va tenir lloc a La Pedrera la jornada de treball d’Innovació en l’Edificació a Catalunya (IEcat), amb el títol d' “El futur de l’Edificació”. El programa de la Jornada es va estructurar en dues sessions: la primera va tractar solucions emergents d’eficiència energètica i la segona del concepte de cicle vital de l’edifici.

El cicle vital dels edificis com a base de la ciutat del futur en el context mediterrani

  El passat 31 d’octubre va tenir lloc a La Pedrera la jornada de treball d’Innovació en l’Edificació a Catalunya (IEcat), amb el títol de “El futur de l’Edificació”. Va presidir l'acte el Sr. Carles Sala, Secretari de Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat. En el seu discurs va destacar la rehabilitació i l’eficiència energètica en els edificis com a element clau i línia de treball necessària per adaptar l’economia a l’actual crisi del model productiu. També va parlar de les actuacions que la Generalitat com a Govern està fent, amb entitats tant públiques com privades, per impulsar la construcció de l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d’Edificis, que prioritza l’autosuficiència energètica en els edificis a Catalunya.

A continuació, la conferència inaugural va anar a càrrec del 'Sr. Eduardo Maldonado'professor de la Universitat de Porto i coordinador europeu de Buildings Concerted Action, qui va centrar la seva intervenció en la normativa europea que afecta l’eficiència energètica en l’edificació, i que s’inscriu en els objectius 20-20-20 establerts per la UE.

La resta de la jornada es va desenvolupar en dues sessions. A la primera sessió es van plantejar diferents maneres d’afavorir la energia local als edificis per ajudar a aconseguir un grau òptim d’independència energètica, gràcies a la introducció de nous equips, tecnologies i sistemes, així com la utilització racional dels recursos naturals.

La segona sessió es va centrar a explicar els habitatges des de noves perspectives (canvis en les maneres de viure, gestió energètica dels habitatges, monitoritzacions de consums) per fer-los més adaptatius i flexibles en funció del seu ús i en un context determinat com és el mediterrani.

Després de cada sessió és va dur a terme un debat actiu de la taula de ponents i del públic assistent, responent a les qüestions plantejades després de les presentacions.

Com a conclusions sorgides del desenvolupament de la jornada, destaquem les quatre idees següents:

  • La configuració de la demanda. Els nous valors de decisió, criteris tècnics i adaptabilitat a "l'estat vital de les persones". Antropologia de l’habitatge.
  • El factor energètic: energia “in situ” vs transportada.
  • L’edifici com a base de la ciutat del futur. La ciutat mediterrània és complexa i compacta, però ha de millorar en temes de salut i espai verd.
  • El projecte català. Competitivitat i internacionalització del sector de l’edificació.

  Aquestes reflexions poden servir com a base i línies de treball per donar continuïtat a l’IEcat en un debat futur World SB14.

La jornada s’emmarca dins de les accions de difusió que està duent a terme el projecte europeu MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Improvement), format per 23 socis de nou països mediterranis de la Unió Europea i liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Entre els principals objectius del Projecte MARIE es troba la definició d'una estratègia per a la millora de l'eficiència energètica dels edificis de l'espai MED, l'Estratègia MEDBEE.

La documentació completa de la jornada la podeu trobar al següent enllaç [/ca/01_departament/04_actuacions_i_obres/05_actuacions_dr_d_i/05_jornades/jornada_iecat/ IEcat]

    Més informació del projecte a: MARIE


PROJECTE MARIE-MED


El Sr. Carles Sala, Secretari de Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat

El Sr. Carles Sala, Secretari de Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat


Eduardo Maldonado

Presentació del Sr. Eduardo Maldonado


Vista de l'Auditori de la casa Milà

Vista de l'Auditori de la casa Milà


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Argeme Pérez

Per saber-ne més: Argeme Pérez


Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/12/13
Acceptat a 19/12/13
Presentat el 19/12/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 30
Recomanacions 0

Compartiu aquest document