Projecte Logismed

Logismed consisteix en un projecte d’àmbit regional que pretén la creació d’una xarxa de plataformes logístiques al Mediterrani considerant dues components: la creació de la infraestructura de les plataformes logístiques que s’ha anomenat Logismed hard i l’afavoriment de les competències professionals logístiques en l’àmbit dels països i de les plataformes, Logismed soft.

És en aquesta segona component en què el CETMO pren protagonisme duent a terme l’assistència tècnica per assegurar la implementació de la iniciativa regional Logismed soft.

Aquesta idea de xarxa de plataformes del Mediterrani es basa en un estudi del 2009 del BEI (Banc Europeu d’Inversions) “A Euro-Mediterranean network of logistics platforms” en el qual es demostrava l’interès i la viabilitat d’una xarxa de plataformes logístiques al Mediterrani (“the LOGISMED network”). Posteriorment, l’any 2012, el mateix BEI va desenvolupar un pla d’acció d’activitats de formació en l’àmbit de la logística (LOGISMEDTA), en què elCETMO ja hi va participar.

L’objectiu principal de la iniciativa regional Logismed soft és contribuir a mantenir la competitivitat i el desenvolupament del sector de la logística dels països mediterranis, especialment a través de la implementació d’una xarxa de plataformes logístiques.

La actuació del CETMO en aquesta iniciativa es pot dividir en 3 components:

  1. Coordinació, promoció i definició de la xarxa de plataformes Logismed. Una de les funcions d’aquesta component és assegurar la coordinació i la coherència entre totes les components del projecte. A més, amb accions d’informació i sensibilització preveu la implicació i la participació dels actors locals del sector públic i de les empreses privades del transport i la logística. Finalment, la definició i caracterització de la xarxa s’aconseguirà amb un document que determini els requisits que han de complir les plataformes per adherir-se a la xarxa Logismed, un catàleg de serveis que les plataformes hauran d’oferir als seus usuaris i usuàries com a valor afegit de la xarxa i, per acabar, un altre document explicant les condicions a desenvolupar pel futur organisme encarregat de la gestió de la xarxa Logismed, així com el seu pla de funcionament.
  2. Les activitats de formació de Logismed (LogismedTA). Aquesta component, etiquetada per la Unió pel Mediterrani (UpM), consisteix en implementar les activitats de formació definides en el Pla d’acció d’activitats de formació LogismedTA. Aquestes activitats es classifiquen en activitats de formació per país, amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat del sector logístic dels països mediterranis de manera que puguin arribar a oferir una oferta de formació consolidada a través de les pròpies estructures nacionals. O en activitats de formació per plataforma, amb l’objectiu d’incrementar i millorar l’oferta de personal qualificat del sector per poder generar els recursos humans necessaris per al bon funcionament de les plataformes.
  3. L’observatori Logismed. Aquesta tercera component pretén crear un observatori regional del transport i de la logística, basant-se en una xarxa d’observatoris nacionals, que s’encarregui de la recollida, la publicació i l’anàlisi de dades i indicadors tècnics de funcionament i de caracterització del sector.

El punt diferenciador i innovador d’aquest projecte (Logismed) rau en el concepte de xarxa que, a part dels propis beneficis obtinguts per formar part de la xarxa Logismed, també es beneficiarà dels coneixements i bones pràctiques dels altres membres de la xarxa possibilitant un aprenentatge i un creixement més ràpid. Cal destacar també la integralitat del projecte, que abasta des de la construcció o la captació i adaptació de plataformes ja existents fins a la implementació de tot un conjunt de tasques que en garanteixin el funcionament immediat i la pròpia sostenibilitat a mitjà i llarg termini. Finalment, la component de l’observatori regional també contribueix a aquesta singularitat, ja que permetrà valorar l’evolució de la logística en la regió al mateix temps que el projecte Logismed es va desenvolupant i va guanyant autonomia amb la possibilitat d’analitzar la relació entre tots dos aspectes.

La complexitat i la rellevància de la iniciativa Logismed soft està reflectida en l’elevat nombre d’actors que hi prendran part, ja sigui com a promotors, finançadors, o destinataris de les accions plantejades. Entre tots aquests actors cal destacar el BEI, la Comissió Europea (CE), el MENA Transition Fund, la Unió pel Mediterrani (UpM), les administracions i entitats privades dels països implicats (Egipte, el Marroc, Tunísia, Algèria i Jordània), consultors experts en formació i el mateix CETMO com a principal responsable de la seva implementació.

Pel que fa a la repercussió per a Catalunya,  cal destacar la importància que sigui elCETMO, una entitat instal·lada a Barcelona, el responsable per assegurar la implementació i la posada en marxa d’una xarxa de plataformes logístiques que ajudi a impulsar el concepte de logística en els països mediterranis, transformant la regió mediterrània en un important node logístic a escala global.

D’aquesta manera, Barcelona excel·leix un cop més pel seu caràcter integrador. A part de comptar amb el Secretariat del Grup de Transports de Ministres del Mediterrani Occidental, GTMO 5+5 (activitat que també desenvolupa el CETMO) i amb la seu de la Unió pel Mediterrani (UpM), amb aquest projecte (que implica les diferents regions del Mediterrani) el CETMO fa una aposta decidida per les possibilitats de la regió mediterrània.

Finalment, el desenvolupament, en països de la regió, de plataformes logístiques amb uns estàndards de disseny i de funcionament a escala internacional, juntament amb un increment del nivell de formació en l’àmbit logístic, hauria de portar implícit un augment dels fluxos de transport i un increment de la eficiència dels fluxos ja existents, el que per a Catalunya pot representar una millora i un increment de les relacions amb els països beneficiaris d’aquesta iniciativa.


Logismed


Autors

Redactat per: Alberto Palacios. Per saber-ne més: Alberto Palacios


Back to Top

Informació del document

Publicat a 23/12/14
Acceptat a 23/12/14
Presentat el 23/12/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Centres logístics

Avaluació territorial de les activitats logístiques

Localització

Puntuació document

0

Visites 74
Recomanacions 0

Compartiu aquest document