El projecte

Europa és una de les regions més urbanitzades del món, on el 73% de la població viu en ciutats i pobles. SMURBS, un projecte emmarcat en la iniciativa aglutinadora ERA-PLANET, que treballarà per augmentar la resiliència urbana i la qualitat de vida a les regions metropolitanes centrant-se en 5 reptes claus:

  • La qualitat de l’aire: desplegant tota la gamma de mètodes tecnològicament disponibles per a la pròxima generació de capacitats de control urbà de contaminants emergents i la seva modelització a escala urbana d'alta resolució, ajustats a les necessitats modernes de la gestió de la qualitat del aire.
  • Els desastres naturals: preparació i planificació així com l’alerta ràpida i la resposta davant de l’emergència, així com la postavaluació dels desastres naturals i antropogènics que afecten les ciutats i la seva conurbació.
  • La migració: identificació de patrons i processos per donar suport als responsables de la presa de decisions per preparar i respondre amb més rapidesa al creixent procés de migració.
  • El creixement urbà. Explotar la capacitat dels satèl·lits de Copèrnic per identificar i definir els indicadors de desenvolupament urbà –inclosos SDG rellevants- per analitzar les tendències del creixement urbà, la densitat urbana i l’expansió.
  • La salut. Explorar les necessitats de vigilància relacionades amb la salut.

Aquestes problemàtiques s’estudiaran en 24 ciutats majoritàriament europees de forma especialitzada, és a dir, en una ciutat es faran estudis de qualitat de l’aire i salut, en altres de migració, en altres de creixement urbà, etc.

El primer pas del projecte serà establir vincles entre autoritats locals, urbanistes i persones interessades a escala metropolitana per registrar allò que ja està disponible i el que necessiten les persones usuàries. Amb aquesta informació, es dissenyaran, implementaran i crearan sinergies entre plataformes d’observació de la Terra perquè compleixin amb els requisits predeterminats i es puguin comunicar entre si. Els socis generaran així una carpeta de tecnologies urbanes intel·ligents amb productes, eines i serveis interdisciplinaris comprovats per urbanistes i legisladors.

 

Noticia_SMURBS_imatge_1

  En aquest sentit, el CREAF col·laborarà proveint contactes amb experts locals i regionals dins les temàtiques d’estudi per poder aportar la seva visió sobre les problemàtiques i les solucions que detecti i presenti el projecte.


Les dades són útils si es poden trobar fàcilment, compartir i reutilitzar

Un dels principals problemes a l’hora d’adoptar mesures eficaces recau en l’accés i la gestió de les grans quantitats de dades mediambientals i d’observació de la Terra que es generen. Aquestes dades s’emmagatzemen en sistemes, formats i instruments molt diferents. Això fa molt difícil que les dades arribin a les parts interessades i als responsables polítics. El paper del CREAF en aquest projecte és en aquest àmbit, en conseqüència, essencialment metodològic.

Només així el projecte estarà en línia amb els Data Sharing Principles del GEOSS , la entitat mundial que promou que totes les dades d’observació de la Terra es puguin intercanviar i reutilitzar arreu del món provinguin d’on provinguin i tinguin el format que tinguin.

El consorci d’SMURBS té dinou socis d’ERA-PLANET de dotze països europeus, entre els quals figuren instituts d’investigació, agències espacials, universitats i experts en observació de la Terra. L’àmplia experiència dels socis en aquesta matèria es posa en aquest projecte al servei del paradigma de ciutat intel·ligent.


Autors

Redactat per: Albert Naya i Marga Torre

Per saber-ne més: Albert Naya


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/12/18
Acceptat a 01/12/18
Presentat el 01/12/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Valorització territorial

Planificació urbanística

Reurbanització

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Aplicacions de les xarxes socials

Localització

Puntuació document

0

Visites 21
Recomanacions 0

Compartiu aquest document