Període

Gener 2022 – Desembre 2025

Descripció

Actuacions que s'estan ja dissenyant per ser desplegades al llarg del 2023-2025, per aconseguir que la bicicleta sigui protagonista d'una mobilitat quotidiana, impulsar la bicicleta com a element d'oci i esportiu de forma segura, així com millorar la promoció, seguiment i governança de la bicicleta. En concret:

  • Afavorir l'ús de la bicicleta com a complement del transport públic i augmentar així la cobertura territorial de les estacions de trens i autobusos.
  • Augmentar la connectivitat entre nuclis en entorns d'alt interès natural i paisatgístic. 9 projectes de rutes cicloturístiques.
  • Més aparcaments segurs per a bicicletes a estacions ferroviàries.
  • Projectes específics, 25, de nova infraestructura ciclista i per a vianants en corredors de carreteres de la Generalitat.
  • 11 projectes de nova via ciclista i per a vianants en projectes de millora integral, pacificació de trànsit.
Draft Torre 487617461-image1.png

Observacions

Els objectius generals del projecte són: Interconnectar àrees urbanes i a augmentar la connectivitat entre nuclis en entorns d'alt interès natural i paisatgístic.  --> 25 projectes específics i 11 projectes integrats en millores, integrals, pacificació del transit.

Draft Torre 487617461-image2.png

L'objectiu és posar ja la bici i el vianant al centre dels projectes, i que quan fem un projecte de millora viaria ja pensem de forma holística en tots els usuaris. Afavorir l'ús de la bicicleta com a complement del TP i augmentar així la cobertura territorial de les estacions de trens i autobusos.  Més aparcaments segurs per a bicicletes a estacions ferroviàries. Per rutes cicloturistiuques (pilar 2 de l'estratègia): establir una xarxa de rutes pedalables de llarg recorregut que articulen Catalunya, amb l'objectiu de desenvolupar una xarxa de més de 1.500km. 9 projectes de rutes cicloturístiques en marxa Per governança (pilar 3): temes com mesa de la bici, oficina de la bici, etc...

Finalitat de l'acció

Posar ja la bici i el vianant al centre dels projectes, i que quan fem un projecte de millora viaria ja pensem de forma holística en tots els usuaris. Establir una xarxa de rutes pedalables de llarg recorregut que articulen Catalunya Impulsar la governança de la bicicleta.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 28/04/23
Acceptat a 28/04/23
Presentat el 28/04/23

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Paraules clau