La Generalitat de Catalunya impulsa la ubicació d’un centre internacional d’investigació forestal a Barcelona.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, juntament amb Josep Ramon Pérez, administrador de Torn de la Molt Il·lustre Administració de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, han signat un conveni de col·laboració per ajudar al finançament de la rehabilitació del pavelló de Sant Leopold. La Generalitat de Catalunya és l’Administració que vehicula els 1,2 M€ procedents del fons FEDER que contribuiran a impulsar les feines de restauració interior d’aquest pavelló, on s’ubicarà (EFI).

Destaquem

EFI

EFIMED

Pavelló de Sant Leopold

Pavelló de Sant Leopold

L’EFI s'ubicarà al pavelló de Sant Leopold de l'antic hospital de Sant Pau de Barcelona.


L'Institut Forestal Europeu

L’EFI s'ubicarà al pavelló de Sant Leopold de l'antic hospital de Sant Pau de Barcelona, un edifici modernista projectat per Lluís Domènech i Muntaner, i juntament amb l'oficina regional de l'EFI per a la Mediterrània (EFIMED), que ja era present a la capital catalana des del 2007. Des del passat més de juny el personal de l’EFI s’ha desplaçat de forma gradual a Barcelona, i s’ha instal·lat en el pavelló de Santa Victoria, de manera provisional, en el mateix recinte històric. Cal destacar que l'EFI és la segona institució internacional que confirma la seva instal·lació al recinte històric de Sant Pau, ja que la primera ha estat l'Institut de la Universitat de les Nacions Unides.

La Fundació de l’hospital de Sant Pau també manté converses amb diverses institucions internacionals de l’àmbit de la sostenibilitat interessades en instal·lar-s’hi, amb la voluntat de convertir l’antic recinte hospitalari en un Global Forest Hub.

Què és l'EFI?

L'EFI, l'Institut Forestal Europeu, és un organisme internacional reconegut a través d'un tractat ratificat per 22 estats europeus, entre els quals hi ha Espanya. La seva finalitat és promoure la conservació i la gestió sostenible dels boscos europeus, així com reforçar la investigació científica sobre aquest àmbit.

El recinte de Sant Pau va guanyar, al març del 2011, el concurs internacional per a la ubicació de diferents programes,

  • L’impuls de la Policy Support Office, el màxim grup d’experts de l’EFI.
  • l’Oficina Regional de l’EFI per a la Mediterrània. EFIMED (EFI Mediterranean Regional Office)

Objectiu de l’EFI

La missió de l’EFI és dur a terme, enfortir i mobilitzar la investigació forestal i l’experiència tècnica per abordar les necessitats pertinents dels boscos i la seva gestió. L'objectiu de les activitats de recerca de l’EFI és proporcionar una base científica que serveixi de suport a l’aplicació de polítiques, i de mètodes integrats i multidisciplinaris per abordar les diferents necessitats de diferents regions i països europeus. Les investigacions de l’EFI s’han dut a terme amb la col·laboració dels membres associats, i serveix de referent a la presa de decisions. Els grups destinataris de les activitats de recerca són els països membres d’aquest grup, la Unió Europea, organitzacions internacionals, i les parts interessades del sector forestal, així com la comunitat de recerca.

Policy Support Office: dos grans projectes en marxa

La Oficina de Suport a les Polítiques de l'EFI desenvolupa actualment dos grans projectes. El primer, la FLEGT Facility (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), assisteix i assessora a la UE en la implementació del seu Pla d'acció per a l'organització, la governança i el comerç de la fusta. L'activitat de l'EFI en aquest àmbit li permet participar en el desenvolupament de polítiques forestals i en la seva implementació a una gran diversitat de països. En concret, l'EFI facilita l'establiment d'acords bilaterals de comerç de la fusta entre la UE i els països membres per garantir la transparència i adequació d'aquestes transaccions.

