#M2020

Període:

Gener 2018 – Desembre 2020

Descripció

L’Aeroport d’Andorra la Seu d’Urgell no disposa actualment d’ajudes instrumentals a l’aproximació per la incapacitat física/orogràfica/econòmica d’implantar les ajudes clàssiques (basades en radiofreqüències) instal·lades als aeroports comercials.

S’està treballant per obtenir de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria el permís per fer servir un mètode alternatiu d’aproximació basat en tecnologia GPS.

Seria el primer aeroport espanyol en disposar d’aquesta tecnologia sense el backup de les ajudes clàssiques com es fa en altres aeroports de la resta del món.

Actualment l’aeroport té característiques de pista visual, que vol dir que les aproximacions s’han de fer visualment i que, en cas de nuvolositat els aterratges, s’han d’anul·lar.

Objectiu

Tecnologia sense el suport de les ajudes clàssiques, que aporta una reducció de les despeses perquè no caldria personal dedicat. Tanmateix, seria de menor impacte paisatgístic.

Disposar de més regularitat en els vols, perquè redueix les possibilitats que s'hagin d'anul·lar aterratges o enlairaments per la meteorologia

La instrumentalització via GPS no és habitual a Espanya, i per aquest motiu s’han hagut de fer proves a l’aeroport d'Andorra - La Seu i s’ha hagut d’encomanar diversos estudis aeronàutics a empreses de renom espanyoles “per a que l’AENA autoritzi aquest tipus d’aterratges”.

Draft Torre 898067297-image1.png


L’avió que va fer els vols de simulació d’aproximacions instrumentals, enlairant-se a l’aeroport d’Andorra-la Seu.


Després que s’hagin aprovat aquests tipus de vols instrumentals, caldrà que Enaire (Navegació Aèria) doni el vistiplau al projecte, que posteriorment hauran de validar la Direcció general d’Aviació Civil i el Ministeri de Defensa. Les proves es van fer amb un avió ATR 72-500 amb capacitat per a 70 persones, que és el tipus de nau que podrà operar a les instal·lacions de Montferrer. Els informes teòrics realitzats fins ara demostren la viabilitat dels vols instrumentals a l’aeroport, però calia proves reals per finalitzar-los.

Activitats durant l’any 2019

S’ha continuat amb el procés de certificació davant de l'Agència Estatal de Seguretat Aerea , a la fase final de revisió de documentació i pendents de la darrera visita de l'òrgan certificador que estava prevista a principis d'Abril de 2019. La data amb la que es treballava per obtenir la certificació definitiva era el 23 d'abril de 2020, que ha quedat posposada però es preveu poder-la tenir enllestida al llarg de l’any i aleshores ja es podrà acollir operacions comercials a l'Aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell.

Activitats durant l’any 2020

Darrers estudis d’implantació.

Des del dia 23 d’abril del 2020, l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell és el primer aeroport de l’Estat espanyol amb una maniobra publicada a l’AIP (Aeronautical Information Publications) de vol instrumental basada exclusivament en GPS. Aquest sistema de vol instrumental, que facilita l’aterrament d’avions a l’aeroport en condicions meteorològiques desfavorables, s’ha treballat en col·laboració amb el professor de la Universitat Politècnica de Madrid, Luís Perez, juntament amb ENAIRE i amb l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). D’aquesta manera, la infraestructura passa de ser un aeroport d’aproximació visual a ser un aeroport d’aproximació instrumental. Aquest procés que ara es culmina el va engegar la Generalitat de Catalunya juntament amb el Govern d’Andorra l’any 2017.


Draft Torre 898067297-image2.jpeg


Abans, la Comissió Interministerial de Defensa i Foment (CIDEFO) va aprovar al desembre dues parts del procés que avui veuen la llum. D’una banda, la reestructuració de l’espai Aeri per part d’ENAIRE per facilitar l’accés a l’aeroport i el disseny d’arribades fins al moment en què comença el procediment d’aproximació a la pista. De l’altra, els procediments d’aproximació i enlairament instrumentals basats en GNSS (Global Navigation Satellite System).

A continuació, va haver de tramitar la documentació necessària per a la formació del personal de torre AFIS així com del personal d’ENAIRE involucrat. També s’ha hagut de tramitar, per part del gestor de l’aeroport, la documentació referent al canvi de verificat d’infraestructura per tal d’incloure les maniobres en el manual d’operacions.

La inversió de la Generalitat de Catalunya per aconseguir aquest nou procediment ha estat de 300.000€, i al llarg d’aquests anys ha inclòs que inclou les actuacions de modificació de les radioajudes de l’aeroport (PAPIS), els vols de proves i calibració, els estudis de viabilitat (com els de la Universitat Politènica de Madrid), la redacció dels nous manuals de l’aeroport i altra documentació tècnica requerida i, per últim, la formació del personal involucrat en l’operació d’aquesta nova maniobra.

El fet de poder aproximar-se a l’aeroport amb un sistema d’ajudes instrumentals farà possible que més aeronaus, tant aerotaxis com xàrters, tinguin unes millors condicions operatives i, per tant, puguin augmentar les operacions comercials.

Aquesta maniobra podrà ser utilitzada per les aeronaus un cop es puguin realitzar determinades actuacions presencials que l’estat d’alarma pel COV-19 ha deixat pendents. En concret, unes formacions presencials per part dels controladors aeris i darreres verificacions per part d’AESA. Com a servei essencial, actualment l’aeroport segueix estant disponible i acollint vols d’emergència, vols medicalitzats i treballs aeris, entre d’altres operacions.


Per saber-ne més

Responsable: Moisés Moreno

Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/05/20
Presentat el 08/05/20

Volum Aeroports de Catalunya, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures en entorns sensibles

Infraestructures singulars

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Serveis basats en la localització

Ajut a la conducció de vehicles

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa aeroportuària

Impactes del trànsit aeri

Puntuació document

0

Visites 31
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau