La ciutat va començar a caminar el 2006, segons el projecte de l'arquitecte britànic Norman Foster. El seu objectiu és inspirar la planificació urbana del futur, convertint-se en un living lab sobre sostenibilitat (de fet, els residents actuals de la ciutat són els estudiants del Masdar Institute of Science and Technology, que col·labora amb el Massachusetts Institute of Technology). Es preveu que la ciutat aculli uns 50.000 residents, i que el mateix nombre de persones s'hi desplaci per treballar. Ocuparà una àrea aproximada de 6 km2.


imatge_1

Recreació de Masdar City


Tot i trobar-se sobre terrenys petrolífers, la ciutat funcionarà totalment a base d'energies renovables. En la seva construcció s'estan emprant materials poc lesius per al medi ambient. La disposició i l'amplada dels carrers s'ha optimitzat per permetre la màxima ventilació natural, i els voladissos dels edificis proporcionen ombra a la via pública –sense obstaculitzar totalment, però, l'assolellament.


imatge_2

Vista de la seu del Masdar Institute of Technology, construïda, com altres edifcis de la ciutat, amb ciment que combina el pòrtland amb l'escòria granulada d'alt forn (GGBS, ground-granulated blast furnace slag, un residu de la fabricació de l'acer reaprofitat amb finalitats constructives. (© inhabitat)


Pel que fa als subministraments, la xarxa energètica serà monitoritzada per controlar en tot moment el lliurament d'electricitat a cada interruptor i a cada dispositiu. De moment, els treballs de construcció de la ciutat s'estan duent a terme emprant els 60 MW que rendeixen els parcs fotovoltaics ja existents, i la idea és que la ciutat pugui generar en un futur, amb aquesta tecnologia, un total de 130 MW, gràcies als panells de les teulades dels edificis, que alhora proporcionaran ombra. D'altra banda, també es preveu aprofitar l'energia geotèrmica, mentre que els parcs eòlics dels voltants de la ciutat podran subministrar 20 MW suplementaris. El proveïment d'aigua es farà bàsicament a partir de plantes dessalinitzadores que funcionaran amb energia solar. Es preveu un sistema de reciclatge d'aigües per utilitzar-les tantes vegades com sigui possible, per exemple per a la irrigació dels conreus i les arbredes que envoltaran la ciutat.

La conscienciació ambiental té un paper central a Masdar City: en aquest sentit, per exemple, hi ha les anomenades torres del vent, que s'il·luminaran amb LED blaus quan la despesa energètica dels ocupants dels edificis sigui del 50% o menys respecte de la de construccions comparables, i en vermell quan se superi aquesta marca.


imatge_3

Les torres, a més de tenir una funció d'educació ambiental, fan passar el vent des de dalt i el refreden amb aigua nebulitzada per refrigerar les places públiques de la base.


Respecte de les necessitats de mobilitat, es preveu que una línia de metro lleuger travessi la ciutat i la connecti amb el centre d'Abu Dhabi. A més, s'està implantant un sistema de vehicles elèctrics automatitzats, tant per a passatgers com per a mercaderies, que circulen sota terra.


imatge_4

El sistema de transport personal de Masdar City, 7 m per sota del nivell de carrer.


Redactat per: Alfonso Martínez Jaume


Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/12/13
Acceptat a 19/12/13
Presentat el 19/12/13

Volum Més enllà del Departament, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Planificació i projectació

Projectes territorials i ambientals

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 35
Recomanacions 0