L'altra gran línia de treball i assessorament que desenvolupa la Oficina per a la UE és la REDD Facility (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) . Des d'aquest àmbit, l'EFI proposa a la Unió Europea les eines necessàries per disminuir l'impacte que genera la desforestació sobre l'augment d'emissions contaminants, una actuació estratègica en el context de les negociacions internacionals per a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic.

L’EFI té també un Consell Científic Assessor, que els assessora en matèria científica, vigila la R + D i s'anticipa a les necessitats futures de recerca.

I EFIMED?

L’EFIMED (EFI Mediterranean Regional Office) és la primera Oficina Regional de EFI i ha estat el model que han seguit altres oficines regionals instal·lades a la resta de Europa en els següents anys.

La creació d'EFIMED ha estat una evolució natural gràcies a l’activitat de la xarxa EFI amb el projecte MEDFOREX . Espanya, com a un dels països membre, ha mostrat el seu interès per donar suport a la investigació forestal internacional i la creació de xarxes, proporcionant finançament a EFIMED en els anys 2007-2011.

L'objectiu d'EFIMED es coordinar i promoure la investigació i la creació de xarxes dels boscos mediterranis, així com la silvicultura i els productes relacionats amb els boscos.

EFIMED persegueix fomentar el potencial de finançament per a la investigació a l'àrea mediterrània. També busca millorar la capacitat de respondre eficientment a les necessitats de recerca i els reptes relacionats amb la conservació i gestió dels boscos mediterranis.

Instal·lacions innovadores i sostenibles per a EFI

Al llarg dels anys, l’estructura interna del pavelló s’ha anat modificant per adequar-lo als nous usos. El trasllat de l'activitat hospitalària va permetre iniciar, a la tardor del 2009, les tasques de rehabilitació del pavelló, tot eliminant les estructures no originals de l’edifici.

Des del novembre del 2010, l’edifici, de 1.517,96 m2, es troba en procés de rehabilitació, per tal de convertir-lo en un espai de treball funcional i sostenible, sempre respectant el seu valor patrimonial. Així, es va començar per la consolidació de la coberta, la cúpula, les terrasses i les façanes. Aquestes obres han permès recuperar el valor arquitectònic i artístic de la part exterior de Sant Leopold.

El mes de maig del 2012 es va iniciar el procés de rehabilitació interior, que permetrà convertir l’antic pavelló en un espai de treball apte per als seus nous usos, unes feines que han de culminar amb la posada a punt de l’interior.

El pressupost total d’aquesta fase de les obres, que finalitzaran el mes de juny del 2013, és de 6,4 M€. D’aquesta xifra, 1,2 M€ procedeixen de fons FEDER, gestionats a través del Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant el conveni signat avui. El Ministeri de Foment aportarà 3,4 M€, que s’afegiran als 1,6 M€ de fons propis de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i altra part corresponent al del Ministeri de Cultura.

El projecte preveu la construcció d’un altell central que permetrà incrementar l’espai útil. A sobre d’aquest altell s’ubicaran diversos espais de treball i a sota es disposaran despatxos, a més de l’àrea de recepció i sales de reunions. La planta soterrani també acollirà una àrea d’oficines, il·luminades gràcies als grans finestrals originals recuperats.

Com la resta de pavellons del recinte de Sant Pau, el de Sant Leopold comptarà amb les instal·lacions de telecomunicacions més innovadores, així com amb un sistema de refrigeració geotèrmica que permetrà mantenir la temperatura òptima minimitzant la despesa.


Vista del soterrani

Vista del soterrani

Vista del soterrani


Vista de l’altell

Vista de l’altell

Vista de l’altell


Autors

Redactat per: Argeme Pérez

Per saberne-més: EFIMED


Back to Top

Informació del document

Publicat a 18/12/12
Acceptat a 18/12/12
Presentat el 18/12/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 58
Recomanacions 0

Compartiu aquest document