Des de l’Agència de l’Habitatge es gestionen els ajuts a la rehabilitació del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

La Generalitat resolt ajuts a la rehabilitació que suposaran l’estalvi anual de 452 tones de CO2eq

Aquests ajuts inclouen un apartat que contempla subvencions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat dels edificis d’ús residencial, en que inclou millores en l’envolupant tèrmica de l’edifici i la millora de l’eficiència de les instal·lacions que formen els elements comuns. Aquests ajuts prioritzen les actuacions per a la reducció de la demanda energètica dels edificis, és a dir, de la millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici.

  En les convocatòries 2014 i 2015 del Plan vivienda s’ha donat ajuts a 33 edificis (un total de 553.935 €) corresponents a 337 habitatges i 12 locals.

 

Draft Garcia 477562658-ajuts rehab-Imatge1 AHC CO2.jpg

  Les mesures subvencionades han estat en un 73% mesures en edificis plurifamiliars i principalment mesures de millora de l’envolupant tèrmica (vegeu gràfic) que suposaran un estalvi de gairebé el 50% de la demanda energètica dels edificis. Un 24% dels edificis, han incorporat també actuacions per la millora de les instal·lacions.

  Els ajuts lligats a la millora l’envolupant tèrmica del parc d’habitatges existent és una de les mesures recollides en l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic. L’Agència disposa d’un procediment propi per avaluar l’estalvi d’emissions lligades a aquests ajuts, considerant els factors de conversió desenvolupats per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

  En el quadre següent s’estimen els estalvis de CO2 potencials, suposant una durabilitat de 20 anys dels elements reformats; i el cost tn. estalviada, tenint en compte el pressupost protegit i la subvenció atorgada.

 

Draft Garcia 477562658-ajuts rehab-Imatge2 AHC CO2.jpg

  Des del 2006 la Generalitat comptabilitza les emissions estalviades conseqüència d’aquests ajuts, revisant la metodologia de càlcul en coherència a la convocatòria i als factors de conversió definits anualment per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

 

Draft Garcia 477562658-ajuts rehab-Imatge3 AHC CO2.jpg

  L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, impulsa el foment de l’ecoeficiència, la sostenibilitat i la millora de les tècniques constructives en l’edificació. L’Àrea Control Parc, Ordenació, Sostenibilitat i R+D+I de l’Edificació, participa en l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtica, en la implementació dels Plans de Mitigació del Canvi Climàtic vigents, en l’Estratègia Catalana d’Ecodisseny ien l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis, entre altres grups de treball, en el marc de la sostenibilitat per tal d’integrar i avaluar els impactes de polítiques de promoció de la sostenibilitat en l’edificació. Així mateix l’Agència treballa per la millora ambiental contínua, tant pel que fa a la seva gestió interna i externa, a través de l’ecoinnovació i el desenvolupament d’eines i metodologies de treball que incorporen el vector ambiental al llarg del cicle de vida dels edificis.


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Marta Arrufi FranchAna Maria Pascual Urbano

Per saber-ne més: Marta Arrufi FranchAna Maria Pascual Urbano


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/04/16
Acceptat a 01/04/16
Presentat el 01/04/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 32
Recomanacions 0

Compartiu aquest document