Període

Gener 2022 – Desembre 2023

Descripció

Actuacions de priorització de l'autobús. Es tracta de corredors entre municipis dels mateix sistema urbà amb alts nivells de congestió viària on es vol millorar i prioritzar l'autobús. Configuren eixos per la mobilitat sostenible i descarbonitzada, com a alternativa competitiva a la mobilitat en vehicle privat. També incorporen vies ciclistes i per vianants que garanteixin la connectivitat segura en bicicleta i a peu al corredor.

Observacions

Les actuacions inclouen millores en la infraestructura, com nous carrils bus específics, mesures de priorització en interseccions i rotondes; així com la millora del servei i la progressiva ambientalització de les línies de bus vinculades. La Generalitat inicia la posada en marxa dels corredors BRCAT entre diferents poblacions catalanes, amb una primera fase d'actuacions en 6 eixos El primer, Castelldefels-Cornellà, en fase avançada d'execució i finalització al 2on trimestre de 2023. En aquesta fitxa i per informar la novetat de tota la construcció només hem analitzat aquest primer. Els cinc restants, amb projecte constructiu en redacció previsió d'aprovació a juny de 2023, entrarien en servei a 2025. La Generalitat inicia la posada en marxa dels corredors BRCAT entre diferents poblacions catalanes, amb una primera fase d'actuacions en 6 eixos El primer, Castelldefels-Cornellà, en fase avançada d'execució i finalització al 2on trimestre de 2023. Els cinc restants, amb projecte constructiu en redacció i previsió d'aprovació a juny de 2023, entrarien en servei a 2025. Els nous corredors es finançaran a càrrec dels fons del Pla NextGeneration EU (NGEU).

BRCAT.jpg


Finalitat de l'acció

  • Optimitzar la velocitat comercial, la freqüència de pas i la fiabilitat dels serveis d'autobús.
  • Millorar l'accessibilitat, la seguretat i informació a les parades.
  • Augmentar la demanda del transport públic per carretera als principals corredors interurbans.
  • Promoure l'eficiència i ambientalització progressiva de les flotes.
  • Impulsar la mobilitat activa en el corredor amb la creació de vies ciclistes i la millora de la mobilitat dels vianants.
  • Potenciar la intermodalitat amb altres serveis de transport públic.

Novetats que aporta l'acció

S'implementen amb una solucions específiques i a mida per cada corredor: En coordinació amb els ajuntaments implicats, amb diferents solucions de carril bus, com 2+1 alternats, amb prioritat semafòrica, noves rotondes i/o reducció dels girs a esquerra, amb la millora de l'accessibilitat, seguretat, equipament i informació a les parades, amb la incorporació de noves vies ciclistes o la millora de les existents i sense generar capacitat addicional pel vehicle privat.

Fonaments de la novetat

Millora de la mobilitat longitudinal i transversal de bicicletes i vianants, i que es fa una visió holística en el corredor, es dissenya conceptualment alhora que pel bus, per vianants i bicis.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 28/04/23
Acceptat a 28/04/23
Presentat el 28/04/23

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació sistematitzada de l'impacte de plans i projectes

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Comunicació amb l'usuari

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Optimització de la capacitat viària

Seguretat viària

Disseny de vies locals i comarcals

Mobilitat de passatgers

Nous vehicles i modes per passatgers

Intermodalitat

Orientació a l'usuari

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau