L’Oficina del Canvi Climàtic de Catalunya (OCCC) ha publicat recentment al seu web un nou apartat, que amb el títol de Càlcul en la reducció d’emissions de d’una actuació,  posa a disposició del públic en general, algunes metodologies de càlcul de reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH).

Si algú està interessat en fer una actuació per tal de reduir les emissions de GEH, aquestes metodologies li permetran, d’una banda, estimar quina seria la reducció d’emissions provocada per la seva implementació, i d’una altra, calcular la reducció d’emissions real un cop s’ha dut a terme l’actuació.

Fins el moment l’OCCC ha desenvolupat metodologies per les següents actuacions:

  • Actuacions d’implementació d’energies renovables: metodologies per a avaluar la reducció d'emissions de GEH substituint tecnologia que funciona amb fonts no renovables per energies renovables.
  • Actuacions de mobilitat elèctrica: metodologies per a avaluar la reducció d'emissions de GEH per la substitució de vehicles de combustió per vehicles elèctrics o per bicicletes i tricicles elèctrics.
  • Actuacions d’evitar el malbaratament alimentari: metodologies per a avaluar la reducció d'emissions de GEH que suposa evitar que els excedents alimentaris es malbaratin i s'hagin de gestionar com a un residu. La metodologia Malbaratament alimentari en entitats de gestió d'excedents d'aliments va adreçada a entitats en que la seva finalitat és gestionar excedents alimentaris per evitar el seu malbaratament (bancs d'aliments i d'altres). Es diferencia de la metodologia Malbaratament alimentari amb una actuació en que aquesta metodologia va adreçada a entitats en que la seva finalitat no és gestionar excedents alimentaris per a evitar el seu malbaratament però que gestionen aliments (hospitals, restaurants, etc.) i volen fer una actuació de gestió dels seus excedents alimentaris per evitar haver-los de llançar com a un residu.
  • Altres actuacions: metodologia per avaluar la reducció d'emissions de GEH amb una actuació de substitució de calderes convencionals per la compra de calor a una illa de calor i d'una actuació d'optimització de la quantitat de fertilitzant nitrogenat aplicat als sòls agrícoles.

A la mateixa pàgina, i a modus de resum, es poden consultar aquestes metodologies en forma d’infografia.

Està previst que aquest apartat web creixi ja que s'anirà ampliant amb noves metodologies a mesura que l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic les vagi desenvolupant

Infografia

Infografia


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Oficina del Canvi Climàtic de Catalunya

Per saber-ne més: Marta Hidalgo


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/03/18
Acceptat a 01/03/18
Presentat el 01/03/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Localització

Puntuació document

0

Visites 67
Recomanacions 0

Compartiu aquest document