Les coníferes de fulles perennes

Un equip internacional codirigit per Josep Pañuelas ha desenvolupat un mètode per monitoritzar l’activitat fotosintètica de les coníferes al llarg de l’any. Aquesta nova tècnica, basada en l’anàlisi d’imatges de teledetecció obtingudes des de satèl·lits, permetrà millorar els models globals de captació de carboni atmosfèric i fer projeccions més acurades sobre el canvi climàtic.

Les coníferes de fulla perenne —com pins, avets, teixos o xiprers, entre altres— són plantes en les quals la quantitat de biomassa de les fulles varia poc al llarg de l’any. Per aquest motiu, fins ara ha estat complicat copsar com canvia la fotosíntesi que aquestes fulles realitzen durant les estacions de l’any. “Això induïa a errors o imprecisions en els models fotosintètics terrestres de captació de carboni”, explica Peñuelas, investigador del CSIC al CREAF.

Ara, els investigadors han descobert que durant els mesos més freds la proporció de clorofil·la es redueix en favor d’uns altres pigments, els carotenoides (d’un color vermellós o ataronjat, molt presents per exemple a les pastanagues). Els investigadors de l’equip han desenvolupat un mètode per a la teledetecció de la quantitat de clorofil·la i carotenoides des de satèl·lits, i registrar així arreu els canvis estacionals en la proporció d’aquests pigments.

Aquests canvis estacionals dels pigments coincideixen molt bé i segueixen el mateix patró que la taxa fotosintètica i per tant que la producció primària bruta de l’ecosistema (quantitat total de CO2 fixada mitjançant la fotosíntesi). Tant la taxa fotosintètica com la producció primària bruta són dades que donen informació i formen part dels models de captació de diòxid de carboni atmosfèric. Ara, la teledetecció de la proporció dels pigments de les fulles permetrà estimar millor la quantitat de carboni que els ecosistemes capturen  al llarg de l’any.

L’activitat fotosintètica de les fulles perennes ha estat difícil de determinar per teledetecció, causant errors en els models de captació de carboni terrestre. L’ús de l’índex (CCI), que prové de la proporció entre la reflectància de la clorofil·la i carotenoides, es demostra com a un bon mètode de seguiment de la fenologia de les coníferes de fulles perennes. El CCI revela canvis estacionals en la proporció fotosintètica i detecta l’inici de la temporada creixement de les fulles. Aquesta relació es pot comprovar a la figura següent, que correspon a la figura 2 de l’article publicat.

Aquest mètode pot millorar la nostra comprensió en els canvis de l’activitat fotosintètica en el context del canvi climàtic. Aquest nou ús de les imatges de teledetecció permetrà, a més, tenir dades a major escala i més sovint que les que actualment s’obtenien amb mesures sobre el terreny. D’aquesta manera “es podran fer projeccions més ajustades i models més precisos de captació de carboni a escala mundial, la qual cosa és especialment important en un context on l’escalfament global accelera el canvi climàtic i altera els cicles i l’activitat fotosintètica de les plantes”, conclou Josep Peñuelas.

Per a més informació podeu consultar l’article

Gamon, J.A., Peñuelas, J. et al. “A remotely sensed pigment index reveals photosynthetic phenology in evergreen conifers”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 113 núm. 46.


Els patrons estacionals de la fotosíntesi del fulla, proporció de pigments clorofil·la / carotenoides, el CCI en fulla (línia sòlida negra) i en peu (línia discontinua i cercles oberts). Totes les dades van ser de P. contorta (pi contorta) Les plàntules cultivades a Alberta, Canadà.

Els patrons estacionals de la fotosíntesi del fulla, proporció de pigments clorofil·la /carotenoides, el CCI en fulla (línia sòlida negra) i en peu (línia discontinua i cercles oberts). Totes les dades van ser de P. contorta (pi contorta) Les plàntules cultivades a Alberta,Canadà.


Autors

Redactat de la noticia: Albert Naya Díaz i Marga Torre

Per saber-ne més: Albert Naya Díaz


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/03/17
Acceptat a 01/03/17
Presentat el 01/03/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 58
Recomanacions 0

Compartiu aquest document