#M2020

Període:

Gener 2018 – Desembre 2021

Descripció

La xarxa d’aeròdroms i heliports d’aviació general no disposen habitualment de cap torre de control ni radioajudes, i operen habitualment amb la vista ja que el seu ús no acostuma a ser regular ni constant, sinó que és estacional o, a vegades, amb un ús intensiu quan es tracta de situacions d’emergències, com pot ser el cas dels incendis forestals o d’altres situacions similars. Es per això que no acostumen a disposar de personal fix ja que el seu cost-benefici no ho justificaria.

És la primera vegada que es proposa fer aquest control i seguiment en aeroports i aeròdroms que no tenen personal dedicat a enregistrar aquesta informació.

Amb aquesta finalitat, es proposa una instal·lació de sensors dedicats a captar informació rellevant i processar-la.

Objectiu

Detectar i enregistrar les operacions que es duen a terme, així com el seu impacte sonor. Per poder-ho realitzar sense disposar de personal, s’instal·len a diferents aeròdroms i heliports una sèrie de sensors i càmeres que fan un recull automàtic de les operacions, i també del seu impacte sonor. Aquestes dades se centralitzen en un centre de visualització de dades que Aeroports de Catalunya té a la seu de Barcelona.

Draft Torre 144748322-image1.png

Activitats al llarg del 2019

Es va continuar amb la seva operació, tenim les següents instal·lacions monitoritzades:

  • Aeroport de Lleida - Alguaire
  • Aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell
  • Aeròdrom La Cerdanya
  • Aeròdrom Igualada - Òdena
  • Heliport de Tremp
  • Heliport de Tírvia

Estudi i anàlisi per integrar al Centre de Monitoratge l’any 2020 una nova infaestructura: L'Aeroport de Sabadell, per la qual cosa s’ha coordinat amb els ajuntaments dels voltants les zones més afectades pel sobrevol d'aeronaus i el seu soroll, per instal·lar sonòmetres i equips que puguin comprovar que les aeronaus segueixen les trajectòries definides al seu procediment.

Activitats al llarg del 2020

Instal·lació de sonòmetres i equips com ara càmeres i sensors pel seguiment de les naus.

Draft Torre 144748322-image2.jpeg

La Generalitat de Catalunya, juntament amb els municipis afectats per l’activitat de l’aeroport de Sabadell: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès; avancen amb el seguiment acústic de la seva activitat gràcies a la instal·lació de 6 sonòmetres, que obtindran registres continus d’activitat. Aquesta activitat es produeix per dur a terme els acords presos en el marc de la Comissió de seguiment de l’aeroport de Sabadell, en la qual es va acordar objectivar l’impacte acústic associat a l’activitat de la infraestructura, una de les qüestions més rellevants pels municipis en relació a aquest equipament. En aquesta Comissió, la Generalitat va proposar la instal·lació d’una xarxa sonòmetres per obtenir informació precisa i contínua dels nivells acústics. Les ubicacions d’aquests sonòmetres han estat consensuades en diverses sessions de treball amb els diferents municipis afectats.

Disposar d’informació acurada i contínua en matèries com el soroll en relació amb l’activitat de les infraestructures aeroportuàries és un element essencial per fer un seguiment correcte des del territori.

És per aquest motiu que la Generalitat, des de l’any 2018 disposa d’un centre de monitoratge d’infraestructures aeronàutiques, en el qual actualment s’obté informació d’activitat, soroll i meteorologia dels aeròdroms de la Cerdanya, Igualada-Òdena i de l’Heliport de Tírvia. Actualment es troben en fase d’integració els aeroports de Lleida-Alguaire, Andorra-La Seu i l’heliport de Tremp.

La xarxa de sonòmetres pel seguiment de l’activitat de l’aeroport de Sabadell, tal i com preveu la licitació, s’integrarà en el centre de monitoratge d’infraestructures aeronàutiques de la Generalitat, ampliant els àmbits  d’actuació del centre.

Per saber-ne més

Responsable: Moisés Moreno

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/05/20
Presentat el 09/05/20

Volum Aeroports de Catalunya, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures en entorns sensibles

Infraestructures singulars

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Serveis basats en la localització

Ajut a la conducció de vehicles

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Exposició i riscos

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa aeroportuària

Impactes del trànsit aeri

Puntuació document

4

Visites 25
Recomanacions 1

Compartiu aquest document