El dossier Paisatges de la pedra seca, que recull les actuacions de l’Observatori del Paisatge referides a aquest material, té a l’altra banda dels Pirineus un notable paral·lel en el web de l’associació Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches (ABPS), entitat que reuneix una seixantena de professionals del sector, repartits en cinc regions i dinou departaments francesos, amb un representant, també, de Catalunya.

ABPS, la xarxa dels professionals de la pedra seca

L’associació Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches (ABPS) va néixer l’any 2002 amb la finalitat de contribuir a la transmissió de coneixements en aquest sector i al desenvolupament d’aquestes tècniques ancestrals, que són econòmiques, respecten el medi i fan ús de recursos locals, a més d’oferir bones prestacions en termes constructius.

L’activitat de l’ABPS s’articula en quatre eixos:

  • La formació i la qualificació, amb reunions i sessions tècniques i mitjançant l’actuació d’una escola professional de la pedra seca, de caràcter itinerant pels departaments del Gard i de la Losera.
  • La comunicació, amb activitats de promoció i divulgació de les tècniques lligades a la pedra seca.
  • La recerca i el desenvolupament en aquest camp.
  • L’estructuració i l’enfortiment de la xarxa de professionals del sector.

Els membres de l’ABPS són en la seva majoria francesos, provinents de dinou departaments de la meitat sud del país, però hi trobem també un d’italià i un de català (de Vic, La Feixa Pedra Seca). Tots ells es comprometen a respectar la carta de qualitat establerta per l’associació, que exigeix un alt nivell de competència en la matèria.

 

abpsmapa

Mapa que recull la procedència dels membres de l’ABPS: tots ells són del sud de França, inclosa Còrsega, tret d’un soci italià i d’un de català (© Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches – ABPS)

  L’ABPS és, també, l’únic organisme a França homologat per acreditar la suficiència dels professionals de la pedra seca: en aquest sentit, amb dades de final de 2017, prop de cent seixanta persones han obtingut el certificat que les acredita com a obrers professionals de la pedra seca. Cal assenyalar que des de 2011 l’ABPS es troba en disposició d’assessorar els organismes i territoris que vulguin implantar aquesta mena d’ensenyaments, de manera que les accions formatives i els exàmens es poden dur a terme arreu del país –tot i que, com s’ha apuntat, l’ABPS disposa d’una escola professional pròpia, però és d’abast territorial força reduït en la seva itinerància–. A tall d’exemple, es pot assenyalar que l’oferta educativa d’enguany, d’agost a novembre, es destina a formar assessors de la construcció, un esglaó més que el dels obrers professionals, i que se n’ofereixen sis places. Pel que fa al públic en general, també es proposen, aquest any, cursos d’iniciació als murs de pedra seca, en esquist, gres, pedra calcària o granit: aquests cursos tenen una durada de trenta-cinc hores, repartits en cinc jornades.

L’ABPS també ha publicat treballs de recerca sobre la matèria de la pedra seca, per exemple els estudis de mercat, d’abast nacional francès o circumscrits al massís de les Cevenes; les guies de bones pràctiques, com ara les referides al bastiment de murs de contenció o a la restauració de bancals i terrasses; o les fitxes pràctiques sobre cabanes i partions. A més, l’ABPS ha prestat la seva col·laboració per a la publicació de diversos llibres (vegeu-ne els exemples aquí).

Pel que fa a premis, reconeixements i certificacions, la directora de l’ABPS fou nomenada cavaller de l’Orde Nacional del Mèrit l’any 2015; l’associació va renovar el mateix any el distintiu Certif LR (actualment, Certif Région), conforme assoleix els estàndards de qualitat educativa de la regió Llenguadoc Rosselló (actualment, Occitània); l’any anterior havia guanyat el Premi a l’Excel·lència atorgat per la Fundació del Patrimoni de la dita regió, i el 2012 el Premi “Coup de Cœur” de la Confederació de l’Artesanat i les Petites Empreses de la Construcció (CAPEB).

Però sens dubte una de les fites més importants de l’ABPS, i que permet fer de la pedra seca un material de construcció homologable a qualsevol altre, va ser l’aprovació, l’any 2016, d’unes regles professionals per part de l’associació Agence Qualité Construction (AQC), aprovació instada per l’ABPS dos anys abans. D’aquesta manera, la pedra seca i les metodologies que s’hi associen assoleixen la categoria de materials i tècniques habituals, cosa que les fa aptes per ser objecte de pòlisses d’assegurança vàlides.

 

capitelo

Imatge d’una tradicional capitèlo, cabana de pedra seca pròpia del Llenguadoc, al departament del Gard (© Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches – ABPS)


abpslogo


Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume

Per saber-ne més: Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches (ABPS)

 

Informació relacionada

Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/09/19
Acceptat a 30/09/19
Presentat el 30/09/19

Volum Més enllà del Departament, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Paisatge

Sensibilització social

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Ecodisseny i compra pública ambientalitzada

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de materials

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Localització

Puntuació document

0

Visites 6
Recomanacions 0

Compartiu aquest document