Un equip de la Universitat de Kyūshū (Fukuoka, Japó), encapçalat pel professor Ohya, treballa des de fa anys en l'optimització dels rendiments de les turbines eòliques. Fruit de la seva tasca és l'aerogenerador lenticular Wind Lens, que és capaç de produir entre dues i tres vegades la quantitat d'energia d'un molí eòlic de tres pales convencional.


WindLensRatio

(© RIAM Kyūshū University)


De manera anàloga a com una lent òptica concentra la llum, la forma lenticular d'aquests aerogeneradors concentra el pas del vent: el carenat cilíndric que envolta les pales crea una depressió a la part posterior de la turbina que fa que el flux de l'aire s'acceleri. Això pot fer que, en comparació amb els convencionals, els aerogeneradors lenticulars siguin competitius fins i tot amb velocitats de vent relativament baixes.


WindLensBrim

Els vòrtexs generats pel difusor i pels caires del carenat de la Wind Lens creen una zona de baixa pressió darrere la turbina. Aquesta diferència de pressió és la que fa que el vent aflueixi amb més velocitat a l'aerogenerador. (© RIAM Kyūshū University)


En fase de prova hi ha instal·lades al campus de la Universitat de Kyūshū dues turbines Wind Lens, cadascuna amb una potència de 100 kW. El diàmetre del rotor és de 12,8 m i el del carenat cilíndric, de 15,4 m. El conjunt de l'estructura s'alça fins als 34 m sobre el terra.


WindLensKyushu

Prototip de Wind Lens al campus de la Universitat de Kyūshū. (© RIAM Kyūshū University)


També en proves, el gener de 2012 va començar a funcionar un prototip de parc eòlic offshore construït sobre una plataforma flotant a la badia de Hakata, davant de Fukuoka, amb dues turbines Wind Lens de 5 kW complementades amb panells fotovoltaics. Aquesta actuació vol ser l'avantsala d'un projecte de més envergadura, amb dues Wind Lens de 100 kW en una estructura de 60 m de diàmetre.


WindLensOffshore

(© RIAM Kyūshū University)


Redactat per: Alfonso Martínez Jaume


Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/04/14
Acceptat a 11/04/14
Presentat el 11/04/14

Volum Més enllà del Departament, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Localització

Puntuació document

0

Visites 89
Recomanacions 0